Hồ sơ thành lập công ty bao gồm những gì? Chi tiết thủ tục

Hồ sơ thành lập công ty

Hiện nay việc mở công ty hay các cá nhân chuyển hướng sang hoạt động kinh doanh rất phổ biến. Để đơn vị đó được bảo hộ về mặt pháp luật, cần phải chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty để đăng ký thành lập công ty, doanh nghiệp. Vậy các văn bản, tài liệu nào cần thiết cho công tác chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty. Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây của NewCA nhé

Các loại hình doanh nghiệp hiện nay

Theo quy định của Luật Doanh Nghiệp hiện hành có 5 loại hình doanh nghiệp. Do vậy sẽ có 5 loại hồ sơ thành lập công ty tương ứng với 5 loại hình doanh nghiệp. Thành phần hồ sơ thành lập công ty của mỗi loại hình doanh nghiệp sẽ khác nhau.

5 loại hồ sơ thành lập công ty gắn với 5 loại hình doanh nghiệp theo quy định gồm có:

 • Công ty 1 thành viên (có 1 người góp vốn là cá nhân hoặc tổ chức)
 • Công ty TNHH 2 thành viên trở lên (từ 2 – 50 người)
 • Công ty cổ phần
 • Doanh nghiệp tư nhân
 • Công ty hợp danh (loại hình này ít người lựa chọn, thường là các công ty hoạt động trong các lĩnh vực về Luật, kiểm toán,…)

Xem Thêm: Hướng dẫn chi tiết các bước thành lập doanh nghiệp

Căn cứ pháp lý khi thực hiện làm hồ sơ thành lập công ty

Căn cứ pháp lý khi thực hiện làm hồ sơ thành lập công ty quy định tại:

 • Luật Doanh nghiệp 2020;
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;
 • Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.

Các loại hồ sơ thành lập công ty

Hồ sơ, thủ tục đăng ký thành lập công ty TNHH 1 thành viên

1. Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty TNHH 1 Thành viên theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quy định.

2. Dự thảo Điều lệ công ty.

3. Chuẩn bị giấy tờ của thành viên như sau đây:

 • Đối với thành viên là cá nhân: bản sao chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác.
 • Đối với thành viên là tổ chức: bản sao quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức, văn bản uỷ quyền, giấy chứng minh nhân dân/căn cước công dân/định danh cá nhân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo uỷ quyền.
 • Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài: bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải có chứng thực của cơ quan nơi tổ chức đó đã đăng ký không quá ba tháng trước ngày nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh.

4. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.

5. Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân khác đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

Hồ sơ, thủ tục đăng ký thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên

1. Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty TNHH 2 Thành viên theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quy định.

2. Dự thảo Điều lệ công ty.

3. Danh sách thành viên và các giấy tờ kèm theo sau đây:

 • Đối với thành viên là cá nhân: bản sao giấy căn cước công dân/chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác.
 • Đối với thành viên là tổ chức: bản sao quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức, văn bản uỷ quyền, giấy căn cước công dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo uỷ quyền
 • Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài: bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải có chứng thực của cơ quan nơi tổ chức đó đã đăng ký không quá ba tháng trước ngày nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh.

4. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.

5. Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân khác đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

Hồ sơ, thủ tục đăng ký thành lập công ty cổ phần

1. Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty cổ phần theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quy định.

2. Dự thảo Điều lệ công ty cổ phần.

3. Danh sách cổ đông sáng lập và các giấy tờ kèm theo sau đây:

 • Đối với thành viên là cá nhân: bản sao giấy căn cước công dân/chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác.
 • Đối với thành viên là tổ chức: bản sao quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức, văn bản uỷ quyền, giấy căn cước công dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo uỷ quyền
 • Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài: bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải có chứng thực của cơ quan nơi tổ chức đó đã đăng ký không quá ba tháng trước ngày nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh.

4. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.

5. Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân khác đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

Hồ sơ, thủ tục đăng ký kinh doanh thành lập doanh nghiệp tư nhân

1. Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quy định.

2. Bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác.

3. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.

4. Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc và cá nhân khác đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

Hồ sơ, thủ tục đăng ký kinh doanh thành lập công ty hợp danh

1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quy định.

2. Dự thảo Điều lệ công ty.

3. Danh sách thành viên, bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của mỗi thành viên.

4. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty hợp danh kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.

