Một số thông tin quy định về thuê kế toán trưởng

Một số thông tin quy định về thuê kế toán trưởng

Kế toán trưởng là vị trí chịu trách nhiệm cao nhất trong việc kê khai thuế và thực hiện các hợp đồng. Do tầm quan trọng này nên pháp luật có quy định về việc bổ nhiệm kế toán trưởng. Đặc biệt, Nghị định 174/2016/NĐ-CP và Luật kế toán số 88/2015/QH13. Trong bài viết này, mục đích của NewCA là tổng hợp các quy định về thuê kế toán trưởng, điều chỉnh nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền của Kế toán trưởng cũng như tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm Kế toán trưởng để doanh nghiệp và những người làm kế toán nắm rõ.

Kế toán trưởng là gì?

Kế toán trưởng là một nhà quản lý cấp cao đứng đầu một bộ phận của một công ty, tổ chức, đơn vị hoặc cơ quan. Kế toán trưởng hướng dẫn và tư vấn cho quản lý cấp cao và cũng chịu trách nhiệm về hệ thống tài chính của công ty.

Ở các công ty lớn, kế toán trưởng làm việc dưới quyền của CFO (Giám đốc tài chính) và giám sát công việc của các chuyên viên tài chính. Kế toán trưởng có thể chứng tỏ là một vị trí mang lại cơ hội nghề nghiệp tuyệt vời cho tất cả mọi người.

Xem thêm: Dịch vụ kế toán Việt Nhật – NewCA

Quy định về kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong doanh nghiệp

Quy định chung về kế toán trưởng, kế toán viên

Căn cứ Điều 20 Nghị định 174/2016/NĐ-CP và Luật Kế toán số 88/2015/QH13 Kế toán trưởng được quy định như sau:

  • Đơn vị kế toán phải bổ nhiệm kế toán trưởng
  • Trường hợp đơn vị chưa bố trí được ngay người làm kế toán trưởng thì được bổ nhiệm hoặc thuê công chức làm kế toán trưởng theo quy định. 
  • Thời hạn bổ nhiệm kế toán tối đa là 12 tháng, sau đó thủ quỹ phải bổ nhiệm kế toán trưởng.

Kế toán viên:

a) Các đơn vị kế toán của khu vực chính phủ là: Các sở, ban, ngành kế toán tài chính – ngân sách thành phố không bổ nhiệm kế toán trưởng, chỉ bổ nhiệm kế toán viên.

b) Doanh nghiệp siêu nhỏ theo Luật Khuyến khích doanh nghiệp vừa và nhỏ được giao duy trì tài khoản mà không cần bổ nhiệm kế toán trưởng.

Quy định về kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong doanh nghiệp
Quy định về kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong doanh nghiệp

Thời hạn bổ nhiệm kế toán trưởng theo quy định

Thời hạn bổ nhiệm kế toán trưởng đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước và quy định về thuê kế toán trưởng bổ nhiệm lại kế toán trưởng phụ trách kế toán đã được quy định rõ. 

Trường hợp thay đổi kế toán trưởng phụ trách kế toán thì người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán hoặc thủ trưởng, người đứng đầu đơn vị kế toán bàn giao công việc, tài liệu kế toán giữa kế toán trưởng, phụ trách kế toán cũ và phụ trách kế toán mới. 

Đồng thời, thông báo cho các bộ phận liên quan của đơn vị và tổ chức mà đơn vị sẽ mở tài khoản giao dịch mang tên bạn và biểu mẫu có chữ ký của Kế toán trưởng chịu trách nhiệm về tài khoản mới. 

Kế toán trưởng phụ trách kế toán chịu trách nhiệm về nghiệp vụ kế toán kể từ ngày bàn giao. Kế toán trưởng trước đây phụ trách kế toán phải tiếp tục làm phụ trách kế toán trong thời gian đương nhiệm theo đúng quy định về thuê kế toán trưởng.

