Đăng ký doanh nghiệp sử dụng chữ ký số

Đăng ký doanh nghiệp sử dụng chữ ký số

Tổng quan:

Để sử dụng chữ ký điện tử khi khai báo hồ sơ trên cổng thông tin Một cửa Quốc gia https://vnsw.gov.vn/, doanh nghiệp cần phải đăng ký mục “ Đăng ký Doanh nghiệp sử dụng chữ ký số” điện tử với hải quan trên trang https://www.customs.gov.vn. Nhà cung cấp chữ ký số NewCA  xin hướng dẫn cách đăng ký “Đăng ký doanh nghiệp sử dụng chữ ký số” như sau:

Điều kiện môi trường:

  • Máy tính được cài đặt hệ điều hành Windows XP SP3 trở lên.
  • Sử dụng trình duyệt internet Explorer 7 trở lên
  • USB token được cắm và cài đặt trên máy. Hướng dẫn cài đặt chữ ký số NewCA tại đây 
  • Máy tính được cài đặt ứng dụng plugin java 7.3.

Quy trình thực hiện:

Bước 1: Cắm thiết bị chữ ký số NewCA vào máy tính và truy cập vào trang https://www.customs.gov.vn bằng trình duyệt Internet Explorer.

qq1

Bước 2: Chọn mục “Đăng ký doanh nghiệp sử dụng chữ ký số”.

Bước 3: Màn hình sẽ hiện ra giao diện Doanh nghiệp đăng ký chữ ký số.Người dùng nhập mã số thuế, số CMT của doanh nghiệp. Sau khi điền xong thông tin người dùng nhập mã xác nhận và chọn “Xem thông tin”.

qq2

Bước 4: Màn hình sẽ hiện thị ra giao diện Thông tin chữ ký số đăng ký.Người bấm dùng chọn “Xem thông tin chứng thư số” và chọn chứng thư số của . Người dùng sửa lại “Ngày hết hiệu lực đăng ký” sao cho lớn hơn ngày hết hiệu lực của chữ ký số.

qq3

Bước 5: Sau khi chọn xong chữ ký số người dùng bấm chọn “Đăng ký thông tin”Nếu thiết bị USB Token chữ ký số đã được cắm vào máy tính thì sẽ hiển thị cửa sổ yêu cầu nhập mã Pin của Token chữ ký số như hình dưới đây. Người dùng gõ chính xác Số PIN rồi bấm chọn Chấp nhận:

qq4

Sau khi đăng ký thành công, thông tin chữ ký số đăng ký với hải quan sẽ được hiển thị ra màn hình.

qq5

Sau khi đăng ký “Đăng ký doanh nghiệp sử dụng chữ ký số”, 2h sau doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ trên cổng thông tin Một cửa Quốc gia.

Xem thêm:

Lưu ý:

Để cần hỗ trợ thêm các thông tin vui lòng liên hệ tổng đài hỗ trợ nhà cung cấp chữ ký số NewCA: 19002066 hoặc hotline theo số 0936208068.

Tóm lược nội dung

Có mấy bước để đăng ký doanh nghiệp sử dụng chữ ký số?

Có 5 bước hoàn chỉnh để đăng ký doang nghiệp sử dụng chữ ký số

Điều kiện môi trường cần là gì?

Máy tính được cài đặt hệ điều hành Windows XP SP3 trở lên.
Sử dụng trình duyệt internet Explorer 7 trở lên
USB token được cắm và cài đặt trên máy. Hướng dẫn cài đặt chữ ký số NewCA tại đây 
Máy tính được cài đặt ứng dụng plugin java 7.3.

Bài viết liên quan:


—————————

CÔNG TY CỔ PHẦN NEWCA

Nef Digital SEOON