Tổng hợp quy định về xuất hóa đơn điện tử xăng dầu

Hoá đơn điện tử xăng dầu

Theo Nghị định 123/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ có hiệu lực từ ngày 1/7/2022, các cửa hàng kinh doanh xăng dầu phải xuất HĐĐT theo từng lần bán. Trong bài viết dưới đây NewCA xin tổng hợp những quy định và hướng dẫn xuất hóa đơn điện tử xăng dầu.

1. Nội dung trên hóa đơn điện tử xăng dầu

Về nội dung trên hóa đơn điện tử, tại Khoản 1, Điều 6 của Thông tư 32/2011/TT-BTC đã quy định bao gồm:

“a) Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu, số thứ tự hóa đơn;

Ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu, số thứ tự trên hóa đơn thực hiện theo quy định tại Phụ lục số 1 Thông tư số 153/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính.

b) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán;

c) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua;

d) Tên hàng hóa, dịch vụ; đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hoá, dịch vụ; thành tiền ghi bằng số và bằng chữ.

Đối với hóa đơn giá trị gia tăng, ngoài dòng đơn giá là giá chưa có thuế giá trị gia tăng, phải có dòng thuế suất thuế giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền phải thanh toán ghi bằng số và bằng chữ.

e) Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người bán; ngày, tháng năm lập và gửi hóa đơn. Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người mua trong trường hợp người mua là đơn vị kế toán.”

Với dịch vụ kinh doanh xăng dầu, hóa đơn điện tử cũng bao gồm những nội dung như đã đề cập ở trên. Tuy nhiên, đối với khách hàng cá nhân không kinh doanh, một số nội dung có thể được loại bỏ theo quy định tại Điểm c, Khoản 14, Điều 10 trong Nghị định số 123/2020. Cụ thể là những nội dung sau:

 • Tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn: Khách hàng cá nhân không kinh doanh không cần có các thông tin này trên hóa đơn điện tử.
 • Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua, chữ ký điện tử của người mua: Các thông tin này có thể không cần thiết khi giao dịch với khách hàng cá nhân không kinh doanh.
 • Chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng: Các thông tin này cũng có thể không cần yêu cầu khi phát hành hóa đơn điện tử cho khách hàng cá nhân không kinh doanh.

Tuy nhiên, những nội dung còn lại trên hóa đơn điện tử vẫn phải được bảo đảm và đầy đủ để đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ quy định pháp luật liên quan đến việc xuất hóa đơn điện tử.

Hoá đơn điện tử xăng dầu
Bộ Tài chính yêu cầu xử lý nghiêm cửa hàng xăng dầu không xuất hóa đơn điện tử

2. Thời điểm lập và xuất hóa đơn điện tử xăng dầu

Theo điểm i, khoản 3, điều 9 tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP:

Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với trường hợp bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ cho khách hàng là thời điểm kết thúc việc bán xăng dầu theo từng lần bán. Người bán phải đảm bảo lưu trữ đầy đủ hóa đơn điện tử đối với trường hợp bán xăng dầu cho khách hàng là cá nhân không kinh doanh, cá nhân kinh doanh và đảm bảo có thể tra cứu khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

3. Truyền nhận dữ liệu lên cơ quan thuế

 • Tại Điểm a.1, khoản 3, điều 22 Nghị định 123: Trách nhiệm của người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế

Riêng đối với trường hợp bán xăng dầu cho khách hàng thì người bán tổng hợp dữ liệu tất cả các hóa đơn bán xăng dầu trong ngày theo từng mặt hàng để thể hiện trên bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử và chuyển bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử này ngay trong ngày.

 • Khoản 1 Điều 58: Trách nhiệm chia sẻ, kết nối thông tin, dữ liệu hóa đơn điện tử

Các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế sản xuất, kinh doanh ở các lĩnh vực: điện lực; xăng dầu; bưu chính viễn thông; vận tải hàng không, đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy; nước sạch; tài chính tín dụng; bảo hiểm; y tế; kinh doanh thương mại điện tử; kinh doanh siêu thị; thương mại thực hiện hóa đơn điện tử và cung cấp dữ liệu hóa đơn điện tử theo định dạng dữ liệu do Tổng cục Thuế công bố.

 • Khoản 4 Điều 6: Áp dụng hóa đơn điện tử đối với một số trường hợp khác – Thông tư 78/2021/TT-BTC

Trường hợp bán xăng dầu cho khách hàng thì người bán chuyển dữ liệu hóa đơn bán xăng dầu trong ngày theo quy định tại điểm a.1 khoản 3 Điều 22 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP. Trường hợp người bán và người mua có thỏa thuận để tạo thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa hoặc tra cứu dữ liệu thì người bán sau khi lập hóa đơn điện tử đầy đủ các nội dung trên hóa đơn gửi người mua đồng thời gửi hóa đơn cho cơ quan thuế theo quy định tại điểm a.2 khoản 3 Điều 22 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

4. Xử lý sai sót hóa đơn

Đơn vị cung cấp xăng dầu sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan Thuế trong trường hợp:

– Chuyển đổi đầy đủ nội dung từng lần cho từng hóa đơn, áp dụng cho khách hàng có toàn bộ mã số thuế

– Chuyển bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn áp dụng cho khách hàng là cá nhân không kinh doanh

– Chuyển đổi đầy đủ nội dung cho từng lần hóa đơn và chuyển bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn cho toàn bộ khách hàng có MST, thỏa thuận với người mua để thuận tiện cho việc tra cứu dữ liệu và lưu thông hàng hóa.

