Tờ khai quyết toán thuế TNCN năm 2022: Mẫu 02/QTT-TNCN (với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công)

thumnbail 1

Hiện nay, các trường hợp quyết toán thuế TNCN với cá nhân có thu nhập từ tiền lương sẽ sử dụng mẫu tờ khai trong bài viết dưới đây, cùng chúng tôi tìm hiểu về mẫu tờ khai này.

Mẫu 02/QTT-TNCN tờ khai quyết toán thuế TNCN năm 2022 và hướng dẫn sử dụng mẫu này

Mẫu 02/QTT-TNCN tờ khai quyết toán thuế TNCN năm 2022 cùng hướng dẫn chi tiết tại đây.

Trường hợp áp dụng Tờ khai quyết toán thuế TNCN theo mẫu 02/QTT-TNCN

Căn cứ Mục 9.2 Phụ lục I ban hành kèm Nghị định 126/2020/NĐ-CP, tờ khai quyết toán thuế TNCN theo mẫu 02/QTT-TNCN (quy định tại Phụ lục II Thông tư 80/2021/TT-BTC) được áp dụng trong trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế (xem chi tiết tại Mục 3 bên dưới).

quyet toan thue TNCN

Trường hợp cá nhân khai quyết toán thuế TNCN trực tiếp cho cơ quan thuế

Căn cứ theo quy định tại tiết d.3 điểm d khoản 6 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp khai quyết toán thuế TNCN với cơ quan thuế trong các trường hợp sau đây:

(i) Cá nhân có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo, trừ các trường hợp sau:

– Cá nhân có số thuế phải nộp thêm sau quyết toán của từng năm từ 50.000 đồng trở xuống.

– Cá nhân có số thuế phải nộp nhỏ hơn số thuế đã tạm nộp mà không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo.

– Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một đơn vị, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu thì không phải quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

– Cá nhân được người sử dụng lao động mua bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm hưu trí tự nguyện), bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm mà người sử dụng lao động hoặc doanh nghiệp bảo hiểm đã khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10% trên khoản tiền phí bảo hiểm tương ứng với phần người sử dụng lao động mua hoặc đóng góp cho người lao động thì người lao động không phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với phần thu nhập này.

(ii) Cá nhân có mặt tại Việt Nam tính trong năm dương lịch đầu tiên dưới 183 ngày, nhưng tính trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam là từ 183 ngày trở lên.

(iii) Cá nhân là người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam khai quyết toán thuế với cơ quan thuế trước khi xuất cảnh.

(iv) Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công đồng thời thuộc diện xét giảm thuế do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế.

Lời kết

Trên đây là những thông tin mới nhất về tờ khai quyết toán thuế TNCN dành cho người lao động có thu nhập từ tiền lương, tiền công. Hãy tiếp tục theo dõi website của chúng tôi để cập nhật thêm nhiều bài viết mới nhé.

CÔNG TY CỔ PHẦN NEWCA

Nef Digital SEOON