Mẫu tờ khai đăng ký giao dịch điện tử BHXH số 01/ĐK-GD

Tờ khai đăng ký giao dịch điện tử bhxh

BHXH được biết đến là một trong những chế độ ưu đãi bù đắp một phần thu nhập cho người lao động. Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin đã góp phần thúc đẩy chính sách BHXH.

Vậy tờ khai đăng ký giao dịch điện tử BHXH được thực hiện như thế nào? Mẫu đăng ký ra sao? Tất cả sẽ được giải đáp trong bài viết dưới đây.

Mẫu tờ khai đăng ký giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH là gì?

Mẫu tờ khai đăng ký giao dịch điện tử BHXH là mẫu tờ khai do chủ thể tham gia BHXH kê khai thông tin. Trong đó, bao gồm họ tên, mã số BHXH, địa chỉ thư điện tử, số điện thoại,… Nội dung đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

Mẫu tờ khai này là mẫu tờ khai được dùng để kê khai những thông tin về việc đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội. Mẫu tờ khai đăng ký giao dịch điện tử BHXH sẽ do chủ thể tham gia BHXH kê khai và gửi đến cơ quan BHXH.

tờ khai đăng ký giao dịch điện tử bhxh
Người dùng cần nộp tờ khai đăng ký giao dịch BHXH

Mẫu tờ khai đăng ký giao dịch điện tử BHXH cụ thể

Mẫu số 01/ĐK-GD: Mẫu tờ khai đăng ký giao dịch điện tử BHXH:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————

……………, ngày…….tháng……năm……

TỜ KHAI
Đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Tên cơ quan/tổ chức/cá nhân: …………………………………………………….

Mã số bảo hiểm xã hội: ……………………………………………………………..

Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………………

Số chứng thư số của cơ quan, tổ chức, cá nhân: …………………………

Tên tổ chức chứng thực chữ ký số: …………………………………………….

Thời hạn sử dụng chứng thư số: Từ ngày … tháng … năm …. đến ngày …. tháng … năm (*)

Cá nhân tôi không có chứng thư số (không điền nội dung tại mục (*)), đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp mã xác thực giao dịch điện tử theo địa chỉ thư điện tử hoặc số điện thoại di động dưới đây:

Người liên hệ: ……………………………………………………………………….

Địa chỉ thư điện tử: ……………………………………………………………….

Điện thoại di động: ………………………………………………………………..

Theo Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ, cơ quan/tổ chức/cá nhân tôi có đủ các điều kiện sử dụng phương thức giao dịch điện tử. Cơ quan/tổ chức/cá nhân tôi đăng ký, điều chỉnh thông tin và ngừng sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội với cơ quan Bảo hiểm xã hội như sau:

1. Đăng ký sử dụng

– Đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội từ ngày… tháng… năm 2021

– Đăng ký giao dịch tại:

+ Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

+ Tổ chức I-VAN

Tên Tổ chức I-VAN:………………….(trong trường hợp giao dịch qua tổ chức I-VAN).

2. Điều chỉnh thông tin

– Số chứng thư số của cơ quan, tổ chức, cá nhân:……………….

Tên tổ chức chứng thực chữ ký số:……………..

Thời hạn sử dụng chứng thư số: Từ ngày … tháng … năm …đến ngày …. tháng … năm

– Địa chỉ thư điện tử:……………

– Số điện thoại di động:…………… (Chỉ ghi những nội dung có thay đổi, bổ sung)

3. Ngừng sử dụng phương thức giao dịch

– Ngừng giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội từ ngày … tháng …. năm..

– Lý do ngừng: …………………………………………………………

Cơ quan/ tổ chức/ cá nhân tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung nêu trên và thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội theo đúng quy định của pháp luật./.

NGƯỜI KÊ KHAI
(Ký và ghi rõ họ tên)

Quy định về thời gian nộp tờ khai đăng ký giao dịch điện tử BHXH

Theo Quyết định 528/QĐ-BHXH tại Điều 3 quy định thời gian nộp như sau:

Nộp tờ khai đăng ký giao dịch điện tử BHXH qua:

Có thể thực hiện 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần. Bao gồm cả ngày nghỉ (thứ Bảy, Chủ nhật, ngày lễ, ngày Tết). Ngày nộp hồ sơ BHXH điện tử được tính từ 0 giờ đến 24 giờ cùng ngày.

Thời điểm nộp tờ khai đăng ký giao dịch điện tử BHXH là thời điểm được ghi trên Thông báo xác nhận nộp hồ sơ của cơ quan BHXH. Tại mẫu 02/TB-TS ban hành kèm theo Quyết định này.

Cơ quan BHXH, Tổ chức I-VAN gửi thông báo xác nhận đã nhận được hồ sơ BHXH điện tử đến tài khoản giao dịch của đơn vị trong vòng 02 giờ. Thời gian kể từ khi nhận được hồ sơ BHXH điện tử của đơn vị.

Dựa theo quy định trên:

  • Các đơn vị nộp tờ khai đăng ký giao dịch điện tử BHXH vào 7 ngày trong tuần. Bao gồm cả ngày nghỉ (thứ Bảy, Chủ nhật, ngày lễ, ngày Tết) từ 0 giờ đến 24 giờ cùng ngày. Ngày nộp hồ sơ được tính từ 0 giờ đến 24 giờ cùng ngày.
  • Thời điểm nộp tờ khai là thời điểm được ghi trên Thông báo xác nhận nộp hồ sơ của cơ quan BHXH.
  • Cơ quan BHXH, Tổ chức I-VAN gửi thông báo xác nhận đã nhận được hồ sơ BHXH điện tử đến tài khoản giao dịch của đơn vị trong vòng 02 giờ kể từ khi nhận được hồ sơ BHXH điện tử của đơn vị.

Trên đây là thông tin về mẫu tờ khai đăng ký giao dịch điện tử BHXH. Cùng với đó là quy định về thời gian nộp tờ khai đăng ký. Mong rằng bạn đọc sẽ nắm rõ và thực hiện đúng quy định.

Câu hỏi thường gặp

Tờ khai đăng ký giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH là gì?

Mẫu tờ khai đăng ký giao dịch điện tử BHXH là mẫu tờ khai do chủ thể tham gia BHXH kê khai thông tin. Trong đó, bao gồm họ tên, mã số BHXH, địa chỉ thư điện tử, số điện thoại,… Nội dung đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

Quy định về thời gian nộp tờ khai đăng ký giao dịch điện tử BHXH là bao lâu?

Có thể thực hiện 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần. Bao gồm cả ngày nghỉ (thứ Bảy, Chủ nhật, ngày lễ, ngày Tết). Ngày nộp hồ sơ BHXH điện tử được tính từ 0 giờ đến 24 giờ cùng ngày.

CÔNG TY CỔ PHẦN NEWCA

Nef Digital SEOON