Hướng dẫn kiểm tra trạng thái gửi hóa đơn điện tử CyberBill thành công hay chưa

Hướng dẫn kiểm tra trạng thái gửi hóa đơn điện tử CyberBill thành công hay chưa

Tổng quan:

Nhà cung cấp chữ ký số NewCA xin hướng dẫn kiểm tra trạng thái gửi hóa đơn điện tử CyberBill thành công hay chưa như sau:

Điều kiện môi trường:

Máy tính được cài đặt hệ điều hành Windows 7 trở lên.

Quy trình thực hiện:

Tại tab Cấu hình -> chọn Lịch sử gửi email. Cột Trạng thái ghi thông tin tình trạng gửi hóa đơn.

NewCA Huong dan kiem tra trang thai gui HDDT Cyberbill thanh cong hay chua

Trạng thái “Đã gửi” là trạng thái đã gửi email hóa đơn thành công.

Trạng thái “Gửi lỗi” là trạng thái đã gửi email hóa đơn không thành công.

Lưu ý:

Để được hỗ trợ thêm các thông tin vui lòng liên hệ tổng đài hỗ trợ nhà cung cấp chữ ký số NewCA: 19002066 hoặc hotline theo số 0936208068.

Tóm lược nội dung

Điều kiện cần là gì?

Máy tính được cài đặt hệ điều hành Windows 7 trở lên.

Cần làm gì để biết gửi hóa đơn điện tử CyberBill thành công hay chưa

Chỉ cần vào tab cấu hình -> chọn lịch sử gmail

—————————

Bài viết liên quan:

Công ty cổ phần NewCA

Nef Digital SEOON