8 hành vi bị cấm trong giao dịch điện tử

8 hành vi bị cấm trong giao dịch điện tử

Gần đây, Quốc hội đã thông qua sửa đổi Luật Giao dịch điện tử, trong đó đề cập rõ các hành vi bị cấm trong lĩnh vực giao dịch điện tử. Cùng NewCA tìm hiểu chi tiết về 8 hành vi bị cấm trong giao dịch điện tử là gì nhé!

8 hành vi bị cấm quy định trong Luật Giao dịch điện tử 2023

Luật Giao dịch điện tử sửa đổi gồm 7 chương, 54 điều. Trong đó, theo điều 6, chương I, có tám hành vi bị nghiêm cấm trong giao dịch điện tử gồm:

Điều 6. Các hành vi bị nghiêm cấm trong giao dịch điện tử

1. Lợi dụng giao dịch điện tử xâm phạm đến lợi ích quốc gia, dân tộc, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

2. Cản trở hoặc ngăn chặn trái pháp luật quá trình tạo ra, gửi, nhận, lưu trữ thông điệp dữ liệu hoặc có hành vi khác nhằm phá hoại hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử.

3. Thu thập, cung cấp, sử dụng, tiết lộ, hiển thị, phát tán, kinh doanh trái pháp luật thông điệp dữ liệu.

4. Xóa, hủy, giả mạo, sao chép, làm sai lệch, di chuyển trái pháp luật một phần hoặc toàn bộ thông điệp dữ liệu.

5. Tạo ra thông điệp dữ liệu nhằm thực hiện hành vi trái pháp luật.

6. Gian lận, giả mạo, chiếm đoạt hoặc sử dụng trái pháp luật tài khoản giao dịch điện tử, chứng thư điện tử, chứng thư chữ ký điện tử, chữ ký điện tử.

7. Cản trở việc lựa chọn thực hiện giao dịch điện tử.

8. Hành vi khác bị nghiêm cấm theo quy định của luật.

giao dich dien tu
Luật Giao dịch điện tử được thông qua tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV quy định 8 hành vi bị nghiêm cấm trong giao dịch điện tử. Ảnh: Internet

So với Luật Giao dịch điện tử năm 2005, Luật sửa đổi đã bổ sung ý số 1. Bên cạnh đó, phạm vi cấm “gian lận, giả mạo, chiếm đoạt, sử dụng trái pháp luật” trong Điều 6 cũng được mở rộng thêm với tài khoản giao dịch điện tử, chứng thư điện tử, chứng thư chữ ký điện tử, thay vì chỉ áp dụng cho chữ ký điện tử như luật cũ.

Ngoài ra, theo Luật sửa đổi, nhiều thành phần trong giao dịch điện tử sẽ có giá trị tương đương trong văn bản giấy. Ví dụ trong giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử, thông báo dưới dạng thông điệp dữ liệu có giá trị pháp lý như thông báo bằng văn bản giấy. Chữ ký số cũng có giá trị pháp lý tương đương chữ ký của cá nhân trên giấy. Dữ liệu chủ trong cơ sở dữ liệu quốc gia có giá trị sử dụng chính thức, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Tuy nhiên, để thay văn bản giấy, thông điệp dữ liệu được chuyển đổi phải đáp ứng các yêu cầu: Thông tin bảo đảm toàn vẹn như văn bản giấy; có thể truy cập và sử dụng được để tham chiếu; có ký hiệu riêng xác nhận đã được chuyển đổi từ văn bản giấy sang thông điệp dữ liệu và thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện chuyển đổi.

Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.2024.

Công Ty Cổ Phần NewCA

Nef Digital SEOON