Cách lập tờ khai thuế môn bài theo Thông tư 80/2021/TT-BTC mới nhất

Cách lập tờ khai thuế môn bài theo Thông tư 80/2021/TT-BTC mới nhất

Căn cứ theo Thông tư 80/2021/TT-BTC, NewCA hướng dẫn cách lập tờ khai thuế môn bài theo Thông tư 80 mới nhất.

Đối với các doanh nghiệp nộp tờ khai Lệ phí môn bài có 3 cách:

– Nộp trực tiếp bản giấy tới cơ quan thuế
– Nộp tờ khai trực tuyến trên trang thuế điện tử thuedientu.gdt.gov.vn
– Lập tờ khai Lệ phí môn bài trên phần mềm HTKK và nộp file định dạng .xml trên trang thuedientu.gdt.gov.vn

1. Cách lập tờ khai lệ phí môn bài trực tiếp bằng giấy theo mẫu 01/LPMB thông tư 80/2021/TT-BTC

1.1. Mẫu tờ khai lệ phí môn bài bằng giấy theo mẫu 01/LPMB thông tư 80/2021/TT-BTC

Trường hợp nếu các bạn muốn nộp tờ khai lệ phí môn bài bằng giấy cho doanh nghiệp thì các bạn cần tải về và in mẫu tờ khai lệ phí môn bài.

Khi các bạn đã có tờ khai rồi thì các bạn cần điền đầy đủ các thông tin theo quy định sau đó trình giám đốc doanh nghiệp ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên 🡪 rồi đem lên nộp trực tiếp tại cơ quan thuế quản lý.

*Chú ý: Các bạn nên in làm 02 bản và điền thông tin giống nhau, 1 bản để nộp và 1 bản đã có dấu đã nhận của cơ quan thuế sẽ lưu tại doanh nghiệp để làm căn cứ chứng minh khi cơ quan thuế kiểm tra sau này.

Ngoài ra, để chắc chắn, cũng có thể hỏi trước cơ quan thuế về việc họ có nhận bản giấy không, vì hiện nay hầu hết các tờ khai cơ quan thuế đều nhận quan mạng online.

Các bạn tham khảo ví dụ cách ghi tờ khai lệ phí môn bài theo Nghị định số 139/2016/NĐ-CP áp dụng cho năm 2021 và theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC áp dụng từ năm 2022 bằng giấy.

Lưu ý: Mẫu biểu hồ sơ khai thuế quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC được áp dụng đối với các kỳ tính thuế bắt đầu từ ngày 01/01/2022. Các tờ khai năm 2021 có thời hạn nộp là ngày 30/1/2022 sử dụng mẫu tờ khai lệ phí môn bài theo Nghị định số 139/2016/NĐ-CP.
Mẫu biểu hồ sơ khai thuế quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC được áp dụng đối với các kỳ tính thuế bắt đầu từ ngày 01/01/2022.

>>> Xem thêm: Tìm hiểu về phần mềm kế toán tại NewCA

1.2. Điểm mới của tờ khai lệ phí môn bài theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC so với Nghị định số 139/2016/NĐ-CP

– Sửa tên chỉ tiêu [21] “Khai bổ sung cho cơ sở mới thành lập trong năm” thành chỉ tiêu [09] “Khai cho địa điểm kinh doanh mới thành lập trong năm” vì địa điểm kinh doanh được cấp mã số 5 số không phải là mã số thuế.
– Sửa tên cột (4) “Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư, doanh thu” thành cột (5) “Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư” để phù hợp với quy định về chính sách LPMB đối với cá nhân, nhóm cá nhân hộ gia đình.
– Sửa tên STT 2 cột (2) “Đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc cùng địa phương” thành “Địa điểm kinh doanh” phù hợp với Khoản 1, Điều 10, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP.
– Bổ sung các cột chỉ tiêu: Địa chỉ, Mã số thuế người nộp lệ phí hoặc mã số địa điểm kinh doanh, số tiền lệ phí môn bài phải nộp, số tiền lệ phí môn bài được miễn, trường hợp miễn lệ phí môn bài (ghi trường hợp được miễn theo quy định) theo Nghị định số 139/2016/NĐ-CP. Nghị định số 22/2020/NĐ-CP.
– Bổ sung dòng “Tổng cộng các địa điểm kinh doanh” để tính tổng số phải nộp của địa điểm kinh doanh thuộc người nộp lệ phí kê khai.

2. Hướng dẫn cách lập tờ khai lệ phí môn bài 2022 trên trang thuế điện tử

2.1. Các bước đăng nhập

(Do những ngày đầu tháng 01 năm 2022 trên phần mềm HTKK và trang thuế điện tử chưa cập nhật mẫu tờ khai lệ phí môn bài theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC do vậy, NewCA vẫn hướng dẫn các bạn cách đăng nhập theo Nghị định số 139/2016/NĐ-CP, tuy nhiên sau này có biểu mẫu cập nhật mới các bạn chỉ cần kê khai vào biểu mẫu mới là được, còn trình tự thực hiện vẫn như cũ).

