Cập nhật quy định mức phạt chậm nộp tờ khai thuế môn bài

Chậm nộp tờ khai thuế môn bài

Lệ phí (thuế) môn bài là mức thuế mà doanh nghiệp cần phải đóng hàng năm cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp. Tuy các quy định về thuế môn bài khá nhiều và rõ ràng, nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng biết rõ về các bậc thuế, thời gian nộp và các quy định xử phạt khi chậm nộp tờ khai thuế môn bài. Bài viết dưới đây của NewCA sẽ giải đáp chi tiết các thông tin về lệ phí (thuế) môn bài.

Thuế môn bài là gì?

Theo quy định tại Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13, kể từ ngày 01/01/2017, ”Thuế môn bài” sẽ được thay thế bằng ”Lệ phí môn bài”. 

Lệ phí (thuế) môn bài là mức thuế doanh nghiệp phải đóng hàng năm cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp, dựa vào số vốn đầu tư, doanh thu hoặc vốn điều lệ được ghi trên giấy phép kinh doanh.

Mức thu được phân theo bậc, dựa vào số vốn đăng ký; doanh thu của năm kinh doanh kế trước, giá trị gia tăng của năm kinh doanh kế trước tùy quốc gia/địa phương.

Xem Thêm: Cách lập tờ khai thuế môn bài theo Thông tư 80/2021/TT-BTC mới nhất

Hệ thống mức, bậc lệ phí thuế môn bài phải nộp 2022

Căn cứ theo khoản 1, khoản 2 Điều 4 Nghị định 139/2016/NĐ-CP và khoản 1, khoản 2 Điều 4 Thông tư 302/2016/TT-BTC, quy định mức thuế, bậc lệ phí môn bài cần phải đóng đối với tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ năm 2022 được thể hiện ở bảng sau:

Căn cứ tính phí môn bàiMức lệ phí môn bài phải nộp
Doanh nghiệp/tổ chức có vốn điều lệ/vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng3.000.000 đồng/năm
Doanh nghiệp/tổ chức có vốn điều lệ/vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống2.000.000 đồng/năm
Chi nhánh, VP đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác1.000.000 đồng/năm
Hộ kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm1.000.000 đồng/năm
Hộ kinh doanh có doanh thu trên 300 – 500 triệu đồng/năm500.000 đồng/năm
Hộ kinh doanh có doanh thu trên 100 – 300 triệu đồng/năm300.000 đồng/năm

Ngoài ra, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh cá thể thuộc các trường hợp sau đây được miễn lệ phí môn bài bao gồm:

Loại hình tổ chức và vốnMức lệ phí môn bài được miễn
Doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi từ hộ kinh doanh cá thể Miễn thuế môn bài 3 năm kể từ ngàyđược cấp GPKD
Doanh nghiệp và các đơn vị phụ thuộc thành lập trong năm 2022Miễn thuế môn bài năm 2022
Hộ kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng trở xuốngMiễn thuế môn bài
Cá nhân, hộ kinh doanh lần đầu ra hoạt động sản xuất kinh doanhMiễn thuế môn bài năm 2022

Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài cần lưu ý

Căn cứ theo Khoản 1, Điều 10 Nghị định 126/2020 NĐ-CP: “Người nộp lệ phí môn bài (trừ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) mới thành lập (bao gồm cả doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh) hoặc có thành lập thêm đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh thực hiện nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm thành lập hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh”.

Như vậy: 

 • Đối với doanh nghiệp thành lập trước năm 2021, không cần nộp tờ khai lệ phí môn bài năm 2022.
 • Đối với doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được thành lập trong năm 2021 cần phải nộp tờ khai lệ phí môn bài chậm nhất vào ngày 30/01/2022.
 • Một số doanh nghiệp và các đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) cùng được thành lập mới trong năm 2022 thì phải nộp tờ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01/2023.
 • Còn với cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh không phải nộp tờ khai lệ phí môn bài. Cơ quan thuế sẽ căn cứ hồ sơ khai thuế, cơ sở dữ liệu quản lý thuế để xác định doanh thu làm căn cứ tính số tiền lệ phí môn bài phải nộp cho cá nhân/hộ kinh doanh.

Lưu ý: Trường hợp trong năm có thay đổi về số vốn điều lệ, doanh nghiệp cần phải nộp tờ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau (năm phát sinh thông tin thay đổi).

 Ví dụ: Trong năm 2022 doanh nghiệp có điều chỉnh, tăng vốn điều lệ từ 4 tỷ lên 6 tỷ đồng thì chậm nhất ngày 30/01/2023, doanh nghiệp cần phải tiến hành nộp tờ khai lệ phí môn bài.

Thời hạn nộp lệ phí môn bài năm 2022

Bên cạnh đó, theo Khoản 9 Điều 18 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, quy định thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01 hàng năm.

