Quy trình quyết toán thuế TNCN cho người lao động

Quy trình quyết toán thuế TNCN cho người lao động

Hàng năm, doanh nghiệp phải quyết toán thuế TNCN với cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, không ít trường hợp doanh nghiệp còn mơ hồ và băn khoăn về quy trình quyết toán thuế TNCN. Trong bài viết này, NewCA sẽ giúp bạn giải đáp những thắc mắc trên.

#1. Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN

Đây là bước đầu tiên trong quy trình quyết toán thuế TNCN. Trường hợp người lao động ủy quyền cho tổ chức (doanh nghiệp..), cá nhân trả thu nhập (lương, tiền công) quyết toán thuế thay thì tổ chức, cá nhân đó phải chuẩn bị đầy đủ những loại giấy tờ, văn bản sau:

  • Cá nhân ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thay (áp dụng mẫu số 02/UQ-QTT-TNCN)
  • Kèm theo là bản chụp hóa đơn hoặc chứng từ chứng minh đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học (nếu có)…

#2. Doanh nghiệp nộp hồ sơ quyết toán cho cơ quan Thuế

Hiện nay, để hạn chế và tiết kiệm chi phí, thời gian cho doanh nghiệp cũng như tinh giảm các thủ tục hành chính công phức tạp, Cơ quan Thuế đã tạo website nộp tờ khai thuế điện tử và giấy tờ liên quan trực tuyến. Tính đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ bằng hai cách (Theo khoản 8 – Điều 11 tại Nghị định số 126/2020/NĐ – CP ban hành ngày 19/10/2020)

  • Nộp trực tiếp tại cơ quan Thuế
  • Nộp online qua website của cục Thuế

Trường hợp đơn vị nộp trực hồ sơ quyết toán thuế TNCN trực tiếp

Đối với tổ chức trả thu nhập trực thuộc sự quản lý của cơ quan Thuế nào thì đơn vị  nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN đến cơ quan đó. Giả sử, công ty X thuộc quyền quản lý của Chi cục thuế A, Huyện B, Thị trấn C. Đến thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế, đơn vị phải đến Chi cục thuế A để nộp hồ sơ và quyết toán thuế trực tiếp.

Lưu ý

Nếu doanh nghiệp không phát sinh các khoản chi trả thu nhập cho người lao động thì không phải khai quyết toán thuế TNCN.

Trường hợp đơn vị nộp trực hồ sơ quyết toán thuế TNCN trực tiếp
Trường hợp đơn vị nộp trực hồ sơ quyết toán thuế TNCN trực tiếp

Trường hợp đơn vị nộp trực tuyến

  • Doanh nghiệp truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế tại địa chỉ: https://thuedientu.gdt.gov.vn/ bằng tài khoản đã đăng ký giao dịch
  • Tại mục Quyết toán thuế/ Kê khai trực tuyến, đơn vị nhấp chọn Tờ khai 02/QTT-TNCN – Tờ khai quyết toán thuế TNCN
  • Hoàn thành những bước trên, doanh nghiệp thực hiện kê khai trực tuyến ở tờ khai 02/QTT-TNCN. Đơn vị nhập đầy đủ và chính xác tất cả thông tin trên tờ khai. Kế tiếp, gửi bản chụp tài liệu đính kèm theo quy định 
  • Nhập mã xác thực (OTP) gửi đến địa chỉ email đã đăng ký với cơ quan Thuế

Sau khi hoàn thành nộp hồ sơ Quyết toán thuế TNCN, cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế sẽ gửi “Thông báo tiếp nhận hồ sơ khai thuế điện tử” đến đơn vị trong vòng 15 phút tính từ thời điểm nhận được hồ sơ.

Ngoài ra, thông báo chấp nhận/không chấp nhận hồ sơ khai quyết toán thuế từ Tổng Cục thuế là trong vòng một ngày làm việc (kể từ ngày ghi trên Thông báo tiếp nhận nộp hồ sơ khai thuế điện tử).

