Thông báo nâng cấp thành công CyberSign Cloud, CyberHSM Cloud và CyberSign Client 4.4

nang cap thanh cong newca

NewCA thông báo về việc nâng cấp thành công hệ thống CyberSign Cloud, CyberHSM Cloud và CyberSign Client 4.4 vào lúc 04h ngày 09/06/2022. Nội dung nâng cấp, sửa lỗi cụ thể như sau.

1. Nâng cấp hệ thống CyberSign Cloud

Nội dung nâng cấp:

STTPhân loạiCác nâng cấp (sửa lỗi, cải tiến, tính năng mới)
1Thêm mớiThêm mới ngôn ngữ tiếng anh
2Thêm mớiTích hợp với CyberID
3Nâng cấpĐổi tên App_ID của HSM thành UserID
4Nâng cấpHợp đồng gửi đồng thời cho các bên tham gia có bước từ chối ký/ duyệt
5Nâng cấpSửa lỗi cho phép cập nhật email người dùng tên miền chứa dấu gạch ngang 
6Nâng cấpBật tính năng kiểm tra của bộ công thương đối với Hợp đồng điện tử
7Sửa lỗiSửa lỗi khi thực hiện mở “chức năng mới (link new) tại tab khác” trên chrome
8Nâng cấpHợp đồng nâng cấp tính năng trạng thái hết hạn hợp đồng
9Nâng cấpBỏ bắt buộc phải có 2 bên tham gia khi tạo Hợp đồng 
10Sửa lỗiThay đổi giao diện xem chi tiết thư mục thư mục của Tài liệu cá nhân
11Sửa lỗi[Hợp đồng] Sửa lỗi thực hiện ký bằng token không hiện ngày hoàn thành
12Sửa lỗi[Chuông thông báo] Sửa lỗi thông báo có yêu cầu phê duyệt hợp đồng
13Sửa lỗi[Kiểm tra chữ ký số] Với file có dung lượng > 10MB
14Nâng cấpNâng cấp thêm chứng thư số token khi đổi CMND
15Nâng cấp[Tài liệu đến] Nâng cấp tính năng “Gửi đi” = “Chuyển tiếp tài liệu”
16Nâng cấpNâng cấp danh sách thông báo phát hành theo admin
17Nâng cấpNâng cấp nội dung thông báo lỗi khi không bật plugin và cắm token
18Sửa lỗiSửa lỗi nhập ký tự đến giới hạn cho phép nhận của trường mô tả khi thêm mới, chỉnh sửa
19Nâng cấpThay đổi nội dung tiêu đề 
20Sửa lỗiSửa lỗi reset thông báo lỗi (thêm-sửa) ở tất cả các màn danh sách
21Sửa lỗiSửa lỗi ký bên ngoài: File >2MB không xem được file
22Thêm mớiThêm mới chức năng “Thông báo nâng cấp hệ thống”
23Nâng cấpĐổi gói và thêm gói
24Nâng cấpNâng cấp dashboard
25Nâng cấpHợp đồng thêm bên tham gia là tổ chức của tôi
26Nâng cấpKý bên ngoài/ tra cứu HĐ/TL thêm tính năng xem hợp đồng
27Nâng cấpThêm trường nhập Tin nhắn khi duyệt tài liệu (chỉ duyệt)
28Thêm mớiThêm mới tính năng Chuyển tổ chức
29Nâng cấpKý số bên ngoài nâng cấp thêm giới hạn dung lượng file tải lên
30Nâng cấpNâng cấp tự động checked các tính năng mới của hệ thống cho admin
31Nâng cấpSửa lỗi thêm mới tài liệu đi
32Thêm mớiThêm mới tính năng ký số theo lô (chọn nhiều file) hoặc cả thư mục trong Tài liệu cá nhân

2. Nâng cấp hệ thống CyberHSM Cloud

Nội dung nâng cấp:

STTPhân loạiMô tả
1Nâng cấpThay đổi cấu trúc thư mục quản lý file của chức năng ký điện tử

3. Nâng cấp ứng dụng hỗ trợ ký số CyberSign Client 4.4

Nâng cấp ứng dụng hỗ trợ ký số CyberSign Client 4.4

– Phương thức cập nhật:

Cách 1: Phần mềm CyberSign Client sẽ tự động cập nhật trên phiên bản hiện tại (Kiểm tra: Chuột phải > Thông tin: Phiên bản: 4.4).
Cách 2: Nếu phần mềm không tự động cập nhật:
Thực hiện tắt CyberSign Client hiện tại đang chạy, tải và cài đặt phần mềm CyberSign_Client_4.4 tại đây

Nef Digital SEOON