Để kê khai tờ khai lệ phí môn bài trực tuyến trên trang thuế điện tử các bạn cần thực hiện tuần tự các bước như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào trang thuế điện tử

Các bạn hãy truy cập vào trang web thuế điện tử tại địa chỉ: https://thuedientu.gdt.gov.vn/ bằng tên tài khoản và mật khẩu đã được cấp của Doanh nghiệp.

Các bạn nhập lần lượt các thông tin theo thứ tự:
01- Nhập tên đăng nhập thì các bạn chú ý tên đăng nhập khi điền là MST và có thêm chữ -QL (MST-QL), Ví dụ như là: 2400818425-QL.
02- Mật khẩu các bạn điền theo mật khẩu đã đăng ký.
03- Nhập mã bảo mật
04- Bấm chọn đăng nhập.

Bước 2: Đăng ký nộp tờ khai lệ phí môn bài

Nếu doanh nghiệp chưa nộp và đăng ký nộp tờ khai lệ phí môn bài nào thì các bạn cần đăng ký thêm tờ khai trước khi nộp qua trang thuế điện tử.

Sau khi đăng nhập thành công vào trang thuế điện tử thì các bạn chọn mục “Khai thuế” tiếp đó chọn 🡪 “Đăng ký tờ khai”.

Trong mục “Đăng ký tờ khai” các bạn thực hiện các bước sau:
01- Di chuyển con trỏ chuột tìm chọn vào đúng mục “THUẾ MÔN BÀI”.
02- Bấm tích chọn vào ô vuông “01/MBAI – Tờ khai lệ phí môn bài (NĐ139/2016)” bên cạnh cột kỳ bắt đầu.
03- Rồi bấm chọn “Đăng ký thêm tờ khai”.

Tiếp theo sau khi “Đăng ký thêm tờ khai” bấm chọn “Tiếp tục” và “Chấp nhận”.

Như vậy là các bạn đã đăng ký xong tờ khai thuế môn bài thành công và sẵn sàng để kê khai tờ khai lệ phí môn bài trực tuyến qua trang thuế điện tử rồi.

*Chú ý: Nếu trong trường hợp doanh nghiệp của các bạn đã từng nộp tờ khai thuế môn bài qua mạng thì không cần phải vào đăng ký tờ khai nữa mà chuyển luôn sang Bước 3.

Bước 3: Thực hiện kê khai tờ khai lệ phí môn bài qua mạng trên trang thuế điện tử

Các bạn hãy chọn vào mục “Khai thuế”🡪 rồi tiếp tục bấm chọn mục “Kê khai trực tuyến” 🡪 Tiếp đó lựa chọn đúng tờ khai “01/MBAI – Tờ khai lệ phí môn bài (NĐ139/2016)” . Rồi các bạn đối chiếu với tình trạng của Doanh nghiệp và lựa chọn đúng loại tờ khai là “Chính thức” hay “Bổ sung” (tờ khai “Chính thức” là tờ khai lần đầu tiên đã được cơ quan thuế chấp nhận, còn “Bổ sung” là do có thay đổi về vốn hoặc các thay đổi khác theo quy định của pháp luật) 🡪 Cuối cùng, các bạn bấm “Tiếp tục” để mở tờ khai trực tuyến và tiến hành kê khai.

*Lưu ý: Phần kỳ kê khai các bạn kê khai đúng kỳ doanh nghiệp thành lập.

2.2. Cách điền các chỉ tiêu trên tờ khai lệ phí môn bài khi kê khai trực tuyến

Sau khi bấm nút “Tiếp tục” sẽ xuất hiện “Tờ khai lệ phí môn bài” 🡺 Bây giờ, các bạn sẽ kê khai trực tiếp trên mẫu Tờ khai này.

Các bạn nhập đầy đủ các chỉ tiêu trên tờ khai lệ phí môn bài theo thứ tự như sau:

01- Số vốn điều lệ/vốn đầu tư

02- Chọn lựa bậc môn bài

03- Mức lệ phí môn bài.

🡪 Sau khi nhập xong các chỉ tiêu, các bạn bấm “Hoàn thành kê khai”🡪 thao tác “Ký và nộp tờ khai” vậy là đã xong phần tờ khai lệ phí môn bài.

*Chú ý thêm:

Trường hợp đã nộp tờ khai lệ phí môn bài năm đầu rồi thì các bạn phải lập tờ khai bổ sung chứ không được lập tờ lần đầu. Trong tờ khai bổ sung sẽ có thêm bảng kê khai điều chỉnh bổ sung và các bạn phải nhấn tổng hợp KHBS để tổng hợp điều chỉnh bổ sung vào bảng này. Đồng thời, ghi lý do điều chỉnh bổ sung vào để giải trình.

