Cách hoàn thuế thu nhập cá nhân mới nhất 2022 cực nhanh chóng, dễ dàng

Cách hoàn thuế thu nhập cá nhân

Cách hoàn thuế thu nhập cá nhân theo theo đúng quy định mới nhất của pháp luật là vấn đề nhiều người lao động quan tâm. Đó là những thủ tục, điều kiện như thế nào? Cùng NewCA tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé.

Hoàn thuế thu nhập cá nhân là gì?

Căn cứ vào luật thuế thu nhập cá nhân và các văn bản hướng dẫn, hoàn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) được hiểu là việc một cá nhân sẽ được Nhà nước hoàn trả lại một phần tiền thuế đã nộp trước đó, nếu cá nhân thuộc một trong những điều kiện đã được quy định của pháp luật.

Điều kiện được hoàn thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ vào Điều 26 và 28 Thông tư 111/2013/TT-BTC và Điều 23 Thông tư 92/2015/TT-BTC, quy định về điều kiện hoàn thuế thu nhập cá nhân như sau:

 • Việc hoàn thuế thu nhập cá nhân chỉ áp dụng với những cá nhân đã tiến hành đăng ký thuế và được cung cấp mã số thuế, tính đến thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế (thời điểm đề nghị hoàn thuế)
 • Đối với những cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế cho doanh nghiệp thực hiện thì việc hoàn thuế đó sẽ được tiến hành thông qua doanh nghiệp
 • Đối với cá nhân đã khai trực tiếp với cơ quan thuế có thể lựa chọn hai trường hợp: hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ sau tại cùng cơ quan thuế
 • Trong trường hợp cá nhân muốn hoàn thuế thu nhập cá nhân nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế sẽ không áp dụng phạt đối với vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn theo quy định

Như vậy, có thể hiểu đơn giản điều kiện hoàn thuế thu nhập cá nhân như sau:

 • Cá nhân đã nộp số tiền thuế lớn hơn số thuế phải nộp sau khi được quyết toán
 • Phải đăng ký thuế và có mã số thuế cá nhân tại thời điểm nộp hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân
 • Có tờ khai, đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân
Cách hoàn thuế thu nhập cá nhân mới nhất
Cách hoàn thuế thu nhập cá nhân mới nhất

>>> Xem thêm: Tìm hiểu về bảo hiểm xã hội điện tử tại NewCA

Cách tính thuế thu nhập cá nhân được hoàn lại

Tiền thuế thu nhập cá nhân được hoàn lại sẽ tính theo công thức như sau:

Tiền thuế TNCN được hoàn lại (nộp thừa) = Số tiền thuế TNCN đã nộp – Số tiền thuế TNCN phải nộp theo quy định quyết toán thuế

Nếu kết quả công thức trên tính ra dương thì đó sẽ là số tiền thuế cá nhân đã nộp thừa và sẽ được hoàn lại, nếu tính ra âm thì đó là số tiền thuế cá nhân còn thiếu.

Đối với cá nhân, số tiền thuế TNCN đã nộp chính là số tiền được xác định trên chứng từ khấu trừ thuế TNCN. 

Đối với các doanh nghiệp hoặc cá nhân đã nộp thuế vào ngân sách nhà nước theo mã số thuế, số tiền thuế TNCN đã nộp được xác định dựa trên giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước. Tiền thuế TNCN phải nộp theo quy định quyết toán thuế được tính như sau: 

Số thuế TNCN phải nộp theo quy định quyết toán thuế = [(Tổng thu nhập chịu thuế – tổng các khoản giảm trừ)/ 12 tháng] x thuế suất theo biểu lũy tiến từng phần x 12 tháng

Trong đó:

– Thu nhập chịu thuế được hiểu là tổng thu nhập từ tiền lương hay tiền công mà cá nhân nhận được trên thực tế từ ngày 01/01 đến 31/12 quyết toán.

– Các khoản giảm trừ bao gồm: Giảm trừ gia cảnh (bản thân + người phụ thuộc) + Các khoản bảo hiểm bắt buộc + Các khoản đóng góp từ thiện, khuyến học, nhân đạo,… (nếu có).

