Danh sách những Thông tư hướng dẫn kế toán đang còn hiệu lực

Danh sách những Thông tư hướng dẫn kế toán đang còn hiệu lực

Việc hạch toán cần đảm bảo theo đúng Thông tư, Nghị định được Nhà nước ban hành để hạn chế sai sót, đảm bảo sự minh bạch, chính xác. Dưới đây là danh sách Thông tư hướng dẫn kế toán đang còn hiệu lực, cập nhật tháng 6/2023.

Danh sách Thông tư kế toán đang còn hiệu lực 2023

Các thông tư kế toán đang còn hiệu lực gồm:

1. Thông tư 11/2021/TT-BTC – Thông tư về hướng dẫn các nghiệp vụ thuế nội địa.

2. Thông tư 78/2020/TT-BTC – Thông tư hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự.

3. Thông tư 90/2021/TT-BTC – Thông tư hướng dẫn kế toán, áp dụng trong Quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách.

4. Thông tư 108/2018/TT-BTC – Thông tư hướng dẫn kế toán dự trữ quốc gia.

5. Thông tư 102/2018/TT-BTC – Hướng dẫn các nghiệp vụ về Kế toán Bảo hiểm xã hội.

6. Thông tư 89/2019/TT-BTC – Thông tư hướng dẫn kế toán cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán VN.

7. Thông tư 76/2019/TT-BTC – Thông tư hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, công trình thủy lợi.

8. Thông tư 05/2019/TT-BTC – Sử dụng cho tổ chức tài chính vi mô.

9. Thông tư 23/2018/TT-BTC – Thông tư hướng dẫn kế toán chứng quyền, có đảm bảo đối với công ty chứng khoán là đơn vị phát hành.

10. Thông tư 317/2016/TT-BTC – Thông tư áp dụng cho Quỹ Bảo vệ môi trường VN.

11. Thông tư 209/2015/TT-BTC – Áp dụng cho Quỹ đầu tư phát triển địa phương.

12. Thông tư 174/2015/TT-BTC – Kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác với hàng xuất nhập khẩu.

13. Thông tư 125/2011/TT-BTC – Thông tư áp dụng với Công ty quản lý quỹ.

14. Thông tư 210/2014/TT-BTC – Thông tư hướng dẫn cho công ty chứng khoán.

15. Thông tư 199/2014/TT-BTC – Thông tư áp dụng cho doanh nghiệp bảo hiểm và tái bảo hiểm.

16. Thông tư 107/2014/TT-BTC – Áp dụng cho Người điều hành dầu khí.

17. Thông tư 206/2009/TT-BTC – Hướng dẫn mua bán, giao dịch trái phiếu Chính phủ

18. Thông tư 195/2012/TT-BTC – Hướng dẫn cho chủ đầu tư. 

19. Thông tư 140/2007/TT-BTC – Thông tư hướng dẫn áp dụng cho cơ sở ngoài công lập.

20. Thông tư 132/2007/TT-BTC – Áp dụng cho Sở giao dịch chứng khoán.

21. Thông tư 175/2011/TT-BTC – Thông tư áp dụng cho doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.

22. Thông tư 243/2009/TT-BTC – Hướng dẫn áp dụng cho Quỹ phát triển khoa học, công nghệ quốc gia.

23. Thông tư 168/2009/TT-BTC – Áp dụng với công ty xổ số.

24. Thông tư 106/2008/TT-BTC – Hướng dẫn áp dụng kế toán khi chuyển vốn nhà nước thành công ty Cổ phần.

25. Thông tư 121/2002/TT-BTC – Hướng dẫn áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu.

26. Thông tư 108/2001/TT-BTC – Hướng dẫn kế toán cho hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu có ủy thác.

27. Thông tư 98/2001/TT-BTC – Hướng dẫn kế toán liên quan đến phí xăng dầu.

28. Thông tư 232/2012/TT-BTC – Áp dụng cho DN bảo hiểm phi nhân thọ, tái bảo hiểm, chi nhánh DN bảo hiểm phi nhân thọ ở nước ngoài.

29. Thông tư 20/2006/TT-BTC – Hướng dẫn thực hiện 6 chuẩn mực kế toán theo quyết định 12/2025/QĐ-BTC.

30. Thông tư 21/2006/TT-BTC – Hướng dẫn thực hiện 4 chuẩn mực kế toán theo Quyết định 100/2005/QĐ-BTC.

31. Thông tư 109/2001/TT-BTC – Hướng dẫn tiếp nhận và sử dụng khoản viện trợ không hoàn lại.

32. Thông tư 185/1998/TT-BTC – Hướng dẫn kế toán thuế GTGT và thuế TNDN của đơn vị hành chính sự nghiệp.

33. Thông tư 178/1998/TT-BTC – Hướng dẫn kế toán GTGT cho Tổng công ty điện lực VN.

34. Thông tư 181/1998/TT-BTC – Hướng dẫn kế toán thuế GTGT với dịch vụ bưu chính.

35. Thông tư 184/1998/TT-BTC – Hướng dẫn kế toán cho hàng tồn, vật tư,….

36. Thông tư 179/1998/TT/BTC – Sử dụng cho kế toán thuế TNDN, GTGT với DN kinh doanh bảo hiểm.

>>> Xem thêm: Tìm hiểu về phần mềm kế toán tại NewCA

Đơn giản thủ tục kế toán với phần mềm Kế toán NewCA

Với nhiều thông tư, nghị định được cập nhật, bổ sung… việc kế toán có thể ghi nhớ là chuyện không hề đơn giản. Giải pháp được nhiều doanh nghiệp lựa chọn hiện nay đó chính là sử dụng phần mềm kế toán.

Phần mềm kế toán NewCA là giải pháp với nhiều tính năng ưu việt, hỗ trợ tối đa kế toán trong việc hạch toán chi phí, thuế, lương, bảo hiểm xã hội….

Tính năng của sản phẩm

  • Đầy đủ các thông tư, nghị định liên quan giúp kế toán hạch toán dễ dàng.
  • Dữ liệu tự động nhập liệu, tiết kiệm thời gian nhập tay.
  • Hỗ trợ kiểm kê hàng hóa tồn, hàng xuất kho, nhập kho…
  • Quản lý nhân sự và tính lương dễ dàng theo công thức đã được thiết lập.
  • Hỗ trợ quản lý khách hàng và nhà cung cấp theo từng khu vực.
  • Phần mềm tích hợp với giải pháp hóa đơn điện tử, thuế,… giúp đơn giản mọi thủ tục.
  • Phần mềm giúp kế toán có thể làm việc mọi lúc, mọi nơi.

Trên đây là danh sách những Thông tư hướng dẫn kế toán đang còn hiệu lực cập nhật năm 2023. Doanh nghiệp cần chú ý làm đúng để tránh sai sót cũng như nhầm lẫn trong quá trình hạch toán các khoản liên quan.

Nef Digital SEOON