Các thay đổi về tiền lương cán bộ, công chức, viên chức, người lao động từ 01/7/2023

cac thay doi ve tien luong 1

Từ ngày 01/7/2023 thì tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại công ty tư nhân sẽ có nhiều thay đổi. Để tìm hiểu xem đó là những thay đổi gì, mời các bạn theo dõi trong bài viết này của chúng tôi.

Những nguyên tắc cơ bản về tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động

Tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức là khoản tiền được trả cho cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm với tiêu chuẩn chức danh tương ứng và gắn với chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, quản lý, thực thi công vụ, cung cấp dịch vụ công. 

Tiền lương phải được tính đúng, tính đủ hao phí lao động, có tính đến đặc thù lao động của cán bộ, công chức, viên chức và bảo đảm cho họ sống chủ yếu bằng lương, có mức sống trên mức trung bình của lao động xã hội, tạo động lực khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức làm việc với lương tâm, trách nhiệm và hiệu quả cao, góp phần chống tiêu cực, tham nhũng.

Các nguyên tắc cơ bản về chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, đó là: 

– Tiền lương ngạch, bậc trả cho cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm; 

– Tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức phải đủ sống ở mức trên trung bình của lao động xã hội; 

– Bảo đảm công bằng xã hội trong tiền lương giữa các khu vực hành chính nhà nước, cung cấp dịch vụ công và khu vực thị trường doanh nghiệp; 

– Tiền lương thực sự là đòn bẩy kích thích, tạo động lực và có tính cạnh tranh.

Căn cứ khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 69/2022/QH15 ngày 11/11/2022 về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023, thì tiền lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức sẽ được điều chỉnh từ 1.490.000 đồng/tháng (mức hiện tại) lên thành 1.800.000 đồng/tháng (áp dụng từ ngày 01/7/2023). Do đó, về tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại công ty tư nhân (ngoài Nhà nước) sẽ có một số thay đổi như sau:

tien luong

Tiền lương cán bộ, công chức, viên chức từ ngày 01/7/2023

Từ ngày 01/7/2023, tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức sẽ tăng khoảng 20,8%/tháng. Cụ thể, tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức từ ngày 01/7/2023 = 1.800.000 x (nhân) Hệ số lương.

Tiền lương của người lao động làm việc tại công ty tư nhân

Về nguyên tắc, tiền lương của người lao động làm việc tại các công ty tư nhân thì do các bên thỏa thuận. Tuy nhiên, đối với người lao động có mức lương hàng tháng trên 20 lần mức lương cơ sở (hiện nay, là trên 29.800.000 đồng/tháng; từ ngày 01/7/2023 là trên 36.000.000 đồng/tháng) thì mức tiền lương tính đóng bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ có sự điều chỉnh. Cụ thể:

Hiện nay, mức đóng bảo hiểm y tế bắt buộc hàng tháng tối đa của người lao động là 447.000 đồng (1,5% của 20 lần tháng lương cơ sở_1.490.000 đồng); bảo hiểm xã hội bắt buộc hàng tháng là 2.384.000 đồng (8% của 20 lần tháng lương cơ sở_1.490.000 đồng).

Từ ngày 01/7/2023, mức đóng bảo hiểm bắt buộc hàng tháng tối đa của người lao động là 540.000 đồng (1,5% của 20 lần mức lương cơ sở_1.800.000 đồng); bảo hiểm xã hội bắt buộc hàng tháng là 2.880.000 đồng (8% của 20 lần tháng lương cơ sở_1.800.000 đồng).

Như vậy, nếu những người lao động có lương cao hơn 20 lần tháng lương cơ sở mà từ ngày 01/7/2023 không được công ty điều chỉnh tăng lương thì tiền lương thực nhận của họ sẽ bị giảm (vì họ phải tăng số tiền đóng bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm xã hội bắt buộc hàng tháng).

Toàn văn chính sách tiền lương năm 2023 theo Nghị quyết 69/2022/QH15

– Chưa thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII trong năm 2023. Từ ngày 01/7/2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1.800.000 đồng/tháng; tăng 12,5% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm và hỗ trợ thêm đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp;

Tăng mức chuẩn trợ cấp người có công bảo đảm không thấp hơn mức chuẩn hộ nghèo khu vực thành thị và tăng 20,8% chi các chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở. Từ ngày 01/01/2023, thực hiện điều chỉnh tăng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở theo Kết luận 25-KL/TW ngày 30/12/2021 của Bộ Chính trị.

– Tiếp tục thực hiện cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù đối với các cơ quan, đơn vị đang thực hiện các cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù ở trung ương được cấp có thẩm quyền quy định đối với một số cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước cho tới khi thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII;

Mức tiền lương và thu nhập tăng thêm hằng tháng tính theo mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng kể từ ngày 01/7/2023 theo cơ chế đặc thù bảo đảm không vượt quá mức tiền lương và thu nhập tăng thêm bình quân năm 2022 (không bao gồm phần tiền lương và thu nhập tăng thêm do điều chỉnh hệ số tiền lương theo ngạch, bậc khi nâng bậc, nâng ngạch).

– Các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương tiếp tục thực hiện các giải pháp tạo nguồn cải cách chính sách tiền lương theo quy định. Trong giai đoạn 2023 – 2025, cho phép tiếp tục loại trừ một số khoản thu khi tính tăng thu ngân sách địa phương so với dự toán để dành nguồn cải cách tiền lương như quy định tại Nghị quyết 34/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội.

Lời kết

Phía trên là câu trả lời của NewCA về những thay đổi liên quan đến tiền lương cán bộ, công chức, viên chức, người lao động từ ngày 01/07/2023. Nếu các bạn có nhu cầu tìm hiểu kỹ hơn về các chủ đề liên quan, các bài viết sẽ được cập nhật liên tục ở mục tin tức, đừng quên theo dõi website của chúng tôi nhé.

CÔNG TY CỔ PHẦN NEWCA

Nef Digital SEOON