Hướng dẫn đăng ký tài khoản trên trang tra cứu c12 BHXH TP HCM

Hướng dẫn đăng ký tài khoản trên trang tra cứu c12 BHXH TP HCM

Tổng quan:

Kể từ ngày 25/05/2017, thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN (mẫu C12-TS) hàng tháng, quý của các đơn vị sử dụng lao động tại TP Hồ Chí Minh được cơ quan BHXH ký số và cung cấp tại trang trong tin điện tử http://c12.bhxhtphcm.gov.vn theo thông báo 1029/TB-BHXH.Nhà cung cấp chữ ký số NewCA  xin hướng dẫn đăng ký tài khoản trên trang tra cứu C12 BHXH TP HCM http://c12.bhxhtphcm.gov.vn như sau:

Điều kiện môi trường:

  • Máy tính được cài đặt hệ điều hành Windows XP SP3 trở lên.
  • Sử dụng trình duyệt Chomre hoặc Cốc Cốc
  • Máy tính đã được cài đặt chữ ký số NewCA. Hướng dẫn cài đặt chữ ký số tại đây.

Quy trình thực hiện:

Bước 1: Sử dụng trình duyệt Chomre hoặc Cốc Cốc để truy cập vào địa chỉ http://c12.bhxhtphcm.gov.vn để thực hiện đăng ký khởi tạo tài khoản:

cU52NX334E0yKKP0tGiMj8Dfm4D1cwPBkh6eCIo6Br UoI8BYpwqYQ6bL EHzTgoX CM6nIK7Y30vtRA7tvUKSWx8MnDlbWqzrTjLP5RrhmmcUh71ErW5swTXM qaL3aaz2v7n9R

Bước 2: Cài đặt Plugin ký số. Xuất hiện giao diện “Đăng ký tài khoản để nhận thông báo”, thực hiện tải plugin ký số và cài đặt Plugin hỗ trợ sử dụng thiết bị chữ ký số để ký xác nhận thông tin đăng ký.

bQRA0RQ kDhearKV7jCyJT2LpsrMXBLyRiCCVwqKfMh1Klx6Pi ewtc Z bv8GvyD24jQkeqiC6p TePx5hhhD 1vDEZmJtLw0TFGPwJK1xFtC8nyV03SNmo9mrTHTiYds AzI s

SWV2sThCWGy4QzKcs9tYn9lsPTNkFomMc0kzPHk 751a2a8nWD qRClfpmjYr2K4eqThPjKYcH mwqm CAJqUsMQjLG4QhuMJblBrBf FXHYCmy9PPFU7whb p GVfg8 XptOdT

1UTDHHWsrp2XTpXB3RZ8WCFfuVZS5uezx n0WpbKEPGj6FnN3gL0eRnn9p3Qhl6oze9M7OOuy5jNt4f3 r6YrkoFoYATU4mR6nzOCi4dDbV9E1auGlxAHclkDUvFO8wtblW vLJ7

JTCKd1Qe

SoxieGoCoRubKdiWkQVxkL0Gi6dfiM3H68xp99cx9BugQA50IqpBXRaNo2aKUAUDyMcUk9OpJZHY3RtG1WiNH0F1DS8TKZR45XsPmdZUTrFaVRTJaOdSmacYECRPZU5h OflQBkh

Sau khi cài đặt Plugin ký số xong, góc phải màn hình sẽ xuất hiện biểu tượng màu xanh ở góc màn hình .

Bước 3: Điền thông tin đăng ký. Tùy chọn loại tài khoản (tên đăng nhập) theo mã số thuế hoặc mã đơn vị, nhập đầy đủ thông tin về cơ quan BHXH, email và số điện thoại. Nếu chọn mã đơn vị thì không cần nhập thông tin mã số thuế.Sau khi nhập đầy đủ chính xác các thông tin, Nhấn “Chọn chữ ký số

r7rtf

Chọn thông tin chứng thư số tương ứng và nhấn OK

193V33hti5xERAElusJywIk8AVnVLrTua i5ks LEXTDIAeM3JIsrEIG703Uns0wR JFcxSFCtIP4hvkQvXHcb

Bước 4: Nhấn để thực hiện xác nhận thông tin. Sau đó nhấn Gửi để gửi bản khai thông tin đăng ký tài khoản

wuQtQzzFJB66g4jCZlSibhBkcIePdwo fQZoJP Kp5lo4rFCmgtn SwkBaf8Sl5MmOwk6aK4Zuze j29QeMUvBxdCs2jnIQkXQ

Bước 5: Hoàn tất gửi đăng ký, kiểm tra email để lấy thông tin tài khoản đăng nhập

Lưu ý:

Để cần hỗ trợ thêm các thông tin vui lòng liên hệ tổng đài hỗ trợ nhà cung cấp chữ ký số NewCA: 19002066 hoặc hotline theo số 0936208068.

Tóm lược nội dung

Điều kiện môi trường cần là gì?

Máy tính được cài đặt hệ điều hành Windows XP SP3 trở lên.
Sử dụng trình duyệt Chomre hoặc Cốc Cốc
Máy tính đã được cài đặt chữ ký số NewCA

Có mấy bước để đăng ký tài khoản trên trang tra cứu c12 BHXH TP HCM

Có 4 bước để đăng ký tài khoản trên trang tra cứu c12 BHXH TP HCM

—————————

Bài viết liên quan:

Công ty cổ phần NewCA

Nef Digital SEOON