Hướng dẫn cấu hình gửi email tự động cho người mua sau khi ký hóa đơn điện tử CyberBill

Hướng dẫn cấu hình gửi email tự động cho người mua sau khi ký hóa đơn điện tử CyberBill

Tổng quan:

Nhà cung cấp chữ ký số NewCA xin hướng dẫn cấu hình gửi email tự động cho người mua sau khi ký hóa đơn điện tử CyberBill như sau:

Điều kiện môi trường:

Máy tính được cài đặt hệ điều hành Windows 7 trở lên.

Quy trình thực hiện:

Tại tab Cấu hình -> chọn Thông tin doanh nghiệp -> chọn Cấu hình doanh nghiệp

NewCA Huong dan cau hinh gui email tu dong cho nguoi mua sau khi ky HDDT Cyberbill

Tích chọn tự động gửi và ấn Lưu thông tin để hoàn tất cấu hình tự động gửi email sau khi ký hóa đơn.

Lưu ý:

Để được hỗ trợ thêm các thông tin vui lòng liên hệ tổng đài hỗ trợ nhà cung cấp chữ ký số NewCA: 19002066 hoặc hotline theo số 0936208068.

Tóm lược nội dung

Điều kiện môi trường cần là gì?

Máy tính được cài đặt hệ điều hành Windows 7 trở lên

Có mấy bước để gửi email tự động cho người mua sau khi ký hóa đơn điện tử CyberBill

Có 3 bước hoàn chỉnh để gửi email tự động cho người mua sau khi ký hóa đơn điện tử CyberBill

—————————

Bài viết liên quan:

Công ty cổ phần NewCA

Nef Digital SEOON