Ngoài ra, các bạn cần chú ý theo dõi kết quả nộp tờ khai tại mục “Tra cứu” 🡪 rồi vào phần “Tờ khai” hoặc nếu như không có ở mục “tra cứu” thì các bạn kiểm tra tại mục “Khai thuế” 🡪 và chọn “Tra cứu tờ khai”. 

3. Hướng dẫn cách kê khai tờ khai lệ phí môn bài 2022 trên phần mềm HTKK và nộp trên trang thuế điện tử

(Do những ngày đầu tháng 01 năm 2022, trên phần mềm HTKK và trang thuế điện tử chưa cập nhật mẫu tờ khai lệ phí môn bài theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC do vậy, NewCA vẫn hướng dẫn các bạn cách đăng nhập theo Nghị định số 139/2016/NĐ-CP, tuy nhiên sau này có biểu mẫu cập nhật mới các bạn chỉ cần kê khai vào biểu mẫu mới là được, còn trình tự thực hiện vẫn như cũ).

Nếu việc kê khai trực tuyến trên thuế điện tử làm bạn không quen hoặc gặp lỗi thì có một phương án giải pháp thứ 2 cho các bạn là kê khai tờ khai lệ phí môn bài trên HTKK rồi mới nộp lên trang thuế điện tử. Cách làm này cũng giúp các bạn có dữ liệu trên phần mềm HTKK sẽ có thể mở khai khi cần mà không cần đăng nhập lại trên trang thuế điện tử.

Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm HTKK phiên bản mới nhất
(chú ý nên sử dụng phiên bản mới nhất kê khai để tránh bị lỗi khi nộp)

Các bạn điền MST doanh nghiệp đã đăng ký rồi nhấn “Đồng ý”. 

Như vậy là các bạn đã đăng nhập được vào phần mềm HTKK và sẵn sàng để kê khai tờ khai lệ phí môn bài.

Nếu như các bạn chưa đăng ký MST thì các bạn phải nhấn vào MST mới, điền MST mới và khai báo thông tin doanh nghiệp thì mới đăng nhập được.

Bước 2: Kê khai vào tờ khai lệ phí môn bài (01/MBAI) trong phần mềm HTKK
Sau khi các bạn đã đăng nhập được vào phần mềm HTKK🡪 Các bạn tiếp tục chọn “Phí – Lệ phí” 🡪 rồi chọn “Tờ khai lệ phí môn bài (01/MBAI)” theo mẫu của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP.

Sau khi các bạn chọn tờ khai lệ phí môn bài thì một bảng sẽ hiện ra để các bạn điền kỳ tính thuế lệ phí môn bài, tại đây các bạn điền “năm kê khai” 🡪 chọn loại “tờ khai lần đầu hay tờ khai bổ sung”🡪 rồi chọn “Đồng ý”. 

Sau khi chọn xong kỳ tính thuế và nhấn “đồng ý” thì tờ khai lệ phí môn bài sẽ hiện ra như hình bên dưới.

Các bạn cần điền vào các thông tin theo yêu cầu vào tờ khai như ví dụ sau:

Ví dụ tại công ty có số vốn điều lệ là 15 tỷ đồng thì các bạn điền vào mục số vốn điều lệ/đầu tư : 15.000.000.000 đồng 🡪 tiếp đó các bạn chọn mức lệ phí môn bài phải nộp (các bạn có thể chọn từ 150.000đ đến 3.000.000đ, tùy theo các bạn thuộc mức nộp nào), với trường hợp vốn điều lệ là 15 tỷ đồng như ví dụ thì chọn mức lệ phí phải nộp là 3.000.000 đồng.

Sau khi điền và kê khai xong các bạn kết xuất tờ khai dạng XML để nộp qua mạng online.

Các bạn cũng đăng nhập trang https://thuedientu.gdt.gov.vn/ 🡪 Khi đã đăng nhập vào được trang thuế điện tử thì các bạn bấm vào “Khai thuế” 🡪 rồi chọn “Nộp tờ khai XML”🡪 Tiếp tục các bạn chọn đúng tờ khai lệ phí môn bài (bản đã kết xuất XML vừa nãy) 🡪 Cuối cùng là các bạn cắm chữ ký số doanh nghiệp vào, nhập mã pin, ký điện tử rồi nộp là xong (Chú ý: nếu như các bạn chưa đăng ký tờ khai lệ phí môn bài thì các bạn cũng đăng ký tờ khai trước khi nộp như ở cách 1 nhé).