Cách hoàn thuế thu nhập cá nhân
Cách hoàn thuế thu nhập cá nhân 2022 cực nhanh chóng, dễ dàng

Các thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân

Trường hợp cá nhân ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trả thu nhập

Thủ tục hoàn thuế TNCN đối với những cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho doanh nghiệp như sau:

Bước 1: Các tổ chức, doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hoàn thuế. 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 53 Thông tư 156/2013/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 23 Thông tư 92/2015/TT-BTC, hồ sơ hoàn thuế bắt buộc bao gồm:

 • Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước ( theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC). 
 • Bản chụp các chứng từ, biên lai nộp thuế TNCN. Trong trường hợp này, người đại diện hợp pháp của tổ chức, doanh nghiệp trả thu nhập cho cá nhân phải ký cam kết chịu trách nhiệm tại bản chụp đó.
 • Giấy ủy quyền quyết toán thuế của người yêu cầu hoàn thuế (theo mẫu số 02/UQ-QTT-TNCN).

Bước 2: Kiểm tra đầy đủ hồ sơ. Sau đó nộp hồ sơ hoàn thuế cá nhân trực tiếp đến cơ quan thuế quản lý

Bước 3: Theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 58 Thông tư 156/2013/TT-BTC, trong thời hạn tối đa 6 ngày, tính từ ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ hoàn thuế và đề nghị hoàn thuế TNCN của người nộp thuế, thủ trưởng cơ quan thuế các cấp phải đưa ra thông báo về việc chuyển hồ sơ của người nộp thuế sang diện kiểm tra trước, tiếp đó hoàn thuế gửi người nộp thuế.

Trường hợp cá nhân tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân với cơ quan nhà nước

Đối với trường hợp cá nhân nhận thu nhập trực tiếp từ quyết toán thuế với cơ quan thuế, nếu có số thuế nộp thừa thì cá nhân không phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà chỉ cần ghi số thuế đề nghị hoàn vào chỉ tiêu [47] – “Số thuế hoàn trả vào tài khoản NNT” hoặc chỉ tiêu [49] – “Tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau” tại tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 02/QTT-TNCN khi quyết toán thuế.

Có 2 cách nộp tờ khai quyết toán 02/QTT-TNCN là nộp trực tiếp bằng file excel hoặc nộp online qua mạng bằng file XML

Cách 1: Nếu nộp trực tiếp, bạn chuẩn bị các loại giấy tờ bắt buộc, chứng từ liên quan và đi nộp ở cơ quan thuế:

 • Tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 02/QTT-TNCN.
 • Bảng kê khai số 02-1BK-QTT-TNCN 
 • Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 
 • CMND hoặc CCCD đã công chứng
 • Bản chụp hợp đồng lao động 
 • Sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú đã công chứng

Cách 2: Nộp online bằng file XML

Bước 1: Với cách hoàn thuế thu nhập cá nhân online, bạn tiến hành làm Tờ khai Quyết toán 02/QTT-TNCN trên phần mềm HTKK rồi kết xuất XML. Sau đó nộp qua trang web: https://canhan.gdt.gov.vn hoặc http://thuedientu.gdt.gov.vn. 

Bước 2: Nộp hồ sơ hoàn thuế TNCN

Theo điểm c, khoản 3, Điều 21 Thông tư số 92/2015/TT-BTC quy định nơi nộp hồ sơ quyết toán của cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công như sau:

 • Cá nhân có trực tiếp khai thuế trong năm thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế là cơ quan thuế, nơi cá nhân đã nộp hồ sơ khai thuế trong năm.
 • Cá nhân được tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại các tổ chức, doanh nghiệp trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp của tổ chức, doanh nghiệp trả thu nhập đó.
 • Trường hợp cá nhân thay đổi nơi làm việc thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý tổ chức trả thu nhập cuối cùng.

