Nơi nộp hồ sơ khai thuế đối với đơn vị phụ thuộc doanh nghiệp cần biết

Nơi nộp hồ sơ khai thuế đối với đơn vị phụ thuộc doanh nghiệp cần biết

Đối với các doanh nghiệp, việc tiến hành thủ tục kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp dường như đã trở thành một việc làm hết sức bình thường. Vậy bạn đã nắm rõ các trường hợp kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp để nộp hồ sơ khai thuế đúng địa điểm chưa? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn biết rõ địa điểm nộp hồ sơ khai thuế để áp dụng cho doanh nghiệp của mình.

Các nơi nộp hồ sơ khai thuế đối với đơn vị phụ thuộc doanh nghiệp

  • Trường hợp doanh nghiệp có đơn vị trực thuộc hạch toán độc lập thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh tại đơn vị trực thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc.
  • Trường hợp doanh nghiệp có đơn vị trực thuộc nhưng hạch toán phụ thuộc (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) thì đơn vị trực thuộc đó không phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp; khi nộp hồ sơ khai thuế TNDN, doanh nghiệp có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại đơn vị trực thuộc.
  • Trường hợp doanh nghiệp có cơ sở sản xuất (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) hạch toán phụ thuộc hoạt động tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với địa bàn nơi đơn vị đóng trụ sở chính thì khi nộp hồ sơ khai thuế TNDN, doanh nghiệp có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại nơi có trụ sở chính và ở nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc.
  • Đối với các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty có đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc nếu đã hạch toán được doanh thu, chi phí, thu nhập chịu thuế thì đơn vị thành viên phải kê khai nộp thuế TNDN với cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị thành viên.
  • Trường hợp đơn vị thành viên có hoạt động kinh doanh khác với hoạt động kinh doanh chung của tập đoàn, tổng công ty và hạch toán riêng được thu nhập từ hoạt động kinh doanh khác đó thì đơn vị thành viên khai thuế TNDN với cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị thành viên.

Bài viết liên quan:

—————————

CÔNG TY CỔ PHẦN NEWCA

  1. Tổng đài CSKH: 1900 2066
  2. Hotline: 0936 208 068
  3. Website: https://newca.vn/
  4. Email: support@adminnewca
Nef Digital SEOON