5. Hướng dẫn tra cứu hóa đơn điện tử xăng dầu

Doanh nghiệp Petrolimex có cung cấp công cụ để khách hàng tự tra cứu hóa đơn điện tử và xuất hóa đơn trên website. Để tra cứu hóa đơn, quý khách thực hiện những bước sau:

Bước 1:

Mở trình duyệt và truy cập vào trang web http://hoadon.petrolimex.com.vn.

Hoá đơn điện tử xăng dầu

Bước 2:

Sử dụng mã tra cứu được cung cấp bởi nhân viên bán xăng để xác định hóa đơn cho giao dịch mua xăng dầu.

Bước 3:

Hệ thống cho phép bạn dễ dàng tự truy cập và in hoá đơn điện tử xăng dầu. Chọn tùy chọn “Xem” tương ứng với thông tin hóa đơn bạn muốn thấy, và chọn “Tải” để lấy file hóa đơn điện tử về máy.

Hoá đơn điện tử xăng dầu

6. Hướng dẫn cách xuất hóa đơn điện tử xăng dầu trên phần mềm hóa đơn điện tử

Việc xuất hóa đơn điện tử xăng dầu được áp dụng riêng cho từng trường hợp cụ thể.

6.1 Trường hợp chuyển đầy đủ nội dung từng hóa đơn

Áp dụng cho toàn bộ khách hàng có MST và có thỏa thuận với người mua

Lựa chọn tờ khai hóa đơn không có mã, lựa chọn phương thức chuyển đầy đủ nội dung từng hóa đơn 

Các bước thực hiện xuất hóa đơn điện tử:

– Bước 1: Tạo mẫu hóa đơn điện tử cơ bản có đầy đủ ký hiệu

– Bước 2: Sau khi cơ quan thuế duyệt tờ khai thì xuất hóa đơn cho người mua như bình thường

– Bước 3: Ký số và thực hiện phát hành hóa đơn

– Bước 4: Chọn Gửi hóa đơn cho người mua và gửi cho cơ quan thuế theo quy định.

6.2 Trường hợp chuyển bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn

Áp dụng cho toàn bộ khách hàng là cá nhân không kinh doanh

Lựa chọn tờ khai hóa đơn không có mã, lựa chọn phương thức Chuyển bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử

Các bước thực hiện xuất hóa đơn điện tử:

– Bước 1: Ghi nhật ký từng lần bán hàng

– Bước 2: Tổng hợp số lượng xăng dầu bán theo mặt hàng từng ngày

+ Chọn tham số gồm kỳ, loại bảng để lập bảng tổng hợp

+ Nhập dữ liệu vào file excel

+ Kiểm tra lại dữ liệu tổng hợp

+ Ký số và gửi đến cơ quan thuế.

6.3 Trường hợp chuyển đầy đủ nội dung từng hóa đơn và chuyển bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn

Áp dụng cho toàn bộ khách hàng có mã số thuế, có thỏa thuận với người mua để tạo thuận lợi cho việc tra cứu dữ liệu và khách hàng là cá nhân không kinh doanh

Lựa chọn hình thức hóa đơn không có mã, phương thức gửi dữ liệu là Chuyển đầy đủ nội dung từng hóa đơn và Chuyển bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử.

Các bước thực hiện xuất hóa đơn điện tử:

– Bước 1: Ghi nhật ký từng lần bán hàng 

– Bước 2: Tổng hợp số lượng xăng dầu bán theo mặt hàng thay từng ngày

+ Chọn tham số gồm kỳ, loại bảng để lập bảng tổng hợp

+ Nhập dữ liệu vào file excel

+ Kiểm tra lại dữ liệu tổng hợp

+ Ký số và gửi đến cơ quan thuế.

Trên đây là tổng hợp những quy định về hóa đơn điện tử xăng dầu theo nghị định 123/2020/NĐ-CP. Các đơn vị kinh doanh xăng dầu cần nắm rõ để áp dụng cho đúng theo quy định của Pháp luật.

Ngoài ra Quý Doanh nghiệp có thể tham khảo phần mềm hoá đơn điện tử xCyber Bill – Phần mềm hóa đơn điện tử uy tín hàng đầu tại Việt Nam.

Phần mềm hoá đơn điện tử xCyber Bill có những tính năng nổi bật như:

 • Kết xuất ra nhiều định dạng khác nhau: pdf, html, excel
 • Kho mẫu hóa đơn đa dạng, dễ dàng tùy biến
 • Có mã QR Code thuận tiện cho kiểm tra nhanh
 • Lưu trữ hóa đơn (định dạng XML) an toàn và bảo mật
 • Dễ dàng tìm kiếm và truy xuất hóa đơn gốc
 • Hỗ trợ nhiều loại chữ ký số và các phương thức ký số khác nhau

Trải nghiệm ngay phần mềm hóa đơn điện tử xCyber Bill ngay hôm nay, tối ưu hóa quy trình xuất hóa đơn của doanh nghiệp bạn. Xem chi tiết phần mềm hoá đơn điện tử xCyber Bill tại đây.

Nef Digital SEOON