Hướng dẫn cài đặt phần mềm Java

Hướng dẫn cài đặt phần mềm Java

Tổng quan:

Để kê khai, nộp hồ sơ và thực hiện các giao dịch trực tuyến như khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử, khai hải quan điện tử BHXH điện tử, dịch vụ công y tế qua mạng, đăng ký cấp chứng nhận xuất xứ điện tử, Tổng cục Hải quan, … thì máy tính bắt buộc phải được cài đặt ứng dụng java-plugin. Nhà cung cấp chữ ký số NewCA xin hướng dẫn các bước cài đặt phần mềm Java như sau:

Điều kiện môi trường:

  • Máy tính được cài đặt hệ điều hành Windows XP SP3 trở lên.

Quy trình thực hiện:

Thực hiện cài đặt java theo các bước như sau:

Bước 1: Mở trình duyệt Internet Explorer và gõ địa chỉ http://java.com/ để tải về máy tính phiên bản java mới nhất.

Bước 2: Bấm nút Free Java Download/Tải xuống Java miễn phí.

tt1

Bước 3: Bấm Agree and Start Free Download/Đồng ý và Bắt đầu Tải xuống Miễn phí. Nếu được nhắc nhập mật khẩu người quản trị hay xác nhận, hãy gõ mật khẩu hay xác nhận.

tt2

Bước 4: Trên thanh thông báo, bấm Run/Chạy. Nếu được nhắc nhập mật khẩu người quản trị hay xác nhận, hãy gõ mật khẩu hay xác nhận.

tt3

Bước 5: Bấm Install/Cài đặt để bắt đầu cài đặt ứng dụng Java trên máy tính.

tt4
tt5

Bước 6: Chờ java hoàn tất quá trình cài đặt ứng dụng.

tt6

Bước 7: Khi có thông báo đã hoàn tất quá trình cài đặt, nhấn Close..

tt7

Bước 8: Mở trình duyệt Internet Explorer (IE) để truy cập website http://java.com/verify để chạy java trên (IE) bấm chọn Agree and Continue/Đồng ý và tiếp tục.

tt8

Bước 9: Đợi java chạy và hiển thị cửa sổ thông báo thành công như hình dưới đây:

tt9

Cấu hình java

Bước 1: Vào mục Control Panel rồi chọn ứng dụng Java

tt10

Bước 2: Chọn Sercurity rồi chọn Edit site list

tt11

Bước 3: Chọn Add để bổ sung các website/cổng giao dịch điện tử mà bạn muốn sử dụng để giao dịch trực tuyến (khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử, khai hải quan điện tử, BHXH điện tử, …)

tt12

Ví dụ muốn bổ sung trang nộp tờ khai thuế. Bạn gõ http://nhantokhai.gdt.gov.vn Sau đó chọn Add

tt13

Bước 4: Chọn Continue để bổ sung thêm các website cần sử dụng

tt14

Add Link tương tự trang nộp tiền thuế bạn gõ: https://nopthue.gdt.gov.vn

Với các doanh nghiệp thuộc Phú Thọ, Bắc Ninh, bạn add link 2 trang là: https://thuedientu.gdt.gov.vnhttp://thuedientu.gdt.gov.vn

Bước 5: Sau khi hoàn thành chọn OK.

tt15

Trường hợp người dùng mở Sercurity và đã thấy các trang mình muốn sử dụng đã được hiển thị thì không cần thực hiện add lại trang.

Bước 6: Chọn General rồi chọn view

Bước 7: Chọn Resources

tt17

Bước 8: Chọn tất cả các dòng trong bảng rồi chọn nút xóa ‘X’

tt18

Kết thúc quá trình cài đặt và cấu hình java.

Video hướng dẫn: Xem tại đây

>>> Xem thêm: Tìm hiểu về chữ ký số tại NewCA

Lưu ý:

Để được hỗ trợ thêm các thông tin vui lòng liên hệ tổng đài hỗ trợ nhà cung cấp chữ ký số NewCA: 19002066 hoặc hotline theo số 0936208068.

Bài viết liên quan:

—————————

CÔNG TY CỔ PHẦN NEWCA

Nef Digital SEOON