Lỗi chữ ký số không đúng trên phần mềm EFY-eBHXH

Lỗi chữ ký số không đúng trên phần mềm EFY-eBHXH

Tổng quan:

Khi nộp hồ sơ bảo hiểm xã hội trên phần mềm EFY-eBHXH bằng chữ ký số NewCA gặp lỗi chữ ký số không đúng với chữ ký số đã đăng ký tài khoản trước đó. Nguyên nhân do người dùng gia hạn hoặc chuyển đổi sang chữ ký số NewCA nhưng chưa cập nhật thông tin chữ ký số trên hệ thống BHXH-EFY.ShB0B8nqdhCF FIXbpm8TQvJ1SKa   

Nhà cung cấp chữ ký số NewCA xin hướng dẫn xử lý Lỗi chữ ký số không đúng trên phần mềm EFY-eBHXH như sau:

Điều kiện môi trường:

Quy trình thực hiện:

Bước 1: Trong mục Quản trị, chọn Thay đổi thông tin. Cập nhật lại chữ ký số của bằng cách ấn vào ô chọn chứng thư số.

ZT1JaBsGMs4q7jnXBzbec0wC7pA9XxW chORxjXaHpYldocm5xdjxnLFUC48UX 1eJzuJi8JtE2uC1uASP9k3YZxeJfOPqWE04Am2UVouiFVCUBUQt5D578xfjgr89zH4 4CM4mz

Bước 2: Chọn chữ ký số mới sau đó đó ấn OK để phần mềm cập nhật sang chữ ký số NewCA.

Bước 3: Sau khi thông tin chứng thư số đã thay đổi sang chữ kí số mới. Nhấn chọn Thay đổi.

M3HEC7W m4mk12UcInUosgVApfhJEt WdsXJj2bJQSg9aOGWFAnmh2at sbmioY VnTpz4X5nJ4JRl2Ma5gCS5Afr8Apv Whn3ecugRwXgZD8k1pO5uZzmP5S5tJBjphsfoFuBjX

Bước 4: Nhập chính xác mã pin của Token để ký xác nhận thay đổi thông tin chứng thư số NewCA.

fXNYNvSFXuj017uNVHMZap1ZFZ8mStbq Za5V85u cNqTgWMLBbrUOT iSG2cxH beuR47bd1DPHyubwiMNvZYaQ 4o84peBPr01eeHX9 CVnlWO2ZGrlfafi4tVZJQtsARKTE2

Màn hình sẽ hiển thị thông báo cập nhật thành công.

PAi wqF6i Hk8cWfqIvHn3pQZA4jeVku9o

Lưu ý:

Để được hỗ trợ thêm các thông tin vui lòng liên hệ tổng đài hỗ trợ nhà cung cấp chữ ký số NewCA: 19002066 hoặc hotline theo số 0936208068.

Xem thêm: Hướng dẫn thay đổi thông tin trên cổng BHXH điện tử

Tóm lược nội dung

Điều kiện môi trường cần là gì?

Máy tính cài đặt hệ điều hành Windows XP SP3 trở nên.
USB token đã cài đặt trên máy tính

Nguyên nhân nào gây ra lỗi chữ ký số không đúng trên phần mềm EFY-eBHXH?

Hướng dẫn đăng ký tài khoản BHXH
n chữ ký số trên hệ thống BHXH-EFY.

Bài viết liên quan:

—————————

Công ty cổ phần NewCA

Nef Digital SEOON