Những ưu đãi về thuế dành cho doanh nghiệp mới thành lập

Ưu đãi về thuế dành cho doanh nghiệp mới thành lập

Doanh nghiệp mới thành lập sẽ được  những ưu đãi về thuế như thế nào? Bài viết sau sẽ cung cấp cho doanh nghiệp những thông tin cần thiết về các loại thuế mà doanh nghiệp sẽ được ưu đãi khi mới thành lập doanh nghiệp.

Miễn thuế môn bài dành cho doanh nghiệp mới thành lập

Căn cứ theo. Điều 1 Nghị định số 22/2020/NĐ-CP được sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP về lệ phí môn bài, những đối tượng doanh nghiệp mới thành lập được miễn thuế môn bài như sau:

1. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống.

2. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm cố định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

3. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối.

4. Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá.

5. Điểm bưu điện văn hóa xã; cơ quan báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử).

6. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp theo quy định của pháp luật về hợp tác xã nông nghiệp.

7. Quỹ tín dụng nhân dân; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi. Địa bàn miền núi được xác định theo quy định của Ủy ban Dân tộc.

8. Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12) đối với:

a) Tổ chức thành lập mới (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới).

b) Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh.

c) Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân được miễn lệ phí môn bài.

9. Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh (theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

10. Cơ sở giáo dục phổ thông công lập và cơ sở giáo dục mầm non công lập.

Như vậy, trường hợp tổ chức mới thành lập (có mã số doanh nghiệp, mã số thuế mới) được lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc sản xuất kinh doanh. Do đó, doanh nghiệp mới thành lập được miễn thuế môn bài trong năm đầu tiên hoạt động từ ngày 01/01 đến 31/12.

ưu đãi về thuế dành cho doanh nghiệp mới thành lập
Ưu đãi về thuế khi thành lập công ty mới

Doanh nghiệp mới thành lập ưu đãi về thuế suất thuế TNDN

Căn cứ quy định tại Điều 13 và Điều 14 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 (sửa đổi 2013, 2014) thì chế độ ưu đãi về thuế suất, thời gian miễn thuế, giảm thuế TNDN được áp dụng theo các dự án đầu tư mới của doanh nghiệp thuộc lĩnh vực được ưu đãi chứ không phụ thuộc vào việc doanh nghiệp có được thành lập mới hay không.

Đồng nghĩa, doanh nghiệp mới thành lập chỉ được miễn thuế TNDN nếu được thành lập để thực hiện dự án đầu tư mới thuộc đối tượng được miễn thuế TNDN và chỉ được miễn thuế TNDN trong một thời gian nhất định.

Các doanh nghiệp được áp dụng thuế suất 10%

  • Doanh nghiệp mới được thành lập, thực hiện dự án đầu tư tại những địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn. Các doanh nghiệp này giúp giải quyết tình trạng việc làm cho người dân, thúc đẩy sự phát triển xã hội của địa phương. 
  • Doanh nghiệp mới thành lập, thực hiện các dự án, lĩnh vực mà Nhà nước chú trọng phát triển, như: ứng dụng công nghệ cao, ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp, phát triển khoa học và công nghệ, sản xuất các vật liệu hiếm,… 
  • Doanh nghiệp mới thành lập, thực hiện các dự án liên quan đến lĩnh vực môi trường, như: xử lý ô nhiễm; quan trắc và phân tích môi trường; bảo vệ môi trường; thu gom, xử lý nước thải, chất thải;… 
  • Doanh nghiệp vừa mới thành lập, hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; văn hóa; thể thao 
  • Doanh nghiệp vừa mới thành lập hoạt động trong lĩnh vực trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng; nông nghiệp; thủy sản; sản xuất, nhân và lai tạo giống; sản xuất, khai thác, tinh chế muối;…

Các doanh nghiệp được áp dụng thuế suất 17%

  • Doanh nghiệp mới thành lập, thực hiện các dự án đầu tư mới tại các địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn 
  • Doanh nghiệp mới thành lập, thực hiện các dự án đầu tư mới liên quan đến các lĩnh vực như: sản xuất thiết bị, máy móc phục vụ nông – lâm – ngư nghiệp; sản xuất thép; sản xuất máy móc, thiết bị tiết kiệm năng lượng; tinh chế thức ăn cho động vật; sản xuất thiết bị tưới tiêu;… 

Các doanh nghiệp nước ngoài vừa mới thành lập

Chính sách ưu đãi, miễn giảm thuế TNDN hoàn toàn có thể áp dụng cho các doanh nghiệp nước ngoài nếu doanh nghiệp đó thuộc các diện sau:

  • Thực hiện các dự án công ích như: trồng rừng, xây dựng cơ sở hạ tầng tại các vùng sâu, vùng xa như: miền núi, hải đảo,… 
  • Người Việt Nam định cư ở nước ngoài về nước để thực hiện các dự án đầu tư 
  • Các nhà đầu tư nước ngoài chuyển nhượng phần vốn để đóng góp cho các doanh nghiệp nhà nước hoặc các doanh nghiệp có cổ phần thuộc quyền chi phối của Nhà nước

Ưu đãi về thời gian miễn giảm thuế TNDN

Thời gian được miễn thuế TNDN của các doanh nghiệp vừa mới thành lập sẽ phụ thuộc vào thuế suất được áp dụng và lĩnh vực doanh nghiệp đang hoạt động.

Doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế suất 10%

Đối với những doanh nghiệp thuộc diện hưởng ưu đãi thuế suất 10%, các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực đặc thù như: công nghệ cao, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao,…, được miễn thuế TNDN tối đa không quá 4 năm và chỉ nộp tối đa 50% thuế TNDN không quá 9 năm tiếp theo.

Doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế suất 17%

Những doanh nghiệp thuộc diện được hưởng ưu đãi thuế suất 17% được miễn thuế TNDN tối đa không quá 2 năm và chỉ nộp tối đa 50% thuế TNDN không quá 4 năm tiếp theo.

Trên đây là thông tin do NewCA tổng hợp về những ưu đãi thuế dành cho doanh nghiệp mới thành lập. Mong rằng bài viết hữu ích với bạn đọc đang tìm hiểu về chủ đề này.

Công Ty Cổ Phần NewCA

Nef Digital SEOON