Quy định về mức phạt chậm nộp báo cáo tài chính

cham nop bao cao tai chinh 1

Thời hạn nộp báo cáo tài chính của doanh nghiệp đã được quy định rõ tại Thông tư 200/2014/TT-BTC. Ngoài thời hạn nộp báo cáo tài chính, mức xử phạt nếu chậm nộp báo cáo tài chính cũng là nội dung cần lưu ý. Vì thế để thực hiện công việc này NewCA sẽ đề cập chi tiết, chính xác qua bài viết dưới đây.

Báo cáo tài chính là gì?

Báo cáo tài chính được hiểu là hệ thống những thông tin kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán được trình bày theo biểu mẫu đã quy định tại chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.

Căn cứ pháp lý của báo cáo tài chính

Thời hạn nộp báo cáo tài chính căn cứ pháp lý theo: 

 • Luật kế toán 2003, Luật kế toán 2015.
 • Luật quản lý thuế 2019
 • Nghị định 126/2020/NĐ-CP.
 • Thông tư số 80 của Bộ Tài Chính 80/2021/TT-BTC và nghị định số 126/2020/NĐ-CP.
 • Thông tư số 151 của Bộ Tài chính 151/2014/TT-BTC về hướng dẫn thi hành Nghị định của Chính phủ 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định quy định về thuế.
 • Thông tư của Bộ Tài chính 39/2014/TT-BTC về hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ.
 • Nghị định 123/2020/NĐ-CP  ngày 19 tháng 10 năm 2020 của chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ và Thông tư 78/2021/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của luật quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019.
chậm nộp báo cáo tài chính
Mức xử phạt khi chậm nộp báo cáo tài chính

Quy định về thời hạn nộp báo cáo tài chính cần lưu ý

Đối với doanh nghiệp nhà nước

Quy định nộp báo cáo tài chính theo quý

 • Chậm nhất là 20 ngày kể từ khi kỳ kế toán quý kết thúc doanh nghiệp phải nộp báo cáo tài chính. Thời hạn này sẽ được nâng lên 45 ngày với Tổng công ty Nhà nước, Công ty mẹ.
 • Các đơn vị kế toán trực thuộc Tổng công ty Nhà nước, trực thuộc doanh nghiệp sẽ nộp báo cáo tài chính dựa theo thời gian do Tổng công ty và công ty mẹ quy định.

Quy định nộp báo cáo tài chính theo năm

 • Kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán, đơn vị kế toán có nhiệm vụ xuất báo cáo tài chính để nộp là chậm nhất 30 ngày. Mức thời gian  sẽ nâng lên thành 90 ngày đối với Tổng công ty nhà nước và công ty mẹ.
 • Thời gian nộp báo cáo tài chính nâng lên của Tổng công ty nhà nước, công ty mẹ do chính Tổng công ty nhà nước, công ty mẹ quy định

Đối với các loại hình doanh nghiệp khác

Thời gian để các đơn vị kế toán là doanh nghiệp tư nhân , công ty hợp doanh chú ý nộp báo cáo tài chính hàng năm là kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm và chậm nhất là 30 ngày. Thời hạn nộp kế toán chậm nhất 90 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm đối với đơn vị kế toán khác.

Thời hạn nộp báo cáo tài chính của đơn vị kế toán trực thuộc với đơn vị kế toán cấp trên sẽ do chính đơn vị kế toán cấp trên quy định.

Quy định pháp luật về mức phạt chậm nộp báo cáo tài chính

Căn cứ vào Điều 12 Nghị định số 41/2018/NĐ-CP về quy định xử phạt về mức xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập như sau:

Phạt tiềnHành vi vi phạm
“ Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm dưới 03 tháng so với thời hạn quy định;Công khai báo cáo tài chính chậm dưới 03 tháng so với thời hạn quy định.
Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồngCông khai báo cáo tài chính không đầy đủ nội dung theo quy địnhNộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền không đính kèm báo cáo kiểm toán đối với các trường hợp mà pháp luật quy định phải kiểm toán báo cáo tài chínhNộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm từ 03 tháng trở lên so với thời hạn quy địnhCông khai báo cáo tài chính không kèm theo báo cáo kiểm toán đối với các trường hợp mà pháp luật yêu cầu phải kiểm toán báo cáo tài chínhCông khai báo cáo tài chính chậm từ 03 tháng trở lên so với thời hạn quy định
Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồngThông tin, số liệu công khai báo cáo tài chính sai sự thật;Cung cấp, công bố các báo cáo tài chính để sử dụng tại Việt Nam có số liệu không đồng nhất trong một kỳ kế toán.
Từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồngKhông nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyềnKhông công khai báo cáo tài chính theo quy định.

Biện pháp khắc phục hậu quả: buộc nộp và công khai báo cáo kiểm toán đính kèm báo cáo tài chính đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b, d khoản 2 Điều này.”

Hồ sơ báo cáo tài chính gồm những gì?

Căn cứ theo Điều 16 Thông tư 151/2014/TT-BTC quy định: Hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm như sau:

 • Doanh nghiệp theo chế độ kế toán theo Thông tư 133 sẽ gồm có: báo cáo tình hình tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bảng cân đối tài khoản và thuyết minh báo cáo tài chính.
 • Doanh nghiệp theo chế độ kế toán theo Thông tư 200 sẽ gồm có: bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính

Kết luận

Thông qua bài viết này, NewCA hy vọng quý bạn đọc sẽ tiếp thu được những quy định về chậm nộp báo cáo tài chính để thực hiện công việc được đúng quy định hiện hành, tránh bị phạt không đáng có. Mọi thông tin cần được giải đáp vui lòng liên hệ 1900 2066 để được hỗ trợ.

Bài viết liên quan:

—————————

Công ty cổ phần NewCA

Nef Digital SEOON