Hướng dẫn lấy thông tin tài khoản VNACCS

Hướng dẫn lấy thông tin tài khoản VNACCS

Tổng quan:

Trong trường hợp doanh nghiệp đã đăng ký tài khoản hải quan và cần xem lại các thông tin tài khoản để có thể truyền được tờ khai hải quan.Nhà cung cấp chữ ký số NewCA xin hướng dẫn lấy thông tin tài khoản VNACCS như sau:

Điều kiện môi trường:

  • Máy tính được cài đặt hệ điều hành Windows XP SP3 trở lên.
  • Sử dụng trình duyệt Internet Explorer 7 trở lên.
  • Máy được cắm và cài đặt chữ kí số NewCA. Hướng dẫn cài đặt chữ kí số tại đây
  • Máy tính đã cài đặt Plugin-Java. Hướng dẫn cài đặt java tại đây

Quy trình thực hiện:

Bước 1: Sử dụng trình duyệt Internet Explorer vào trang tổng cục hải quan địa chỉ www.customs.gov.vnvà chọn mục “Đăng ký người sử dụng hệ thống VNACCS cho doanh nghiệp”.

Newca Huong dan lay thong tin tai khoan VNACCS 1

Bước 2: Đăng nhập tài khoản quản trị. Trên giao diện chính bạn nhấn vào Đăng nhập.

Newca Huong dan dang ki tai khoan VNACCS 2 1

Màn hình đăng nhập hiện ra. Lựa chọn chữ ký số và điền MST, mật khẩu đăng nhập. Sau đó ấn đăng nhập.

Newca Huong dan lay thong tin tai khoan VNACCS 3 1

Lưu ý: Trường hợp bạn không có mật khẩu đăng nhập, chọn mục Quên mật khẩu để thiết lập lại mật khẩu đăng nhập và thực hiện tiếp quá trình đăng nhập tài khoản.Bước 3: Trong mục “IV. Tra cứu” chọn “ 2.OE4002Tra cứu kết quả đăng ký khi được Hải quan phê duyệt” để lấy thông tin VNACCS.

Lưu ý: Trường hợp bạn không có mật khẩu đăng nhập, chọn mục Quên mật khẩu để thiết lập lại mật khẩu đăng nhập và thực hiện tiếp quá trình đăng nhập tài khoản.

Bước 3: Trong mục “IV. Tra cứu” chọn “ 2.OE4002Tra cứu kết quả đăng ký khi được Hải quan phê duyệt” để lấy thông tin VNACCS.

Newca Huong dan lay thong tin tai khoan VNACCS 4 3

Thông số User ID ở mục “Thông tin người khai hải quan”.

Newca Huong dan lay thong tin tai khoan VNACCS 5 2

Thông số máy trạm đầu cuối ở mục “Máy tính”.

Newca Huong dan lay thong tin tai khoan VNACCS 6

Bước 4: Cách kiểm tra mật khẩu User ID: Vào mục “I. Đăng ký”/ chọn “3.Cấp mới password cho người sử dụng (User ID)

Newca Huong dan lay thong tin tai khoan VNACCS 7 1

Nhập User ID và nhập mật khẩu 2 lần. Bấm “Cấp password mới”.

Newca Huong dan lay thong tin tai khoan VNACCS 8

Nếu hệ thống báo “Mật khẩu trùng với mật khẩu cũ”. Bạn có thể truyền tờ khai Hải quan được luôn sau khi thiết lập đúng thông số User ID và máy trạm trên phần mềm khai VNACCS.

Newca Huong dan lay thong tin tai khoan VNACCS 9

Bước 5: Lưu lại thông tin tài khoản VNACCS tương tự như sau:

Newca Huong dan lay thong tin tai khoan VNACCS 11

Lưu ý:

Để được hỗ trợ thêm các thông tin vui lòng liên hệ tổng đài hỗ trợ nhà cung cấp chữ ký số NewCA: 19002066 hoặc hotline theo số 0936208068.

Bài viết liên quan:

—————————

CÔNG TY CỔ PHẦN NEWCA

Nef Digital SEOON