Phương án giải quyết BHXH 1 lần cho NLĐ tại các đơn vị chưa đóng đủ BHXH

giải quyết BHXH 1 lần cho NLĐ

Hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp nợ BHXH của người lao động khiến NLĐ gặp khó khăn trong việc thực hiện các thủ tục rút BHXH 1 lần. Pháp luật hiện có quy định về hướng giải quyết BHXH 1 lần với các trường hợp làm việc tại đơn vị còn nợ như sau.

1. Với người hưởng BHXH theo quy định tại Điểm b và c Khoản 1, Điều 60, Luật BHXH 2014.

Giải quyết BHXH 1 lần cho người lao động theo thời gian thực họ đóng BHXH.

Khoản tiền BHXH chưa đóng được đóng bù bởi đơn vị hoặc nguồn khác thì sẽ tiến hành giải quyết bổ sung BHXH theo hướng dẫn tại mục số 5 dưới đây.

2. Trường hợp hưởng BHXH theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 60 Luật BHXH nhưng chưa đủ 20 năm đóng (cả thời gian đang bị nợ) thì giải quyết như hướng dẫn ở mục 1.

3. Với người lao động hưởng BHXH theo Nghị quyết 93/2015/QH13, chưa đủ 20 năm đóng BHXH, bao gồm cả thời gian đang bị nợ tiền BHXH thì cũng giải quyết như mục 1.

Việc xác định người lao động sau 1 năm nghỉ việc để làm căn cứ xem xét điều kiện hưởng BHXH 1 lần theo quy định được ghi tại Khoản 1, Điều 1, Nghị quyết 93/2015/QH13, xem xét vào thời điểm nghỉ việc cuối cùng trước khi người lao động đề nghị hưởng BHXH 1 lần.

Giải quyết bảo hiểm xã hội 1 lần cho người lao động

4. Khi thực hiện tính tiền BHXH chưa đóng và được đóng bù bởi đơn vị hoặc nguồn khác thì cơ quan BHXH ghi nhận và bảo lưu toàn bộ thời gian đóng bổ sung.

Nếu người lao động tiếp tục tham gia BHXH thì thời gian đóng bổ sung sẽ được cộng vào thời gian tham gia BHXH của NLĐ để sau này tính chế độ hưởng.

5. Trong trường hợp khoản tiền đóng BHXH chưa đóng, được đóng bù bởi đơn vị hoặc nguồn khác và người lao động muốn đề nghị hưởng BHXH một lần cho thời gian đóng bổ sung đó thì cơ quan BHXH cần tính gộp thời gian đã giải quyết với thời gian bổ sung để xác định mức hưởng được tính lại tương ứng với thời gian đã được tính hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần trước đó, rồi chi trả bổ sung cho người lao động.

6. Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, không giải quyết hưởng BHXH 1 lần với trường hợp có thời gian đóng BHXH đủ 20 năm trở nên, trừ các quy định được ghi tại điểm b, c Khoản 1, Điều 60 của Luật BHXH 2014.

Trên đây là một số quy định về giải quyết hưởng BHXH 1 lần cho người lao động tại đơn vị chưa đóng đủ BHXH. Để đơn giản hóa các thủ tục liên quan đến BHXH, doanh nghiệp có thể tham khảo sử dụng phần mềm BHXH điện tử của NewCA. Phần mềm có nhiều tính năng giúp theo dõi quá trình tham gia của cán  bộ công nhân viên, tối ưu nhiều quy trình, thủ tục và tiết kiệm nhiều thời gian, chi phí.

Để tìm hiểu thêm về các tính năng và nhận bảng báo giá chi tiết, doanh nghiệp có thể để lại thông tin tại đây: https://newca.vn/dm/bhxh-dien-tu/ 

Nef Digital SEOON