Bị tính thuế TNCN với quà tặng dịp lễ, tết, sinh nhật của công ty không?

Quà tặng dịp lễ, tết, sinh nhật của công ty có bị tính thuế TNCN?

Vào các dịp lễ tết, sinh nhật, ngày kỷ niệm công ty, các doanh nghiệp thưởng nhân viên có phải đóng thuế TNCN không? NewCA sẽ trả lời chi tiết câu hỏi này trong bài viết dưới đây nhé!

Quy định về thuế TNCN đối với quà tặng của nhân viên

Căn cứ quy định khoản 10 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC có quy định khoản thu nhập từ quà tặng như sau:

Các khoản thu nhập chịu thuế

Theo quy định tại Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân và Điều 3 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

10. Thu nhập từ nhận quà tặng

Thu nhập từ nhận quà tặng là khoản thu nhập của cá nhân nhận được từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, cụ thể như sau:

a) Đối với nhận quà tặng là chứng khoán bao gồm: cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định của Luật Chứng khoán; cổ phần của các cá nhân trong công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

b) Đối với nhận quà tặng là phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh bao gồm: vốn trong công ty trách nhiệm hữu hạn, hợp tác xã, công ty hợp danh, hợp đồng hợp tác kinh doanh, vốn trong doanh nghiệp tư nhân, cơ sở kinh doanh của cá nhân, vốn trong các hiệp hội, quỹ được phép thành lập theo quy định của pháp luật hoặc toàn bộ cơ sở kinh doanh nếu là doanh nghiệp tư nhân, cơ sở kinh doanh của cá nhân.

c) Đối với nhận quà tặng là bất động sản bao gồm: quyền sử dụng đất; quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất; quyền sở hữu nhà, kể cả nhà ở hình thành trong tương lai; kết cấu hạ tầng và các công trình xây dựng gắn liền với đất, kể cả công trình xây dựng hình thành trong tương lai; quyền thuê đất; quyền thuê mặt nước; các khoản thu nhập khác nhận được từ thừa kế là bất động sản dưới mọi hình thức; trừ thu nhập từ quà tặng là bất động sản hướng dẫn tại điểm d, khoản 1, Điều 3 Thông tư này.

d) Đối với nhận quà tặng là các tài sản khác phải đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng với cơ quan quản lý Nhà nước như: ô tô; xe gắn máy, xe mô tô; tàu thủy, kể cả sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy; thuyền, kể cả du thuyền; tàu bay; súng săn, súng thể thao.

Do đó, các trường hợp mà doanh nghiệp tặng quà cho NLĐ nếu thuộc các trường hợp món quà có giá trị nêu trên sẽ phải đóng thuế TNCN.

Qua tang cho nhan vien co chiu thue TNCN
Thông thường quà tặng, thu nhập nào có phát sinh giá trị cao hơn so với quy định đều phải đóng thuế TNCN.

>>> Xem thêm: 3 lưu ý quan trọng về thuế thu nhập cá nhân năm 2023

Nhận tiền thưởng tết, nhân viên có chịu thuế TNCN?

Theo quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức, kể cả thưởng bằng chứng khoán đều là khoản thu nhập chịu thuế trừ các khoản tiền thưởng dưới đây:

e.1) Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu được Nhà nước phong tặng, bao gồm cả tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng, cụ thể:

e.1.1) Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua như Chiến sĩ thi đua toàn quốc; Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chiến sĩ thi đua cơ sở, Lao động tiên tiến, Chiến sỹ tiên tiến.

e.1.2) Tiền thưởng kèm theo các hình thức khen thưởng.

e.1.3) Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu do Nhà nước phong tặng.

e.1.4) Tiền thưởng kèm theo các giải thưởng do các Hội, tổ chức thuộc các Tổ chức chính trị, Tổ chức chính trị – xã hội, Tổ chức xã hội, Tổ chức xã hội – nghề nghiệp của Trung ương và địa phương trao tặng phù hợp với điều lệ của tổ chức đó và phù hợp với quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng.

e.1.5) Tiền thưởng kèm theo giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước.

e.1.6) Tiền thưởng kèm theo Kỷ niệm chương, Huy hiệu.

e.1.7) Tiền thưởng kèm theo Bằng khen, Giấy khen.

Như vậy, tiền thưởng tết cuối năm người sử dụng lao động thưởng cho người lao động không thuộc một trong các loại tiền thưởng không phải chịu thuế được quy định nêu trên. Vì vậy khoản tiền thưởng tết là khoản thu nhập chịu thuế TNCN. 

>>> Xem thêm: Tìm hiểu về phần mềm kế toán tại NewCA

Trường hợp nào NLĐ nhận quà tặng được miễn thuế TNCN?

Theo điểm p, q khoản 1 Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định việc miễn thuế TNCN đối với các khoản quà tặng mà NLĐ được miễn thuế TNCN bao gồm:

– Thu nhập nhận được từ các quỹ từ thiện được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập hoặc công nhận, hoạt động vì mục đích từ thiện, nhân đạo, khuyến học không nhằm mục đích thu lợi nhuận.

– Thu nhập nhận được từ các nguồn viện trợ của nước ngoài vì mục đích từ thiện, nhân đạo dưới hình thức Chính phủ và phi Chính phủ được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Qua đó, NLĐ sẽ không phải đóng thuế TNCN nếu nhận quà tặng từ các quỹ từ thiện được pháp luật công nhận vì mục đích nhân đạo hoặc từ nguồn viện trợ nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Xem thêm các bài viết liên quan:

3 lưu ý quan trọng về thuế thu nhập cá nhân năm 2023

Các khoản thu nhập chịu thuế TNCN gồm những gì?

Nef Digital SEOON