Như vậy, thời hạn nộp lệ phí môn bài trong năm 2022 được quy định chi tiết, cụ thể như sau:

– Đối với hộ kinh doanh, doanh nghiệp, chi nhánh, địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện thành lập từ năm 2021 trở về trước thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất vào ngày 30/01/2022.

– Đối với hộ kinh doanh, doanh nghiệp và các đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp (chi nhánh, địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện) cùng thành lập trong năm 2022 thì không phải nộp lệ phí môn bài năm 2022.

– Đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp) trường hợp kết thúc thời gian được miễn lệ phí môn bài trong năm 2022 (tức thành lập doanh nghiệp vào năm 2019 trở về trước) thì thời hạn nộp lệ phí môn bài quy định như sau:

 • Trường hợp kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 6 tháng đầu năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/07/2022;
 • Nếu kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 6 tháng cuối năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01/2023.

– Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh sau đó hoạt động trở lại thì thời hạn nộp lệ phí môn bài như sau:

 • Trường hợp ra hoạt động trong 6 tháng đầu năm: Chậm nhất là ngày 30/07/2022 tiến hành nộp lệ phí môn bài.
 • Trường hợp ra hoạt động trong thời gian 6 tháng cuối năm: Chậm nhất là ngày 30/01/2023 hộ kinh doanh tiến hành nộp lệ phí môn bài.
Chậm nộp tờ khai thuế môn bài
Mức phạt chậm nộp tờ khai thuế môn bài

Cập nhật các quy định mức phạt chậm nộp tờ khai và lệ phí thuế môn bài 2022

Căn cứ theo Điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP ban hành ngày 19/10/2020 quy định các mức phạt hành chính đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế như sau:

 • Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 05 ngày và có tình tiết giảm nhẹ.
 • Phạt tiền từ 2.000.000 đồng – 5.000.000 đồng: với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 30 ngày, trừ trường hợp quy định tại mục (1) nêu trên.
 • Phạt tiền từ 5.000.000 đồng – 8.000.000 đồng: với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 31 ngày đến 60 ngày.
 • Phạt tiền từ 8.000.000 đồng – 15.000.000 đồng với một trong số các hành vi sau: nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 61 ngày đến 90 ngày hoặc nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên nhưng không phát sinh số thuế phải nộp. 
 • Phạt tiền từ 15.000.000 đồng – 25.000.000 đồng: với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, có phát sinh số thuế phải nộp và người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại khoản 11 Điều 143 Luật Quản lý thuế.

Nếu doanh nghiệp nộp lệ phí môn bài trễ hơn thời hạn quy định thì theo điểm a, Khoản 6, Điều 13, Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định như sau:

 • Buộc nộp đủ số tiền chậm nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước.
 • Buộc nộp hồ sơ khai thuế, phụ lục kèm theo hồ sơ khai thuế.

Điều 42 Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định:

“1. Tính tiền chậm nộp tiền phạt

a) Tổ chức, cá nhân chậm nộp tiền phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn thì bị tính tiền chậm nộp tiền phạt theo mức 0,05%/ngày tính trên số tiền phạt chậm nộp.

b) Số ngày chậm nộp tiền phạt bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo chế độ quy định và được tính từ ngày kế tiếp ngày hết thời hạn nộp tiền phạt đến ngày liền kề trước ngày tổ chức, cá nhân nộp tiền phạt vào ngân sách nhà nước.”

Cách thức nộp lệ phí môn bài

Có 2 cách thực hiện nộp lệ phí môn bài gồm có:

 • Cách 1: nộp tiền mặt vào Kho bạc Nhà nước của quận tại ngân hàng.
 • Cách 2: nộp thuế điện tử trích từ tài khoản ngân hàng của công ty. Sử dụng hình thức nộp này thì doanh nghiệp cần nộp thông qua chữ ký số.

Theo quy định hiện hành, một số chi cục thuế yêu cầu nộp thuế điện tử thông qua chữ ký số thì cơ quan thuế mới giải quyết hồ sơ khai thuế. Vì thế việc mở tài khoản ngân hàng công ty và mua chữ ký số là cần thiết đối với các doanh nghiệp hiện nay.

Trên đây NewCA đã cung cấp cho bạn những thông tin quan trọng và cần thiết về các bậc thuế, thời hạn nộp lệ phí môn bài và các mức phạt khi chậm nộp tờ khai thuế môn bài năm 2022. Nếu bạn còn thắc mắc hoặc cần tư vấn thêm thông tin về sản phẩm hay dịch vụ của NewCA, hãy gọi ngay cho chúng tôi theo số 19002066 để được hỗ trợ.

Bài viết liên quan:

————————

CÔNG TY CỔ PHẦN NEWCA

Nef Digital SEOON