Tăng cường thanh tra các doanh nghiệp chậm đóng BHXH từ 3 tháng trở lên

thumbnail

BHXH Việt Nam vừa ban hành công văn yêu cầu tăng cường thanh tra đối với doanh nghiệp chậm đóng BHXH và có hình thức xử phạt vi phạm hành chính theo quy định. Trong bài viết dưới đây, NewCA sẽ làm rõ những quy định này.

Thời gian qua, Ban Cán sự Đảng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã có nhiều văn bản chỉ đạo về thực hiện các giải pháp đôn đốc thu, giảm số tiền chậm đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Do đó, công tác thu hồi số tiền chậm đóng đã có chuyển biến tích cực, tuy nhiên, số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN tại một số địa phương vẫn chưa giảm triệt để. Để phấn đấu giảm số tiền chậm đóng xuống mức thấp nhất, BHXH Việt Nam yêu cầu Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là tỉnh) quyết liệt thực hiện một số nội dung sau:

1. Thường xuyên báo cáo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về tình trạng chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN của các doanh nghiệp trên địa bàn để lãnh đạo, chỉ đạo, yêu cầu các doanh nghiệp chấp hành nghiêm việc đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, kịp thời theo quy định của pháp luật, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

2. Thực hiện nghiêm việc Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Mẫu C12-TS ban hành theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam) đến đơn vị sử dụng lao động để đôn đốc nộp tiền đóng đầy đủ, đúng thời hạn.

3. Phân công lãnh đạo, cán bộ thường xuyên nắm bắt thông tin về tình hình hoạt động, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp để đôn đốc doanh nghiệp đóng BHXH, BHYT, BHTN kịp thời, không để phát sinh chậm đóng.

4. Đẩy mạnh hoạt động của Tổ thu nợ liên ngành cấp tỉnh, cấp huyện, tổ chức các buổi làm việc với doanh nghiệp chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN để đôn đốc, yêu cầu doanh nghiệp đóng đầy đủ số tiền chậm đóng, không để phát sinh số tiền chậm đóng mới.

5. Tăng cường thanh tra chuyên ngành đóng đối với doanh nghiệp chậm đóng từ 03 tháng trở lên, kiên quyết xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm; đối với đơn vị đã bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng chưa thực hiện hoặc cố tình chây ì không thực hiện thì ban hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền được quy định tại khoản 44 Điều 1 Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Nâng cao chất lượng các đoàn thanh tra, kiểm tra, Lãnh đạo BHXH tỉnh, Trưởng các đoàn thanh tra, kiểm tra chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về kết quả thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm đối với doanh nghiệp được thanh tra, kiểm tra theo quy định.

6. Phối hợp chặt chẽ, kịp thời với cơ quan công an để thu thập hồ sơ, tài liệu chứng minh yếu tố gian dối, gian lận trong chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN để hoàn thiện hồ sơ chuyển cơ quan điều tra xử lý đối với doanh nghiệp cố tình trốn đóng, chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động theo quy định của pháp luật.

7. Phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và các ngành chức năng đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, thu hồi số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN tại các doanh nghiệp để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

8. Tăng cường công tác tuyên truyền, đối thoại bằng các hình thức linh hoạt, phù hợp để nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN đối với chủ sử dụng lao động, người lao động.

9. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc, các Tổ chức Công đoàn, các hội, đoàn thể tăng cường công tác giám sát việc thực hiện BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động đối với đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn.

10. Công khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng các doanh nghiệp trốn đóng, chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN số tiền lớn, thời gian chậm đóng kéo dài.

Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, phản ánh về BHXH Việt Nam xem xét, giải quyết.

Lời kết

Để công tác thanh tra được diễn ra nhanh chóng, hiệu quả cũng như để chính các doanh nghiệp, tổ chức giữ được sự tín nhiệm của người lao động, những cán bộ quản lý đứng đầu doanh nghiệp hãy nghiêm chỉnh theo dõi, cập nhật và thực thi các quy định về BHXH. Những quy định trên sẽ đảm bảo những quyền lợi tối thiểu của người lao động và phần nào giúp họ yên tâm hơn trong quá trình làm việc.

Nef Digital SEOON