Hướng dẫn đăng ký chữ ký số và cập nhật hồ sơ doanh nghiệp lên hệ thống VCCI

Hướng dẫn đăng ký chữ ký số và cập nhật hồ sơ doanh nghiệp lên hệ thống VCCI

Tổng quan:

Để khai báo hồ sơ C/O trên hệ thống giao dịch điện tử Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) http://comis.covcci.com.vn/ doanh nghiệp cần đăng ký chữ ký số và cập nhật hồ sơ doanh nghiệp lên hệ thống VCCI. Hướng dẫn đăng ký chữ ký số NewCA và cập nhật hồ sơ doanh nghiệp như sau:

Điều kiện môi trường:

  • Máy tính được cài đặt hệ điều hành Windows XP SP3 trở lên.
  • Chữ ký số NewCA đã cắm và cài đặt trên máy tính. Hướng dẫn cài đặt tại đây
  • Sử dụng trình duyệt firefox 49 và plugin java. Hướng dẫn cài đặt tại đây

Quy trình thực hiện:

1. Đăng ký chữ ký số

Đăng nhập vào hệ thống VCCI theo tài khoản đã đăng ký trước đó:

đăng ký chữ ký số và cập nhật hồ sơ doanh nghiệp lên hệ thống VCCI

Chọn Quản lý hồ sơ -> Hồ sơ doanh nghiệp sẽ hiện thị mục đăng ký chứng thư số.

đăng ký chữ ký số và cập nhật hồ sơ doanh nghiệp lên hệ thống VCCI

Nhấn Đăng ký chứng thư số để thưc hiện đăng ký chữ ký số. Màn hình sẽ hiển thị đăng ký chữ ký số thành công ở góc phải.

2. Cập nhật hồ sơ doanh nghiệpSau khi đăng ký chữ ký số, nhấn Sửa hồ sơ để cập nhật hồ sơ doanh nghiệp.

đăng ký chữ ký số và cập nhật hồ sơ doanh nghiệp lên hệ thống VCCI

Điền đầy đủ và chính xác các thông tin trong hồ sơ

đăng ký chữ ký số và cập nhật hồ sơ doanh nghiệp lên hệ thống VCCI

Sau đó nhấn “Lưu và ký duyệt” để xác nhận cập nhật hồ sơ

đăng ký chữ ký số và cập nhật hồ sơ doanh nghiệp lên hệ thống VCCI

Sau khi ký duyệt hồ sơ, doanh nghiệp gọi tới VCCI thông báo MST và đề nghị kích hoạt tài khoản. Cán bộ VCCI sẽ dựa vào trạng thái ký duyệt và thông tin doanh nghiệp cập nhật để kích hoạt tài khoản.

đăng ký chữ ký số và cập nhật hồ sơ doanh nghiệp lên hệ thống VCCI

Nếu tài khoản đươc kích hoạt, trạng thái chuyển thành “Đang hoạt động”, lúc này doanh nghiệp mới có thể khai CO, chứng từ thương mai…. trên hệ thống.

đăng ký chữ ký số và cập nhật hồ sơ doanh nghiệp lên hệ thống VCCI

Tóm lược nội dung

Điều kiện môi trường cần là gì?

Máy tính được cài đặt hệ điều hành Windows XP SP3 trở lên.
Chữ ký số NewCA đã cắm và cài đặt trên máy tính.
Sử dụng trình duyệt firefox 49 và plugin java.

Có mấy bước để đăng ký chữ ký số và cập nhật hồ sơ doanh nghiệp lên hệ thống VCCI?

Có 2 bước hoàn chỉnh để đăng ký chữ ký số và cập nhật hồ sơ doanh nghiệp lên hệ thống VCCI

Bài viết liên quan:

—————————

CÔNG TY CỔ PHẦN NEWCA

Nef Digital SEOON