5. Chứng chỉ hành nghề của thành viên hợp danh và cá nhân khác đối với công ty hợp danh kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

Hồ sơ thành lập công ty
Hồ sơ thành lập công ty bao gồm những gì?

Những lưu ý khi chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty

 • Trong quá trình soạn thảo hồ sơ thành lập cần cập nhật đầy đủ thông tin địa chỉ thường trú và địa chỉ hiện tại của đại diện pháp luật và thành viên/cổ đông công ty đủ 4 cấp: Số nhà, tên đường, hay thôn, xóm; xã, phường, thị trấn; quận, huyện, thị xã; tỉnh, thành phố.
 • Các trường hợp sau sẽ dẫn đến việc Sở Kế hoạch và Đầu tư ra thông báo bổ sung, điều chỉnh hồ sơ của doanh nghiệp cụ thể như: Tên doanh nghiệp bị trùng, gây nhầm lẫn, địa chỉ không có thực hay địa chỉ không được đăng ký, điều chỉnh lại chi tiết ngành nghề,…
 • Toàn bộ chữ ký của chủ sở hữu, đại diện pháp luật hay thành viên góp vốn, cổ đông sáng lập phải thống nhất để tránh trường hợp hồ sơ bị từ chối.

Quy trình tiến hành nộp hồ sơ thành lập công ty và nhận kết quả thành lập công ty

Phương thức thực hiện

Nộp trực tiếp hoặc nộp trực tuyến tại trang web Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (dangkykinhdoanh.gov.vn).

Hiện nay, hồ sơ đăng ký thành lập công ty, doanh nghiệp tại Hà Nội và Hồ Chí Minh được thực hiện hoàn toàn bằng phương thức trực tuyến, thuận lợi trong việc nộp và nhận thông báo của cơ quan đăng ký kinh doanh.

Thời gian xử lý

Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ gửi thông tin xác nhận về tính hợp lệ của hồ sơ thành lập công ty. Trường hợp phải sửa đổi, bổ sung sẽ thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do.

Kết quả khi hoàn tất thủ tục

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sẽ có mã số doanh nghiệp đồng thời cũng là mã số thuế.

Một số lưu ý khi thành lập công ty

Trường hợp sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, một số nội dung sau doanh nghiệp cần lưu ý để thực hiện đúng thời hạn:

 • Thứ nhất, khắc dấu công ty và sử dụng con dấu công ty.
 • Thứ hai, làm biển treo tại trụ sở đăng ký.
 • Thứ ba, đăng ký sử dụng chữ ký số nộp thuế điện từ và Token để nộp tờ khai thuế môn bài cũng như các tờ khai thuế đúng hạn theo quy định.
 • Thứ tư, nộp thuế môn bài trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh.
 • Thứ năm, mở tài khoản ngân hàng và thông báo tài khoản với cơ quan đăng ký kinh doanh.
 • Thứ sáu, phát hành hóa đơn và đăng ký hóa đơn điện tử.

NewCA – Nhà cung cấp dịch vụ số cho công ty mới thành lập

Với 9 năm hoạt động, NewCA có bước chuyển mình đột phá, từ một nhà cung cấp chữ ký số trở thành nhà cung cấp các dịch vụ số uy tín cho doanh nghiệp cả nước hiện nay. 

NewCA cung cấp hệ sinh thái các sản phẩm số đa dạng, thiết và phù hợp với quy mô, lĩnh vực hoạt động của từng doanh nghiệp. Một số sản phẩm nổi bật của NewCA có thể kể đến: chữ ký số FastCA, phần mềm hóa đơn điện tử CyberBill, phần mềm kế toán trực tuyến CyberBook, giải pháp ký số văn bản và hợp đồng điện tử CyberSign,… Ngoài ra, để hỗ trợ và đồng hành cùng doanh nghiệp mới thành lập, NewCA cũng thường xuyên triển khai các chương trình siêu ưu đãi. Quý khách hàng có thể xem chi tiết tại đây .

Trên đây là những thông tin chi tiết về hồ sơ thành lập công ty do NewCA cung cấp. Hy vọng những thông tin trong bài viết giúp bạn hiểu hơn về thủ tục chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty được quy định hiện hành.Mọi thông tin quý khách hàng vui lòng liên hệ qua tổng đài tư vấn 19002066. 

Bài viết liên quan:

————————

CÔNG TY CỔ PHẦN NEWCA

Nef Digital SEOON