Thời hạn doanh nghiệp nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN 

Nếu thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế của cá nhân rơi vào ngày cuối cùng của tháng thứ tư tính từ ngày kết thúc năm dương lịch thì thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN đối với doanh nghiệp chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ ba từ ngày kết thúc năm dương lịch hay năm tài chính.

Lưu ý

Trường hợp thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế rơi vào ngày nghỉ lễ. Nếu người lao động có phát sinh hoàn thuế TNCN nhưng doanh nghiệp chậm nộp tờ khai quyết toán thuế thì cơ quan Thuế sẽ không áp dụng phạt hành chính với hành vi khai quyết toán thuế quá thời hạn.

#3. Cơ quan thuế tiếp nhận và xử lý hồ sơ, tiến hành thanh tra (tùy từng trường hợp)

Trong quy trình quyết toán thuế TNCN, đây là bước cuối cùng:

Sau khi doanh nghiệp nộp hồ sơ quyết toán Thuế TNCN, đại diện cơ quan thuế sẽ xem xét, kiểm tra, so sánh, đối chiếu những số liệu trên hồ sơ và số liệu thực từ các chứng từ mà đơn vị cung cấp. 

Ngoài việc kiểm chứng đối chiếu số liệu trên chứng từ, hồ sơ doanh nghiệp đã gửi, cơ quan thuế sẽ cử thanh tra thuế thực hiện dựa trên kế hoạch thanh tra hàng năm hoặc đột xuất. 

Thanh tra đột xuất sẽ tiến hành khi phát hiện doanh nghiệp kinh doanh có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế để giải quyết tố cáo, khiếu nại… Vấn đề lập kế hoạch thanh tra sẽ được xây dựng với các trường hợp quy định trong Điều 81 – Luật Quản lý thuế , dựa trên cơ sở phân tích thông tin về doanh nghiệp.

Sau khi nhận kết quả từ cơ quan thuế, doanh nghiệp kết thúc quy trình quyết toán thuế TNCN và có nghĩa vụ nộp thuế cho người lao động.

Quy trình quyết toán thuế TNCN, bước cuối cùng là cơ quan thuế tiếp nhận và xử lý hồ sơ, tiến hành thanh tra
Quy trình quyết toán thuế TNCN, bước cuối cùng là cơ quan thuế tiếp nhận và xử lý hồ sơ, tiến hành thanh tra

Doanh nghiệp phát hiện hồ sơ sai sót nên xử lý như thế nào?

  • Nếu doanh nghiệp thực hiện việc khai bổ sung mà không làm thay đổi nghĩa vụ nộp thuế thì đơn vị chỉ cần nộp Bản giải trình khai bổ sung, các tài liệu có liên quan. Đơn vị không phải nộp Tờ khai bổ sung
  • Trường hợp doanh nghiệp chưa nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN theo năm thì đơn vị có thể khai bổ sung hồ sơ khai thuế của tháng, quý có sai sót, đồng thời tổng hợp số liệu khai bổ sung vào hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN trong năm

Trong trường hợp doanh nghiệp đã nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm nên xử lý như sau: Đối doanh nghiệp chi trả thu nhập từ tiền lương, tiền công thì đồng thời phải khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế năm và tờ khai tháng, quý khi có sai thông tin hoặc thiếu sót tương ứng.

Tóm tắt bài viết

Hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN gồm những gì?

– Cá nhân ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thay (áp dụng mẫu số 02/UQ-QTT-TNCN)
– Kèm theo là bản chụp hóa đơn hoặc chứng từ chứng minh đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học (nếu có)…

Thời hạn doanh nghiệp nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN

Nếu thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế của cá nhân rơi vào ngày cuối cùng của tháng thứ tư tính từ ngày kết thúc năm dương lịch thì thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN đối với doanh nghiệp chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ ba từ ngày kết thúc năm dương lịch hay năm tài chính.

Trên đây là toàn bộ thông tin về quy trình quyết toán thuế TNCN NewCA cung cấp đến bạn. Hy vọng những gì chúng tôi cung cấp sẽ hữu ích cho doanh nghiệp của bạn.

Công Ty Cổ Phần NewCA

Nef Digital SEOON