Hướng dẫn cấu hình chữ ký số sử dụng cho cục chăn nuôi trên trang điện tử bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Hướng dẫn cấu hình chữ ký số sử dụng cho cục chăn nuôi trên trang điện tử bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tổng quan:

Doanh nghiệp nộp hồ sơ đến Cục chăn nuôi trên trang web của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn https://dvc.mard.gov.vn . Chữ ký số của doanh nghiệp cần được cấu hình lại như sau:

Điều kiện môi trường:

  • Máy tính được cài đặt hệ điều hành Window XP SP3 trở lên.
  • Chữ ký số đã được cài đặt vào máy tính.
  • Sử dụng trình duyệt FireFox 51.0.1.
  • Máy tính cài đặt ứng dụng VGCAPluginSetup của chữ ký số.

Quy trình thực hiện:

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống và click vào biểu tượng của Cục chăn nuôi.

Newca-huong-dan-cau-hinh-chu-ky-so-su-dung-cho-cuc-chan-nuoi-tren-trang-dien-tu-bo-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-1

Newca-huong-dan-cau-hinh-chu-ky-so-su-dung-cho-cuc-chan-nuoi-tren-trang-dien-tu-bo-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-1

Bước 2: Click vào dòng Nộp hồ sơ.

Newca huong dan cau hinh chu ky so su dung cho cuc chan nuoi tr

Bước 3: Tiếp tục click vào dòng Cài đặt ký số.

Newca huong dan cau hinh chu ky so su dung cho cuc chan nuoi tren t

Bước 4: Hộp thoại xuất hiện, ở thẻ Kết nối mạng tích chọn như hình minh họa. Rồi ấn Lưu

Newca huong dan cau hinh chu ky so su dung cho cuc chan nuoi tr 1

Bước 5: Thẻ Dịch vụ chứng thực tích chọn như hình và nhập địa chỉ http://ca.gov.vn/tsa vào ô địa chỉ. Rồi ấn Lưu.

Newca huong dan cau hinh chu ky so su dung cho cuc chan nuoi tr 2

Bước 6: Thẻ Hiển thị chữ ký trên PDF tích chọn Mẫu chữ ký mặc định, nhập Tên mẫu chữ ký. Bạn nhấn Lưu.

Newca huong dan cau hinh chu ky so su dung cho cuc chan nuoi tr 3

Bước 7: Thẻ Dịch vụ tệp tích chọn Sử dụng Webrequest, nhập đường link    http://lab.mard.gov.vn/UserControls/UploadFile.aspx vào ô địa chỉ. Rồi ấn Đóng

Newca huong dan cau hinh chu ky so su dung cho cuc chan nuoi tr 4

Hoàn tất quy trình cấu hình chữ ký số.

Lưu ý:

Để được hỗ trợ thêm các thông tin vui lòng liên hệ tổng đài hỗ trợ nhà cung cấp chữ ký số NewCA: 19002066 hoặc hotline theo số 0936208068.

Tóm lược nội dung

Điều kiện môi trường cần là gì?

Máy tính được cài đặt hệ điều hành Window XP SP3 trở lên.
Chữ ký số đã được cài đặt vào máy tính.
Sử dụng trình duyệt FireFox 51.0.1.
Máy tính cài đặt ứng dụng VGCAPluginSetup của chữ ký số.

Có mấy bước để cấu hình chữ ký số sử dụng cho cục chăn nuôi trên trang điện tử bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn?

Có 7 bước hoàn chỉnh để cấu hình chữ ký số sử dụng cho cục chăn nuôi trên trang điện tử bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bài viết liên quan:

—————————

CÔNG TY CỔ PHẦN NEWCA

Nef Digital SEOON