Xem thêm: Các quy định về khai thuế từ 2022 theo thông tư 80/2021/TT-BTC

Nhiệm vụ của Kế toán trưởng

Giám sát Phòng Kế toán

Kế toán trưởng là người có thẩm quyền cao nhất trong phòng kế toán và chịu trách nhiệm về mọi vấn đề liên quan đến hoạt động tài chính của công ty.

Ngoài ra, Kế toán trưởng còn phải xử lý các công việc như giao dịch với ngân hàng, áp dụng các công nghệ, kỹ thuật mới để tăng hiệu quả và giảm chi phí trong toàn công ty.

Đảm bảo tính hợp lệ của sổ sách kế toán

Sổ sách kinh doanh là tài liệu bí mật và thường xuyên được kiểm tra bởi các cơ quan hữu quan. Vì vậy, kế toán trưởng cần kiểm tra ngay tính chính xác và hợp pháp của các số liệu trong loại chứng từ này. 

Giám sát thanh toán 

Vào cuối năm, bạn có thu nhập, chi phí và kiểm kê tài sản, điều này ảnh hưởng ít nhiều đến hoạt động kinh doanh của bạn. Do đó, kế toán trưởng phải giám sát chặt chẽ cách xử lý kế toán này để luôn đáp ứng các yêu cầu hạch toán cuối kỳ của ban lãnh đạo cấp trên.

Ngoài ra, theo dõi quy trình kế toán giúp kế toán trưởng nắm bắt kịp thời tình hình kinh doanh, tối ưu hóa chi phí và tìm ra giải pháp kịp thời nhằm tăng hiệu quả hoạt động của công ty.

Đảm bảo tính hợp lệ của sổ sách kế toán
Đảm bảo tính hợp lệ của sổ sách kế toán

Lập báo cáo tài chính

Báo cáo thường niên là bản ghi tóm tắt hàng quý hoặc hàng năm về kết quả sản xuất và hoạt động của một công ty. Tùy thuộc vào công ty hoặc tổ chức, bài thuyết trình được chuẩn bị bởi kế toán trưởng hoặc người giám sát kế toán theo yêu cầu của quản lý cấp cao.

Đây là công việc quan trọng nhất đối với người đứng đầu là kế toán trưởng. Kế toán trưởng xem xét tình hình kinh tế, chính trị trong nước và quốc tế kết hợp với tình hình kinh doanh của công ty để đưa ra dự báo chính xác nhất về hoạt động kinh doanh.

Nhờ dữ liệu này, chủ doanh nghiệp có thể quyết định có nên đầu tư thêm vào các lĩnh vực khác để duy trì, tăng hay giảm ngân sách và nguồn vốn hay không. Đồng thời, Công ty lường trước được những rủi ro mới và khắc phục kịp thời những sai sót về tài chính.

Tóm tắt bài viết

Kế toán trưởng là gì?

Kế toán trưởng là một nhà quản lý cấp cao đứng đầu một bộ phận của một công ty, tổ chức, đơn vị hoặc cơ quan. Kế toán trưởng hướng dẫn và tư vấn cho quản lý cấp cao và cũng chịu trách nhiệm về hệ thống tài chính của công ty.

Các quy định về thuê kế toán trưởng

– Đơn vị kế toán phải bổ nhiệm kế toán trưởng. 
– Trường hợp đơn vị chưa bố trí được ngay người làm kế toán trưởng thì được bổ nhiệm hoặc thuê công chức làm kế toán trưởng theo quy định. 
– Thời hạn bổ nhiệm kế toán tối đa là 12 tháng, sau đó thủ quỹ phải bổ nhiệm kế toán trưởng.

Trên đây là toàn bộ những thông tin bạn đọc cần biết về quy định về kế toán trưởng. Chúng tôi hy vọng những thông tin trong bài viết này đã giúp bạn hiểu được nhiệm vụ, quyền hạn và các yêu cầu pháp lý của vị trí này. Đừng quên chia sẻ bài viết với những người khác nếu bạn thấy nó hữu ích.

CÔNG TY CỔ PHẦN NEWCA

Nef Digital SEOON