Bước 3: Cơ quan thuế giải quyết hồ sơ hoàn thuế

Theo khoản 3 Điều 58 Thông tư số 156/2013/TT-BTC, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế, cơ quan thuế có trách nhiệm giải quyết thủ tục hoàn thuế TNCN trong 6 ngày

Thời hạn giải quyết thuế thu nhập cá nhân

Theo Luật quản lý thuế 78/2006/QH11 quy định, người nộp thuế sau khi đã nộp đầy đủ hồ sơ, thực hiện đúng các bước theo quy trình thì:

 • Trường hợp hồ sơ hoàn thuế thuộc đối tượng hoàn thuế trước kiểm tra sau thì thời gian bạn nhận được hoàn thuế là 06 ngày.
 • Trường hợp hồ sơ hoàn thuế thuộc đối tượng kiểm tra trước hoàn thuế sau thì thời gian bạn nhận được hoàn thuế là 40 ngày.
 • Trường hợp hồ sơ hoàn thuế đã có sự xác nhận nộp thừa của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì thời gian được hoàn thuế là 05 ngày. Theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 58 Thông tư 156/2013/TT-BTC trong trường hợp này, cơ quan thuế không thực hiện phân loại hồ sơ thuộc diện: hoàn thuế trước, kiểm tra sau; kiểm tra trước, hoàn thuế sau 

Thông thường, muốn nhất là vào ngày cuối cùng trong thời hạn giải quyết hoàn thuế TNCN, bạn sẽ nhận được khoản tiền này.

Hướng dẫn cách hoàn thuế thu nhập cá nhân mới nhất 2022

Bước 1: Đăng nhập vào địa chỉ Trang thuế điện tử. Nhập mã số thuế, mã kiểm tra và nhấn tiếp tục

Ảnh chụp màn hình 151

Tiếp đó, nhập mật khẩu và ấn chọn Đăng nhập để truy cập vào Trang thuế điện tử

Bước 2: Vào trang chủ Thuế Việt Nam, chọn mục Quyết toán thuế. Nhấn vào mục Kê khai trực tiếp để thực hiện kê khai thuế trực tuyến

quyet toan thue TNCN online 3

Bước 3: Điền đầy đủ các thông tin trên tờ khai trực tuyến

 • Tên người nộp thuế
 • Địa chỉ liên hệ
 • Điện thoại liên lạc
 • Địa chỉ email
 • Chọn tờ khai (chọn mẫu tờ khai số 02/QTT-TNCN-Tờ khai quyết toán thuế TNCN(TT92/2015)
 • Chọn cơ quan quyết toán
 • Nhập mã số thuế của cơ quan khấu trừ tại nguồn. Sau khi mã số thuế được hiện lên, hệ thống sẽ tự động nhận diện cơ quan quyết toán.
 • Loại tờ khai: chọn loại tờ khai chính thức.
 • Năm kê khai
Ảnh chụp màn hình 155

Sau khi đã hoàn thành và kiểm tra chính xác các thông tin trong tờ khai, nhấn chọn tiếp tục

Bước 4: Khai tờ khai quyết toán thuế trực tuyến

 • [01] đến [06]: hệ thống tự động nhập.
 • [07] đến [08]: chọn tỉnh, thành phố ở mục [08] trước, sau đó chọn quận huyện ở mục [07] (Nhập đúng địa chỉ thường trú của bạn).
 • [09]: điền số điện thoại của người nộp thuế 
 • [10]: Fax: có thể bỏ qua mục này
 • [11]: điền địa chỉ email của người nộp thuế
 • [12]: số tài khoản ngân hàng của người nộp thuế (nếu có)
Ảnh chụp màn hình 162
 •  [13] đến [21]: thông tin đại lý thuế (có thể bỏ qua những bước này).
Ảnh chụp màn hình 163
 • [22]: tổng thu nhập chịu thuế trong kỳ nộp
 • [23]: tổng thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam bao gồm các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác được tính và phát sinh tại Việt Nam
 • [24]: lấy tổng thu nhập chịu thuế làm căn cứ tính giảm thuế bao gồm tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác cũng có tính chất tiền lương tiền công 
 • [25]: thổng thu nhập chịu thuế được miễn giảm bao gồm các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác
 • [26]: Tổng thu nhập chịu thuế phát sinh ngoài Việt Nam bao gồm các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác, có tính chất tiền lương tiền công phát sinh ngoài Việt Nam
 • [27]: Kê khai số người phụ thuộc. Người kê khai trực tiếp sẽ phải tiến hành kê khai những người đã đăng ký, bao gồm người đã có CMND/CCCD/Hộ chiếu và cả người chưa có CMND/CCCD/Hộ chiếu.

