Tổng hợp các công việc kế toán nhân sự cần làm trong tháng 1/2024

công việc kế toán nhân sự cần làm trong tháng 1/2024

Như thường lệ NewCA xin tổng hợp các công việc kế toán nhân sự cần làm trong tháng 1/2024. Các bạn lưu ý để tránh những phát sinh nộp muộn hoặc bị phạt khi chậm trễ.

Nộp Thông báo về tình hình biến động lao động làm việc tại đơn vị (nếu có) 

Theo Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH:

Nếu số lượng lao động làm việc tại doanh nghiệp tăng hoặc giảm trong tháng 12/2023 thì doanh nghiệp phải thông báo tình hình biến động lao động cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở chính theo Mẫu số 29 ban hành kèm theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH.

Trường hợp BÁO TĂNG LAO ĐỘNG:

– Công ty ký hợp đồng lao động với người lao động;

– Người lao động đi làm trở lại sau thời gian nghỉ không lương 14 ngày trở lên trong tháng;

– Người lao động đi làm trở lại sau thời gian nghỉ ốm đau, thai sản trên 14 ngày trong tháng;

– Người lao động hết thời gian tạm hoãn hợp đồng lao động đi làm lại

Trường hợp BÁO GIẢM LAO ĐỘNG:

– Chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động.

– Khi người lao động nghỉ ốm đau, thai sản từ 14 ngày làm việc/tháng.

– Người lao động xin nghỉ không hưởng lương từ 14 ngày làm việc/tháng;

– Tạm hoãn hợp đồng lao động,…

Trường hợp, người sử dụng lao động giảm từ 50 lao động trở lên thì phải thông báo ngay với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm việc để được tư vấn, hỗ trợ kịp thời.

Thời hạn: Trước ngày 03/01/2024 (thứ Tư).

Báo cáo sử dụng lao động nước ngoài định kỳ hằng năm

Căn cứ khoản 1 Điều 6 Nghị định 152/2020/NĐ-CP, trước ngày 05/01/2024, doanh nghiệp phải báo cáo năm về tình hình sử dụng người lao động nước ngoài theo Mẫu số 07/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP) đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Thời gian chốt số liệu báo cáo năm 2023 tính từ ngày 15/12/2022 đến ngày 14/12/2023.

Công việc kế toán nhân sự cần làm trong tháng 1/2024

Tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) quý IV/ 2023

Căn cứ quy định tại Điểm b, Khoản 6, Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3, Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP) như sau: 

– Người nộp thuế phải tự xác định số thuế TNDN tạm nộp quý (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh, nơi có bất động sản chuyển nhượng khác với nơi người nộp thuế đóng trụ sở chính) và được trừ số thuế đã tạm nộp với số thuế phải nộp theo quyết toán thuế năm;

– Ngoài trừ thuế TNDN từ chuyển nhượng vốn của nhà thầu nước ngoài; Doanh nghiệp kê khai thuế TNDN theo phương pháp tỷ lệ trên doanh thu theo từng lần phát sinh hoặc theo tháng (điểm đ khoản 4 Điều Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP);

– Tổng số thuế TNDN tạm nộp của 04 quý không được thấp hơn 80% số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán năm;

– Căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 55 Luật quản lý thuế 2019 doanh nghiệp tạm nộp thuế TNDN theo quý chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau. Như vậy, người nộp thuế tạm nộp thuế TNDN quý IV/2023 chậm nhất là 30/01/2024.

Kê khai và nộp lệ phí môn bài

Lệ phí môn bài là một khoản phí thuộc khoản thu của ngân sách Nhà nước mà doanh nghiệp cần phải kê khai và nộp vào đầu mỗi năm, cụ thể như sau:

  • Doanh nghiệp phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài một lần cho cả thời gian hoạt động chậm nhất là ngày 30/01 năm sau năm thành lập hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh. 
  • Nếu trong năm doanh nghiệp có thay đổi về vốn (tăng hoặc giảm) thì doanh nghiệp phải nộp bổ sung hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm phát sinh thông tin thay đổi không phân biệt có thay đổi mức nộp lệ phí môn bài hay không.
  • Doanh nghiệp phải nộp tiền lệ phí môn bài hàng năm, thời hạn nộp lệ phí môn bài năm 2023 chậm nhất là ngày 30/01/2024.

