[THÔNG BÁO KHẨN] Về việc tạm dừng hệ thống Hóa đơn điện tử

Tổng cục thuế thông báo tạm dừng hóa đơn điện tử

Tổng cục Thuế thông báo kế hoạch tạm dừng hệ thống Hóa đơn điện tử để thực hiện nâng cấp cơ sở dữ liệu và ứng dụng, đáp ứng yêu cầu triển khai hóa đơn điện tử (HĐĐT) giai đoạn 2 tại 57 tỉnh, thành phố.

Thời gian bắt đầu: 00h00 ngày 17/04/2022

Thời gian kết thúc: 06h00 ngày 17/04/2022

Ngoài thời gian nêu trên hệ thống hoạt động bình thường. Rất mong Quý khách hàng, Quý đối tác thông cảm cho sự bất tiện này!

NewCA xin trân trọng cảm ơn./.

Bài viết liên quan:

————————

CÔNG TY CỔ PHẦN NEWCA

Nef Digital SEOON