Ngay sau đó, tại chỉ tiêu [30] hệ thống sẽ tự động tính khấu trừ cho người phụ thuộc. Tiếp tục nhấn vào tờ khai ở phía dưới góc trái để quay trở lại tờ khai quyết toán ban đầu và điền các thông tin tiếp theo.

Ảnh chụp màn hình 164
 • [28], [29] và [30]: Hệ thống tự động tính.
 • [31]: các khoản từ thiện, nhân đạo, khuyến học
 • [32]: các khoản đóng bảo hiểm được trừ
 • [33]: khoản đóng quỹ hưu trí tự nguyện được trừ
 • [34], [35] và [36]: hệ thống tự động tính.
 • [37]: các khoản đã được khấu trừ
 • [38]: các khoản thuế đã tạm nộp vào ngân sách Nhà nước
 • [39]: các khoản thuế đã nộp ở nước ngoài
 • [40]: số thuế đã được khấu trừ hoặc tạm nộp trùng do quyết toán vắt năm
 • [41], [42]: hệ thống tự động tính.
 • [43]: tổng số thuế thu nhập cá nhân được giảm khác
 • [44], [45] và [46]: hệ thống tự động tính.

Nếu tại chỉ tiêu 44 hiển thị là 0, chỉ tiêu 45 là một khoản nhất định, thì số thuế thu nhập cá nhân bạn được hoàn lại tương ứng với khoản đã hiện ở chỉ tiêu 45. Nếu số thuế thu nhập cá nhân của bạn chưa được hoàn thành, số tiền chưa đủ sẽ hiển thị ở mục 44

 • [47]: số thuế sẽ được hoàn trả vào tài khoản người nộp thuế
 • [48]: số thuế dùng để bù trừ cho các khoản phải nộp Ngân sách nhà nước khác
 • [49]: hệ thống tự động tính.
cach hoan thue thu nhap ca nhan 1

Sau khi đã điền đầy đủ các thông tin chi tiết trên tờ khai quyết toán, người khai cần kiểm tra kỹ lại một lần nữa các thông tin. Tiếp đó ấn chọn ô “Tôi cam đoan số liệu đã khai và hồ sơ đính kèm là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai và hồ sơ đính kèm”. Nếu bạn muốn bổ sung thêm một số giấy tờ liên quan, nhấn chọn thêm phụ lục. Sau đó ấn vào Hoàn thành kê khai để kết thúc quá trình kê khai

Bước 6: Nhấn chọn kết xuất XML để lưu tờ khai về máy. Sau đó ấn chọn Nộp tờ khai

Ảnh chụp màn hình 165

Bước 7: Nhập mã kiểm tra và ấn tiếp tục. Nếu các thông tin của bạn đầy đủ và đúng, hệ thống sẽ báo về nộp thành công

Bước 8: In tờ khai vừa lưu về máy thành hai bản

Bước 9: Nộp bản in tờ khai cùng các chứng từ thuế và giấy tờ tùy thân tại Cơ quan Thuế.

Khi đã hoàn tất các thủ tục, cơ quan thuế sẽ tiếp nhận yêu cầu hoàn thuế của bạn. Nếu trong lúc thẩm định có những sai sót hay thiếu thông tin hồ sơ, Cơ quan thuế sẽ liên hệ trực tiếp cho bạn để sửa và bổ sung.

Trên đây là tổng hợp cách hoàn thuế thu nhập cá nhân mới nhất năm 2022. Hy vọng, qua bài viết này, NewCA sẽ giúp bạn cập nhật những thông tin hoàn thuế mới nhất, giải đáp cho bạn những thắc mắc liên quan đến vấn đề kế toán thuế  nhanh chóng nhất. 

Bài viết liên quan:

————————

CÔNG TY CỔ PHẦN NEWCA

Nef Digital SEOON