Hướng dẫn cài đặt iTaxViewer

Hướng dẫn cài đặt iTaxViewer

Tổng quan:

Phần mềm iTaxViewer là phần mềm hỗ trợ do Tổng cục thuế phát hành và cập nhật dùng để đọc, kiểm tra và in tờ khai thuế định dạng XML được chính xác. Nhà cung cấp chữ ký số NewCA xin hướng dẫn cách cài đặt iTaxViewer như sau:  

Điều kiện môi trường:

  • Máy tính được cài đặt hệ điều hành Window XP SP3 trở lên.
  • File cài đặt Itax viewer mới nhất.

Quy trình thực hiện:

Bước 1: Sau khi tải về phần mềm về, chọn Open rồi chọn iTaxViewer… để bắt đầu cài đặt phần mềm trên máy tính

i1

Bấm Next khi các cửa sổ hiện ra:

i2
i3
i4
i5

Bước 2: Cuối cùng chọn Install để bắt đầu cài đặt tự động trên máy tính:

i6

Bước 3: Đến bước này bạn chờ trong giây lát để ứng dụng tự động cài đặt

i7

Bước 4: Bấm Finish để kết thúc quá trình cài đặt

i8

Sau khi ứng dụng iTaxViewer cài đặt xong sẽ hiển thị giao diện như hình ảnh dưới:

i9

Chúc bạn thành công!

Bài viết liên quan:

—————————

CÔNG TY CỔ PHẦN NEWCA

Nef Digital SEOON