Đăng ký tài khoản trên cổng thông tin một cửa quốc gia

Đăng ký tài khoản trên cổng thông tin một cửa quốc gia

Tổng quan:

Hệ thống thông tin Một cửa Quốc gia https://vnsw.gov.vn là trang tiếp nhận và phản hồi thông tin cho các doanh nghiệp tham gia khai báo các thủ tục hành chính liên quan lĩnh vực xuất nhập khẩu thông qua phương thức điện tử. Để giao dịch điện tử trên Cổng thông tin Một cửa Quốc gia, doanh nghiệp cần đăng ký thông tin tài khoản. Nhà cung cấp chữ ký số NewCA  xin hướng dẫn cách Đăng ký tài khoản trên cổng thông tin một cửa quốc gia như sau:

Điều kiện môi trường:

  • Máy tính được cài đặt hệ điều hành Window XP SP3 trở lên.
  • Sử dụng trình duyệt Internet Explorer 7 trở lên hoặc trình duyệt Firefox.
  • USB token được cắm và cài đặt trên máy. Hướng dẫn cài đặt chữ ký số NewCA tại đây
  • Ứng dụng java đã được cấu hình add link trang https://vnsw.gov.vn/.(Hướng dẫn cài java tại đây )

Quy trình thực hiện:

Bước 1: Trên giao diện trang chủ trang https://vnsw.gov.vn/ bấm vào nút Đăng ký

w1

Bước 2: Tại giao diện đăng ký, nhập thông tin tài khoản, người đại diện, thông tin doanh nghiệp và thông tin về thủ tục hành chính khai báo trên Cổng thông tin Một cửa Quốc gia.

w2

Lưu ý bắt buộc nhập với các trường có đánh dấu (*):

Thông tin Tài khoản:

  • Mã số thuế (*): nhập đúng mã số thế của đơn vị mình, mã số thuế chính là tên đăng nhập khi doanh nghiệp truy cập hệ thống.
  • Email (*): nhập đúng email để nhận phản hồi về kết quả đăng ký, nhận thông báo về phân quyền tài khoản.
  • Nhập mật khẩu (*): nhập mật khẩu ít nhất 8 kí tự, bao gồm cả chữ cái viết thường, viết hoa, số và kí tự đặc biệt (~!@#$%^&*). Mật khẩu chính là mật khẩu đăng nhập khi doanh nghiệp truy cập hệ thống.
  • Nhập lại mật khẩu (*): nhập lại đúng mật khẩu đã nhập ở trên.
  • Thông tin Doanh nghiệp phải chính xác như trong Giấy phép đăng ký kinh doanh. Trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh không có thông tin mã số thuế, doanh nghiệp phải cung cấp giấy chứng nhận mã số thuế.
  • Danh sách thủ tục hành chính khai báo (Bắt buộc chọn ít nhất 1 thủ tục): Doanh nghiệp chọn các thủ tục hành chính tham gia khai báo trên Cổng thông tin Một cửa Quốc gia, quản trị hệ thống sẽ lấy thông tin này làm căn cứ để phân quyền cho tài khoản. Có thể chọn nhiều thủ tục hành chính, doanh nghiệp nhấn chuột vào ô vuông tại mỗi thủ tục hành chính.

Bước 3: Sau khi nhập đầy đủ thông tin, nhập mã xác nhận đã hiển thị trên màn hình và nhấn nút “Đăng ký” để đăng ký thông tin và gửi thông tin cho quản trị hệ thống thực hiện phê duyệt.

w3

Lưu ý: Nhấn nút “Quay lại” để hủy bỏ quá trình đăng ký, màn hình trở về lúc chưa nhập dữ liệu

Bước 4: Nhấn “OK” để xác nhận đăng ký:

w4

Chọn OK để đóng hộp thoại lại và chờ thông tin phê duyệt tài khoản. Nếu thông tin nhập sai thì hệ thống sẽ trả về lỗi để bạn sửa thông tin và gửi đăng ký lại.

w5

Lưu ý:

Để được hỗ trợ thêm các thông tin vui lòng liên hệ tổng đài hỗ trợ nhà cung cấp dịch vụ số NewCA: 1900.2066 hoặc hotline theo số 0936.208.068.

NewCA luôn sẵn sàng khi bạn cần nhất!

Tóm lược nội dung

Điều kiện môi trường cần là gì?

Máy tính được cài đặt hệ điều hành Window XP SP3 trở lên.
Sử dụng trình duyệt Internet Explorer 7 trở lên hoặc trình duyệt Firefox.
USB token được cắm và cài đặt trên máy.
Ứng dụng java đã được cấu hình add link trang https://vnsw.gov.vn/.

Có mấy bước để đăng ký tài khoản trên cổng thông tin một cửa quốc gia

Có 4 bước để Đăng ký tài khoản trên cổng thông tin một cửa quốc gia

Bài viết liên quan:

—————————

Công ty cổ phần NewCA

Nef Digital SEOON