Hướng dẫn cài ứng dụng hỗ trợ ký bằng chữ ký số trên phần mềm hóa đơn điện tử CyberBill

Hướng dẫn cài ứng dụng hỗ trợ ký bằng chữ ký số trên phần mềm hóa đơn điện tử CyberBill

Tổng quan:

Nhà cung cấp chữ ký số NewCA xin hướng dẫn cài ứng dụng hỗ trợ ký bằng chữ ký số trên phần mềm hóa đơn điện tử CyberBill như sau:

Điều kiện môi trường:

Máy tính được cài đặt hệ điều hành Windows 7 trở lên.

Quy trình thực hiện:

Bước 1: Bạn đăng nhập vào tài khoản, chọn tab Hỗ trợ-> Phần mềm. Tải về ứng dụng CyberSign.

cài ứng dụng hỗ trợ ký bằng chữ ký số trên phần mềm hóa đơn điện tử CyberBill

Bước 2: Ấn đúp chuột vào tệp CybersignClient.exe vừa tải về để bắt đầu cài đặt.

cài ứng dụng hỗ trợ ký bằng chữ ký số trên phần mềm hóa đơn điện tử CyberBill

Ấn tiếp tục cho đến khi hoàn tất cài đặt.

cài ứng dụng hỗ trợ ký bằng chữ ký số trên phần mềm hóa đơn điện tử CyberBill

Tích vào ô trống “Mở CyberSign Clinet“, rồi ấn Kết thúc để hoàn tất cài đặt.

cài ứng dụng hỗ trợ ký bằng chữ ký số trên phần mềm hóa đơn điện tử CyberBill

Ấn đúp chuột vào icon CyberSign màu đỏ trên màn hình desktop để chạy ứng dụng lần đầu, sau khi ứng dụng hoạt động sẽ có icon hiển thị ở góc dưới màn hình:

cài ứng dụng hỗ trợ ký bằng chữ ký số trên phần mềm hóa đơn điện tử CyberBill

Lưu ý:

Để được hỗ trợ thêm các thông tin vui lòng liên hệ tổng đài hỗ trợ nhà cung cấp chữ ký số NewCA: 19002066 hoặc hotline theo số 0936208068.

Bài viết liên quan:

—————————

CÔNG TY CỔ PHẦN NEWCA

Nef Digital SEOON