Hoá đơn điện tử CyberBill

285.0006.750.000

Khi sử dụng hoá đơn điện tử CyberBill lần đầu, KH sẽ chịu thêm phí khởi tạo 375.000đ (đã chiết khấu)

Xóa