Mẫu đơn xin phép đi trễ, về sớm vì lý do hành kinh năm 2023 dành cho lao động nữ

xin phép

Xin phép đi trễ, về sớm vì lý do hành kinh là quyền lợi hợp pháp của các lao động nữ nhưng không phải ai cũng biết hay doanh nghiệp nào cũng áp dụng. Trong bài viết này, NewCA sẽ nêu chi tiết về quyền lợi này cũng như mẫu đơn xin phép cho lý do này.

Mẫu đơn xin phép đi trễ, về sớm vì lý do hành kinh

image 27

[1] Ghi tên của Công ty mà người lao động đang làm việc.

[2] Ghi tên của đơn vị công tác hoặc người có thẩm quyền phê duyệt đơn xin phép.

[3] Ghi đầy đủ họ và tên của người lao động làm đơn xin phép.

[4] Ghi ngày, tháng, năm sinh của người lao động xin phép.

[5] Ghi thông tin vị trí làm việc hiện tại của người lao động (Tổ/Phòng/Ban/Nhóm).

[6] Ghi tên của Công ty mà người lao động đang làm việc.

[7] Người lao động chọn đi trễ hoặc về sớm. Trường hợp vừa đi trễ và vừa về sớm (ví dụ: đi trễ 20 phút/ngày, về sớm 10 phút/ngày) nhưng tổng thời gian đi trễ và về sớm không vượt quá 30 phút/ngày thì cần ghi cụ thể trong đơn xin phép để Công ty biết.

[8] Ghi cụ thể các ngày làm việc mà người lao động xin phép đi trễ hoặc về sớm. Số ngày đi trễ, về sớm trong thời gian hành kinh do hai bên thỏa thuận phù hợp với điều kiện thực tế tại nơi làm việc và nhu cầu của lao động nữ nhưng tối thiểu là 03 ngày làm việc trong một tháng.

[9] Chọn đi trễ hoặc về sớm. Trường hợp vừa đi trễ và vừa về sớm thì ghi Lý do đi trễ, về sớm.

[10] Chức danh của người có thẩm quyền phê duyệt đơn xin phép.

[11] Chức danh của người có thẩm quyền phê duyệt đơn xin phép.

[12] Ghi họ và tên của người có thẩm quyền phê duyệt đơn xin phép.

[13] Ghi tên đơn vị hành chính cấp xã hoặc cấp huyện hoặc cấp tỉnh nơi công tác.

[14] Ghi ngày, tháng, năm làm đơn.

[15] Ghi họ và tên của người lao động làm đơn.

hanh kinh

Quyền lợi lao động nữ được hưởng khi đến kỳ kinh nguyệt

Nghỉ trong thời gian hành kinh của lao động nữ

Căn cứ điểm a và điểm b khoản 3 Điều 80 Nghị định 145/2020/NĐ-CP, lao động nữ được nghỉ trong thời gian hành kinh như sau:

– Được nghỉ mỗi ngày 30 phút tính vào thời giờ làm việc và vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động.

Hai bên thỏa thuận về số ngày có thời gian nghỉ trong thời gian hành kinh sao cho phù hợp với điều kiện thực tế tại nơi làm việc và nhu cầu của lao động nữ nhưng không được ít hơn 03 ngày làm việc trong một tháng. Người lao động thông báo với người sử dụng lao động về thời điểm nghỉ cụ thể của từng tháng.

– Trường hợp lao động nữ có yêu cầu nghỉ linh hoạt hơn so với thời gian nghỉ nêu trên (ví dụ như nghỉ 15 phút vào thời gian làm việc ca sáng và 15 phút vào thời gian làm việc ca chiều) thì hai bên thỏa thuận để được bố trí nghỉ phù hợp với điều kiện thực tế tại nơi làm việc và nhu cầu của lao động nữ.

Tiền lương trả trong trường hợp lao động nữ không có nhu cầu nghỉ trong thời gian hành kinh

Căn cứ điểm c khoản 3 Điều 80 Nghị định 145/2020/NĐ-CP, tiền lương trả trong trường hợp người lao động nữ không có nhu cầu nghỉ và được người sử dụng lao động đồng ý để người lao động làm việc bao gồm:

– Tiền lương được hưởng trong thời gian được nghỉ theo Mục 2.1 nêu trên.

– Tiền lương được trả thêm theo công việc mà người lao động đã làm trong thời gian được nghỉ. Lưu ý: Thời gian làm việc này không tính vào thời giờ làm thêm của người lao động.

Lời kết

Trên đây là mẫu đơn cũng như những quy định pháp lý liên quan đến việc xin phép đi trễ, về sớm vì lý do hành kinh. Hy vọng qua bài viết này, các lao động nữ có thể yên tâm nghỉ phép và chăm sóc bản thân vào những ngày đặc biệt. Để cập nhật thêm những bài viết bổ ích khác, đừng quên theo dõi website của chúng tôi nhé.

CÔNG TY CỔ PHẦN NEWCA

Nef Digital SEOON