Khám chữa bệnh vào ngày nghỉ, lễ, tết có được hưởng BHYT không?

Khám chữa bệnh vào ngày nghỉ, lễ, tết có được hưởng BHYT

Hỏi: Tôi đang có ý định dịp nghỉ lễ dài ngày sẽ tranh thủ đi khám chữa bệnh. Vậy việc khám chữa bệnh vào ngày nghỉ lễ, tết có được hưởng BHYT không?

Người lao động đi khám chữa bệnh vào ngày nghỉ, lễ, tết có được hưởng BHYT không?

Căn cứ theo quy định tại khoản 10 Điều 27 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, thẻ bảo hiểm y tế sẽ thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh một số trường hợp:

Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có tổ chức khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế vào ngày nghỉ, ngày lễ:

  • Người có thẻ bảo hiểm y tế đến khám bệnh, chữa bệnh được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trong phạm vi được hưởng và mức hưởng bảo hiểm y tế;
  • Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm bảo đảm về nhân lực, điều kiện chuyên môn, công khai những khoản chi phí mà người bệnh phải chi trả ngoài phạm vi được hưởng và mức hưởng bảo hiểm y tế và phải thông báo trước cho người bệnh; thông báo bằng văn bản cho cơ quan bảo hiểm xã hội để bổ sung vào hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh trước khi thực hiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh vào ngày lễ, ngày nghỉ để làm cơ sở thanh toán.

Như vậy theo quy định trên thì người lao động hoàn toàn có thể hưởng bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh vào ngày nghỉ lễ nếu cơ sở khám chữa bệnh có tổ chức khám chữa bệnh vào ngày lễ. Trường hợp cơ sở khám chữa bệnh không tổ chức khám bệnh theo thẻ bảo hiểm y tế vào ngày lễ thì người lao động sẽ phải chịu chi phí khám chữa bệnh.

kham chua benh vao ngay nghi co huong bhyt
Người lao động hoàn toàn có thể hưởng bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh vào ngày nghỉ lễ nếu cơ sở khám chữa bệnh có tổ chức khám chữa bệnh vào ngày lễ

Mức hưởng BHYT khi khám chữa bệnh vào ngày nghỉ, lễ, tết

Quy định tại Điều 22 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 như sau:

1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các điều 26, 27 và 28 của Luật này thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

b) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn mức do Chính phủ quy định và khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã;

c) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến;

đ) 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác.

Ngoài ra, tại khoản 1 điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP người lao động đi khám chữa bệnh ở các cơ sở có tổ chức khám chữa bệnh theo bảo hiểm y tế vào ngày nghỉ lễ được hưởng BHYT với mức như sau:

  • Hưởng 100% nếu chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở 
  • Hưởng 100% nếu khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã
  • Hưởng 100% nếu người lao động hưởng lương hưu có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến.
  • Hưởng 80% với các trường hợp khám bệnh, chữa bệnh khác.

>>> Xem thêm: Hướng dẫn mua bảo hiểm y tế theo 2 hình thức

Tạm kết

Bài viết trên đây của NewCA đã giúp bạn đọc giải đáp được thắc mắc đi khám chữa bệnh vào ngày nghỉ lễ tết có được hưởng BHYT không. Đừng quên chia sẻ bài viết trên mạng xã hội nếu thấy hữu ích nhé!

Nef Digital SEOON