Hóa đơn điện tử EASY-INVOICE

460.0005.700.000

Phí khởi tạo cho KH sử dụng lần đầu dao động 50.000 – 500.000đ tùy theo số lượng hóa đơn.

Xóa