Hướng dẫn điền tờ khai thuế GTGT mới nhất

Hướng dẫn điền tờ khai thuế GTGT mới nhất

Kê khai và nộp tờ khai thuế GTGT là việc làm cần thiết và bắt buộc của các kế toán doanh nghiệp. Dưới đây, bài viết của NewCA sẽ cập nhật đến bạn cách điền tờ khai thuế GTGT mới nhất.

Tờ khai thuế GTGT là gì?

Tờ khai thuế GTGT là mẫu tờ khai do cá nhân lập ra. Đồng thời gửi cho Cơ quan Nhà nước, chủ thể có thẩm quyền. Đó có thể là Tổng cục Thuế, Cục Thuế và Chi cục Thuế, công chức thuế. Với mục đích thực hiện khai các thông tin liên quan đến thuế giá trị gia tăng.

Thuế GTGT là thuế được tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh. Nó thể hiện trong quá trình từ sản xuất, lưu thông cho tiêu dùng.

Đối tượng nộp thuế bao gồm:

Cá nhân, tổ chức, hộ gia đình nộp thuế, phí, lệ phí. Đồng thời là các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật;

Tổ chức được giao nhiệm vụ thu phí và lệ phí thuộc ngân sách nhà nước;

Tổ chức có kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế;

Tổ chức hay cá nhân khấu trừ thuế, bao gồm:

  • Tổ chức, cá nhân là bên Việt Nam ký hợp đồng với tổ chức, cá nhân ở nước ngoài. Nhưng kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam mà tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp. Đồng thời, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu;
  • Tổ chức, cá nhân khấu trừ mức thuế khi chi trả thu nhập cho người có thu nhập thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân;

>>> Xem thêm: Tìm hiểu thêm về phần mềm kế toán tại NewCA

Hướng dẫn viết tờ khai thuế GTGT mới nhất

[1] Ghi cụ thể kỳ nộp thuế

[2] Lần khai thuế

[3] Hoặc bổ sung lần nộp thuế thứ bao nhiêu

[4] Tên người nộp thuế

[5] Ghi rõ ràng mã số thuế của đối tượng nộp thuế

[6] Ghi cụ thể địa chỉ đối với tờ khai thuế GTGT mới nhất

[12] Tên đại lý thuế (nếu có)

[13] Mã số thuế 

[14] Địa chỉ cụ thể 

[20] Ghi cụ thể Hợp đồng 

Điều chỉnh tờ khai thuế GTGT mới nhất từ chỉ tiêu 21 – 29

Chỉ tiêu [21]: Trường hợp trong kỳ không phát sinh, đánh dấu X.

Chỉ tiêu [22]: Số thuế GTGT được khấu trừ kỳ trước chuyển sang. Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số thuế đã được ghi trên chỉ tiêu [43] của Tờ khai thuế GTGT kỳ trước.

Chỉ tiêu [23]: Giá trị của hàng hóa và dịch vụ mua vào. Số liệu ghi vào mã số này là tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào trong kỳ chưa có thuế GTGT.

Chỉ tiêu [24]: Thuế GTGT của hàng hóa và dịch vụ mua vào. Số liệu ghi vào mã số này chính là tổng toàn bộ số tiền thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào. Dù được khấu trừ hay không được khấu trừ, thì các bạn cũng nhập hết vào đây.

Điều chỉnh tờ khai thuế GTGT mới nhất từ chỉ tiêu 21 - 29
Điều chỉnh tờ khai thuế GTGT mới nhất từ chỉ tiêu 21 – 29

Chỉ tiêu [25]: Tổng số thuế GTGT sẽ được khấu trừ kỳ này. Số liệu ghi vào mã số này là tổng số tiền thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào được khấu trừ. Chỉ nhập phần tiền thuế GTGT đủ điều kiện được khấu trừ.

Chỉ tiêu [26]: Hàng hóa, dịch vụ bán ra không chịu thuế GTGT:  Số liệu ghi vào mã số này chính là tổng Doanh thu của việc bán hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT

Chỉ tiêu [27] và [28]: Phần mềm sẽ tự động cập nhật.