(Căn cứ theo Điều 4, Điều 5 Nghị định 139/2016/NĐ- CP và Điều 1, Thông tư 65/2020/TT-BTC và Điều 10, Nghị định 126/2020/NĐ-CP)

Nộp Báo cáo về công tác an toàn, vệ sinh lao động 

Theo Điều 10 Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH:

– Doanh nghiệp phải báo cáo về công tác an toàn, vệ sinh lao động định kỳ năm với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Y tế (trực tiếp hoặc bằng fax, bưu điện, thư điện tử) theo mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH.

– Trường hợp công ty TNHH 2 thành viên trở lên có hành vi không báo cáo hoặc báo cáo không đúng thời hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật thì bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng.

Thời hạn: Trước ngày 10/01/2024.

Khai, nộp thuế giá trị gia tăng

Căn cứ vào điểm A Khoản 1 Điều 8 Nghị định 126/2020 thì thuế GTGT là loại thuế cần được kê khai theo tháng, trừ một số trường hợp được phép kê khai thuế GTGT theo quý như sau:

– Đối với tổ chức tín dụng hoặc bên thứ ba được tổ chức tín dụng ủy quyền khai thác tài sản bảo đảm trong thời gian chờ xử lý khai thay cho người nộp thuế có tài sản bảo đảm.

– Đối với người nộp thuế thuộc diện khai thuế GTGT nếu có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống thì được khai thuế giá trị gia tăng theo quý.

– Đối với người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động, kinh doanh thì được lựa chọn khai thuế giá trị gia tăng theo quý.

– Đối với người nộp thuế đang khai thuế theo tháng nếu đủ điều kiện khai thuế theo quý và có văn bản đề nghị thay đổi kỳ tính thuế sang khai theo quý đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Nộp Báo cáo tình hình tham gia bảo hiểm thất nghiệp của năm trước

Theo quy định tại khoản 7 Điều 32 Nghị định 28/2015/NĐ-CP:

– Doanh nghiệp phải báo cáo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về tình hình tham gia bảo hiểm thất nghiệp của năm 2023 (Mẫu số 33 ban hành kèm theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH) nơi công ty TNHH 2 thành viên trở lên đặt trụ sở.

– Nếu không nộp báo này công ty có thể bị xử phạt từ 2 triệu đồng đến 10 triệu đồng theo quy định Điểm a Khoản 7 Điều 40 và Khoản 3 Điều 38 Nghị định 28/2015/NĐ-CP

Thời hạn: Trước ngày 15/01/2024.

Khai, nộp thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP thì nếu trong tháng 7, doanh nghiệp có phát sinh trả lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế TNCN khác cho người lao động thì phải kê khai thuế TNCN thay cho người lao động theo tháng. Nếu doanh nghiệp trả thu nhập thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng theo quý và lựa chọn khai thuế thu nhập cá nhân theo quý thì không cần thực hiện. 

Căn cứ khoản 3 Điều 7 và Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP (được bổ sung bởi khoản 2 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP) và điểm a khoản 1 Điều 44, khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019:

– Hồ sơ khai thuế TNCN theo tháng: Tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 05/KK-TNCN (quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC)

– Về thời hạn nộp hồ sơ:

+ Trường hợp khai thuế TNCN theo tháng: hạn chót nộp hồ sơ khai thuế và nộp tiền thuế thu nhập cá nhân tháng 12/2023 là ngày 20/01/2024 (thứ Bảy)*.

+ Trường hợp khai thuế TNCN theo quý: hạn chót nộp hồ sơ khai thuế và nộp tiền thuế thu nhập cá nhân quý IV/2022 là vào ngày 31/01/2024 (thứ Tư).

công việc kế toán nhân sự cần làm trong tháng 1/2024

Trích nộp kinh phí công đoàn

Theo Điều 5 và Điều 6 Nghị định 191/2013/NĐ-CP:

– Doanh nghiệp đóng kinh phí Công đoàn mỗi tháng một lần cùng thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động, như vậy kinh phí công đoàn tháng 01/2024 sẽ được trích nộp.

– Mức trích đóng kinh phí Công đoàn: bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc cho người lao động.

Thời hạn: Chậm nhất là vào ngày 31/01/2024 (thứ Tư).

Nef Digital SEOON