Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai theo kiến trúc và công nghệ mới phiên bản 4.1.6

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.1.5 lên phiên bản 4.1.6 nhằm cập nhật một số nội dung phát sinh, cụ thể như sau:

1. Chức năng in Bộ báo cáo tài chính năm (TT200/2014/TT-BTC)

1.1: Cập nhật đúng mã số của các chỉ tiêu của Bảng cân đối kế toán

– Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn – mã số 241;

– Chi phí xây dựng cơ bản dở dang – mã số 242.

1.2: Cập nhật đúng vị trí hiển thị tên “Kế toán trưởng” trên Bảng báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Chức năng tải bảng kê tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân cho công ty xổ số, bảo hiểm (01/XSBHĐC)

– Cập nhật tự động tính tổng chỉ tiêu [12] khi sử dụng chức năng tải bảng kê trên ứng dụng.

3. Chức năng kết xuất XML tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (05/QTT-TNCN)

Cập nhật chức năng kết xuất XML: không kết xuất dữ liệu Bảng kê 05-2BK/QTT-TNCN có dữ liệu rỗng.

4. Chức năng in tờ khai mã vạch Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (02/QTT-TNCN)

Cập nhật đúng tên chỉ tiêu “Tổng số thuế đã tạm nộp, đã khấu trừ, đã nộp trong kỳ [36] = [37] + [38] + [39] – [40]”.

5. Chức năng kê khai tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt (01/TTĐB)

– Cập nhật bỏ ràng buộc lỗi cảnh bảo đỏ ở dòng tổng cộng cột 8 (chỉ tiêu [I] cộng chỉ tiêu [II]) trên tờ khai 01/TTĐB với cột 7 ở Bảng II trên Phụ lục 01-1/TTĐB).

Theo đó, từ ngày 23/3/2019, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.1.6 thay cho các phiên bản trước đây.

Đây là bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng HTKK mà các Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải tại đây. Trong quá trình cài đặt và sử dụng nếu cần hỗ trợ, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp tới số kỹ thuật 19002066 nhánh số 1 hoặc gửi mail đến địa chỉ: [email protected] để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.

Bài viết cùng chuyên mục