Chính phủ: Sẽ hạn chế rút BHXH một lần, tăng cường thanh tra đột xuất doanh nghiệp về BHXH

Hạn chế rút bảo hiểm xã hội 1 lần

Ngày 08/06/2023 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 88/NĐ-CP trong phiên họp thường kỳ với địa phương. Trong phiên họp này Chính phủ có đưa ra nhiều thông tin, trong đó có việc hạn chế rút BHXH một lần và tăng cường thanh tra đột xuất doanh nghiệp về vấn đề BHXH.

Hạn chế rút BHXH một lần, tăng cường thanh tra đột xuất doanh nghiệp

Chính phủ yêu cầu cơ quan BHXH Việt Nam chủ trì và phối hợp cùng các đơn vị thực hiện các đầu việc về BHXH và rút BHXH một lần:

 • Triển khai đồng bộ các giải pháp giúp phát triển người dân tham gia BHXH.
 • Đôn đốc việc thu, giảm số tiền chậm đóng, trốn đóng BHXH.
 • Hạn chế người dân rút bảo hiểm xã hội một lần.
 • Quản lý chặt chẽ và an toàn, hiệu quả, tăng trưởng bền vững.
 • Giải quyết và chi trả kịp thời các quyền lợi của người tham gia BHXH, BHTN, BHYT.
 • Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt là việc chậm đóng, trốn đóng BHXH.
 • Xây dựng báo cập nhật thông tin, số liệu, phương án giải quyết dứt điểm tình trạng thu BHXH không đúng quy định với hộ cá thể, hộ kinh doanh.

Tìm hiểu thêm về Phương án giải quyết BHXH 1 lần cho NLĐ tại các đơn vị chưa đóng đủ BHXH.

Hạn chế rút BHXH một lần

Chính phủ sẽ hạn chế rút BHXH một lần và tăng cường thanh tra đột xuất doanh nghiệp về BHXH.

Đề xuất chính sách hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ

1. Triển khai chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

 • Tập trung chỉ đạo và đẩy nhanh tiến độ triển khai chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.
 • Cập nhật, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về an sinh xã hội, xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ công tác quản lý nhà nước theo quy định của Pháp luật.
 • Tổ chức có hiệu quả các hoạt động trong Tháng hành động vì trẻ em, chỉ đạo, hướng dẫn công tác bảo vệ trẻ em, phòng chống tai nạn, đuối nước… cho trẻ.

2. Nghiên cứu và đề xuất chính sách hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ

 • Nắm chắc tình hình thực tế người lao động bị mất việc, giảm giờ làm việc,  từ đó chủ động đề xuất các chính sách hỗ trợ.
 • Đề xuất sửa đổi quy định về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, tháo gỡ khó khăn, vướng  mắc trong việc cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài.

3. Đề xuất sửa đổi quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

Cán bộ nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Nghị định 20/2021/NĐ-CP, quy định về chính sách trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội, gửi báo cáo đến Chính phủ trong tháng 6/2023

Kết luận

Nhìn chung, Chính phủ đã ban hành nhiều quy định về các vấn đề liên quan đến chế độ rút BHXH một lần. Tổ chức, doanh nghiệp cần chú ý và thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật để tránh gặp các rủi ro không đáng có, đặc biệt là khi có thanh tra đột xuất từ các Cơ quan ban ngành.

Nef Digital SEOON