Tổng cục Thuế chỉ đạo kiểm tra hóa đơn điện tử

kiểm tra hoá đơn điện tử, hoá đơn điện tử

Tổng cục Thuế đã xây dựng chức năng trên ứng dụng Hóa đơn điện tử để đáp ứng yêu cầu kiểm soát hóa đơn, ngăn hiện tượng xuất hóa đơn khống. Cùng NewCA tìm hiểu chi tiết trong bài viết sau đây.

Kế hoạch thực hiện

Chức năng Danh sách cảnh báo sử dụng hóa đơn ở ứng dụng hóa đơn điện tử phục vụ công tác kiểm soát hóa đơn, ngăn hiện tượng xuất hóa đơn khống trên phân hệ ứng dụng hóa đơn. Nó được triển khai từ ngày 15/06/2023.

>>> Xem thêm: Tìm hiểu về hóa đơn điện tử tại NewCA

Tổ chức thực hiện

Cục Thuế phân công công chức phụ trách triển khai thực hiện kết xuất Danh sách NNT thuộc diện giám sát xuất hóa đơn đã vượt ngưỡng an toàn. Phần này nằm trên chức năng liên quan tại ứng dụng hóa đơn điện tử, tham số ngày giám sát là 14/06/2023.

Hỗ trợ triển khai:

  • Về nghiệp vụ: Số điện thoại của Tổng cục: 024.39712555/ số máy lẻ 8023, email [email protected]
  • Về ứng dụng: Số điện thoại (024) 73 055 999 – email [email protected]

Báo cáo kết quả

Cục Thuế tổng hợp kết quả và gửi về Tổng cục Thuế theo mẫu. Trên cơ sở kết quả kiểm tra thực tế và đề xuất hệ số K – hệ số tham chiếu sao cho hợp lý.

Báo cáo và đề xuất gửi Tổng cục trước ngày 30/06/2023.

Trên đây là chỉ đạo kiểm tra hóa đơn điện tử từ Tổng cục Thuế năm 2023. Doanh nghiệp muốn đơn giản hóa các thủ tục và tiết kiệm nhiều thời gian, công sức có thể tham khảo phần mềm hóa đơn điện tử của NewCA. Phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu nhiều chi phí, nguồn lực và đảm bảo tính chính xác trong quá trình thực hiện.

Doanh nghiệp có thể để lại thông tin tại đây để được NewCA tư vấn chi tiết và cụ thể hơn: https://newca.vn/sp/hoa-don-dien-tu-cyberbill/ 

Công Ty Cổ Phần NewCA

Nef Digital SEOON