Chỉ tiêu [29]: Hàng hóa và dịch vụ bán ra chịu thuế suất 0%. Số liệu ghi vào mã số này là tổng doanh thu của việc bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 0%.

Điền tờ khai thuế GTGT mới nhất từ chỉ tiêu 30 – 38

Chỉ tiêu [30] và [31]: Hàng hóa và dịch vụ bán ra chịu thuế suất 5%. Số liệu ghi vào mã số này chính là tổng Doanh thu của việc bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 5% và tiền thuế GTGT

Chỉ tiêu [32] và [33]: Hàng hóa và dịch vụ bán ra chịu thuế suất 10%, Số liệu ghi vào mã số này là tổng Doanh thu của việc bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 10% và Tiền thuế GTGT

Chỉ tiêu [32a]: Hàng hóa, dịch vụ bán ra không tính thuế. Số liệu ghi vào mã số này là tổng Doanh thu của việc bán hàng hóa, dịch vụ. Đặc điểm không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.

Chú ý rằng: 2 chỉ tiêu [37] và [38] chỉ thực hiện khi kỳ trước các bạn có kê khai bổ sung, điều chỉnh hoặc yêu cầu của Cơ quan thuế.

Chỉ tiêu [37]: Điều chỉnh giảm với chỉ tiêu [43] trên tờ khai bổ sung KHBS của kỳ trước là số âm. Lúc này bạn nhập số tiền đó vào Chỉ tiêu [37] của kỳ hiện tại.

Chỉ tiêu [38]: Điều chỉnh tăng mức thuế. Nó cũng như chỉ tiêu [37] nhưng ngược lại. Tức là nếu chỉ tiêu [43] trên tờ khai của kỳ bổ sung, điều chỉnh là số dương thì các bạn nhập số tiền đó vào chỉ tiêu [38] của kỳ hiện tại.

Điền tờ khai thuế GTGT mới nhất từ chỉ tiêu 30 - 38
Điền tờ khai thuế GTGT mới nhất từ chỉ tiêu 30 – 38

Cách điền tờ khai thuế cho chỉ tiêu 40

Chỉ tiêu [40b]:

Chỉ áp dụng cho trường hợp người nộp thuế thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư tại địa bàn tỉnh hay thành phố trực thuộc trung ương.  Đó cùng nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư thì lập hồ sơ khai thuế riêng đối với dự án đầu tư và phải bù trừ số thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ mua vào để sử dụng cho dự án đầu tư với thuế GTGT

Chỉ tiêu [40b] nhập vào bảng chỉ tiêu này sẽ tương ứng với chỉ tiêu 28a. Đó là Thuế GTGT mua vào của dự án đầu tư trên tờ khai 02/GTGT. Giá trị tại chỉ tiêu 28a trên tờ khai 02/GTGT nó không được lớn hơn giá trị chỉ tiêu [40a].

Một số câu hỏi thường gặp

Tờ khai thuế GTGT là gì?

Tờ khai thuế GTGT là mẫu tờ khai do cá nhân lập ra. Đồng thời gửi cho Cơ quan Nhà nước, chủ thể có thẩm quyền.

Viết tờ khai thuế GTGT mới nhất như thế nào?

– Ghi cụ thể kỳ nộp thuế, lần khai thuế. Hoặc bổ sung lần nộp thuế thứ bao nhiêu.
– Ghi tên người nộp thuế. Ghi rõ ràng mã số thuế của đối tượng nộp thuế.
– Ghi cụ thể địa chỉ đối với tờ khai thuế GTGT mới nhất.
– Tên đại lý thuế (nếu có), mã số thuế và địa chỉ cụ thể.
– Ghi cụ thể Hợp đồng.

Với hướng dẫn trên, mong rằng doanh nghiệp và kế toán sẽ biết cách điền tờ khai thuế GTGT mới nhất thật chính xác. Mọi thắc mắc cần giải đáp vui lòng liên hệ tới đội ngũ chăm sóc khách hàng qua hotline 0936 208 068.

—————————

CÔNG TY CỔ PHẦN NEWCA

Nef Digital SEOON