Hướng dẫn import chứng thư số để cập nhật tài khoản hải quan

Hướng dẫn import chứng thư số để cập nhật tài khoản hải quan

Tổng quan:

Khi sử dụng chữ ký số mới để đăng nhập vào tài khoản hải quan thông báo lỗi “Thông Tin chữ ký số không khớp”. Nguyên nhân do tài khoản quản trị hải quan đang lưu trữ một chữ ký số khác chữ ký số đang sử dụng. Doanh nghiệp cần sử dụng chữ ký số đúng trong tài khoản để đăng nhập tài khoản quản trị sau đó cập nhật thông tin chữ ký số mới.

Tuy nhiên, trong trường hợp Doanh nghiệp không còn chữ ký số cũ thì Doanh nghiệp cần có chứng thư số (cert) định dạnh .cer hoặc tờ khai, văn bản…có chứa chữ ký số cũ để thực hiện lấy chứng thư số. Nhà cung cấp chữ ký số NewCA  xin hướng dẫn cách import chứng thư số để cập nhật tài khoản hải quan như sau:

Xem thêm: Hướng dẫn thêm chứng thư số vào tài khoản trên phần mềm hóa đơn điện tử CyberBill

import chứng thư số

Điều kiện môi trường:

  • Máy tính được cài đặt hệ điều hành Windows XP SP3 trở lên.
  • Sử dụng trình duyệt Internet Explorer 7 trở lên.
  • Máy tính đã cài đặt Plugin-Java. Hướng dẫn cài đặt java tại đây

Quy trình thực hiện:

a. Hướng dẫn lấy chứng thư số từ tờ khai thuế (thực hiện tương tự với các dạng văn bản khác).

Bước 1: Mở tờ khai có chữ ký số cũ. Bấm vào dòng chữ ký: “Ký điện tử bởi…”

import chứng thư số

Bước 2: Nhấn Xem chứng thư số.

import chứng thư số

Bước 3: Tại tab Details” nhấn chọn “Copy to file” để thực hiện lấy chứng thư số.

import chứng thư số

Bước 4: Nhấn “Next” để tiếp tục thực hiện lấy chứng thư số.

import chứng thư số

Bước 5: Chọn “DER encoded binary x.509 (.CER)” hoặc Base-64 encoded X.509 (.CER), sau đó nhấn Next.

import chứng thư số

Bước 6: Nhấn “Browse” chọn thư mục lưu và đặt tên file chứng thư số, sau đó nhấn “Next”.

import chứng thư số

Bước 7: Nhấn “Finish” để kết thúc quá trình lấy chứng thư số từ tờ khai.

import chứng thư số

Nhấn “OK” khi có thông báo lưu chứng thư số thành công.

import chứng thư số

Chứng thư số sau khi lấy thành công, file chứng thư lưu với định dạng .cer.

import chứng thư số

b. Thực hiện Import chứng thư số vào Internet Options để sử dụng đăng nhập vào hệ thống hải quan.

Bước 1: Mở “Control Panel” chọn “Intenet Options” để tiến hành Import chứng thư số.

import chứng thư số

Bước 2: Tại tab “Content” chọn “Certificates”.

import chứng thư số

Bước 3: Tại tab “Other People” nhấn chọn “Import” để thực hiện Import chứng thư số cũ.

import chứng thư số

Bước 4: Nhấn “Next” để tiếp tục.

import chứng thư số

Bước 5: Nhấn “Browse” chọn file .cer đã lưu, sau đó nhấn “Next” để tiếp tục.

import chứng thư số

Bước 6: Tích chọn “Automatically …” để Import chứng thư vào thư mục mặc định của Windows hoặc chọn “Place all certificate…” để tự chọn thư mục Import chứng thư số. Sau đó bấm “Next” để tiếp tục.

import chứng thư số

Bước 7: Bấm “Finish” để kết thúc quá trình Import chứng thư số.

import chứng thư số

Bước 8: Nhấn “OK” để hoàn tất quá trình Import chứng thư số.

import chứng thư số

Chứng thư số cũ import thành công, bạn điền thông tin đăng nhập và lựa chọn chứng thư để đăng nhập tài khoản quản trị Hải Quan.

import chứng thư số

Sau khi đăng nhập vào Tài khoản quản trị Hải Quan, bạn thực hiện cập nhật chữ ký số mới vào tài khoản để khai báo hoặc giao dịch Hải quan điện tử. (Hướng dẫn cập nhật chữ ký số trong tài khoản hải quan xem tại đây

Bài viết liên quan

Lưu ý:

Để được hỗ trợ thêm các thông tin vui lòng liên hệ tổng đài hỗ trợ nhà cung cấp chữ ký số NewCA: 19002066 hoặc hotline theo số 0936208068.

—————————

Công ty cổ phần NewCA

Nef Digital SEOON