4. Hướng dẫn cách lập tờ khai lệ phí môn bài lần đầu cho chi nhánh cùng tỉnh hoặc khác tỉnh của doanh nghiệp

4.1 Hướng dẫn cách lập tờ khai lệ phí môn bài cho chi nhánh cùng tỉnh với trụ sở doanh nghiệp

Trường hợp doanh nghiệp các bạn có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kinh doanh ở cùng địa phương cấp tỉnh với trụ sở doanh nghiệp thì các bạn nộp tờ khai lệ phí môn bài của các đơn vị phụ thuộc cho cơ quan quan thuế quản lý của Trụ sở doanh nghiệp luôn.

(Căn cứ pháp lý tại Điểm a, khoản 1, điều 5, Thông tư số 302/2016/TT-BTC quy định:

“ Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kinh doanh ở cùng địa phương cấp tỉnh thì người nộp lệ phí thực hiện nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài của các đơn vị phụ thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của người nộp lệ phí”).

Để kê khai và nộp tờ khai lệ phí môn bài cho các đơn vị phụ thuộc cùng tỉnh với trụ sở doanh nghiệp thì các bạn cũng thực hiện giống như 2 cách kê khai và nộp tờ khai trực tuyến hoặc qua phần mềm HTKK ở bên trên. Tuy nhiên đến bước chọn kỳ tính thuế và kê khai tờ khai sẽ có chút khác biệt như sau:

Các bạn khi đăng nhập thì vẫn dùng MST của trụ sở doanh nghiệp để đăng nhập vào phần mềm HTKK mới nhất 🡪 Tiếp theo ở bước chọn kỳ tính thuế thì các bạn chú ý phải tích chọn vào “Cơ sở mới thành lập” 🡪 và ghi chính xác ngày thành lập theo giấy phép thành lập của các đơn vị phụ thuộc cùng tỉnh vào mục “Ngày phát sinh”

Sau khi đã đăng nhập được vào tờ khai lệ phí môn bài thì các bạn tiến hành kê khai cho các đơn vị phụ thuộc cùng tỉnh:

Các bạn ghi đầy đủ theo thứ tự sau:

01- MST của đơn vị phụ thuộc
02- Tên đầy đủ của đơn vị phụ thuộc
03- Số tiền lệ phí môn bài phải nộp của đơn vị phụ thuộc cùng tỉnh, ví dụ trường hợp này thành lập giữa năm nên sẽ chỉ phải nộp 500.000 đồng.

4.2 Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế môn bài cho đơn vị phụ thuộc khác tỉnh với trụ sở chính.

Trường hợp doanh nghiệp các bạn có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kinh doanh ở khác địa phương cấp tỉnh với trụ sở doanh nghiệp thì các bạn nộp tờ khai lệ phí môn bài của đơn vị phụ thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị phụ thuộc. Vì là phải kê khai nên đơn vị phụ thuộc khác tỉnh phải đăng ký riêng tài khoản trên trang thuế điện tử và cần có chữ ký số điện tử riêng để kê khai và nộp lệ phí môn bài riêng.

(Căn cứ pháp lý tại Điểm a, khoản 1, điều 5, Thông tư số 302/2016/TT-BTC quy định:

“Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kinh doanh ở khác địa phương cấp tỉnh nơi người nộp lệ phí có trụ sở chính thì đơn vị phụ thuộc thực hiện nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài của đơn vị phụ thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị phụ thuộc”).

Do vậy các bạn sẽ phải đăng ký và đăng nhập vào phần mềm HTKK cũng như trên trang thuế điện tử bằng MST của đơn vị phụ thuộc khác tỉnh với trụ sở chính hoặc các bạn kê khai trên tờ khai bản giấy và đi nộp như ở phần đầu bài viết đã hướng dẫn.

Việc kê khai và nộp tờ khai cũng giống như khi các bạn nộp tờ khai trụ sở chính bên trên bằng 2 cách kê khai trực tuyến và kê khai qua phần mềm HTKK, coi đơn vị phụ thuộc khác tỉnh với trụ sở chính giống như cách kê kê doanh nghiệp bình thường. Ví dụ chi nhánh của công ty mới thành lập mới ngày 05/02/2021 khác tỉnh với trụ sở chính và kê khai tờ khai lệ phí môn bài giống doanh nghiệp bình thường như sau:

Bước 1: Đăng nhập HTKK
Bước 2: Chọn tờ khai lệ phí môn bài và chọn kỳ tính thuế
Bước 3: Điền các thông tin vào tờ khai lệ phí môn bài
Bước 4: Kết xuất tờ khai lệ phí môn bài dưới định dạng XML và nộp qua mạng giống như các doanh nghiệp thông thường bằng tài khoản của chi nhánh đã đăng ký trước đó.

Trên đây là Cách lập tờ khai thuế môn bài mới nhất theo thông tư 80/2021/TT-BTC do NewCA tổng hợp.

Bài viết liên quan:

————————

CÔNG TY CỔ PHẦN NEWCA

Nef Digital SEOON