Tăng tiền trợ cấp theo lương cơ sở từ ngày 1/7/2023

12 khoản tiền trợ cấp BHXH tăng theo lương cơ sở, cùng NewCA tìm hiểu chi tiết trong bài viết dưới đây.

Mức lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức được tăng lên mức 1,8 triệu đồng từ ngày 1/7/2023. Theo đó có 12 khoản tiền trợ cấp BHXH tăng theo lương cơ sở, cùng NewCA tìm hiểu chi tiết trong bài viết dưới đây.

1. Tăng tiền trợ cấp một lần khi sinh con lên 3,6 triệu đồng

Căn cứ Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định lao động nữ sinh con hoặc NLĐ nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng NLĐ nhận nuôi con nuôi.

Đặc biệt, trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia BHXH thì người cha được trợ cấp một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

Theo đó, mức trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi sẽ được tăng lên 3,6 triệu đồng (hiện hành là 2,98 triệu đồng).

2. Tăng mức hưởng lương hưu tối thiểu

Theo Luật BHXH 2014 quy định người lao động có từ đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên thì điều kiện, mức hưởng lương hưu thực hiện theo chính sách BHXH bắt buộc.

Mức lương hưu hằng tháng thấp nhất của người lao động tham gia BHXH bắt buộc đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 và Điều 55 Luật BHXH 2014 bằng mức lương cơ sở.

Như vậy, mức lương hưu hằng tháng thấp nhất của nhóm đối tượng này sẽ tăng lên 1.800.000 đồng từ ngày 01/7/2023, thay vì 1,49 triệu đồng như hiện nay.

3. Tăng tiền trợ cấp hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 29, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau của 1 ngày = 30% mức lương cơ sở. 

Do đó, khi lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng thì mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sẽ tăng từ 447.000 VNĐ lên thành 540.000 VNĐ.

>>> Xem thêm: Hướng dẫn xác định thời gian, tiền lương để hưởng trợ cấp tinh giản biên chế từ 20/7/2023

4. Tăng tiền trợ cấp một lần cho người bị suy giảm khả năng lao động

Cụ thể, tại Điều 46 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định NLĐ bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30% thì được hưởng trợ cấp một lần.

Mức trợ cấp một lần cho người bị suy giảm khả năng lao động được quy định như sau kể từ ngày 01/7/2023: Suy giảm 5% khả năng lao động thì được hưởng 5 lần mức lương cơ sở (tức 9 triệu đồng so với hiện hành là 7,45 triệu đồng), sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 0,5 lần mức lương cơ sở (tức tăng thêm 900.000 đồng).

Ngoài mức trợ cấp quy định nêu trên, NLĐ còn được hưởng thêm khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng BHXH, từ một năm trở xuống thì được tính bằng 0,5 tháng, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH được tính thêm 0,3 tháng tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc để điều trị.

5. Tăng tiền trợ cấp khi chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Theo Điều 51 Luật BHXH 2014 quy định người lao động đang làm việc bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc bị chết trong thời gian điều trị lần đầu do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng 36 lần mức lương cơ sở, từ ngày 01/7/2023 sẽ tương ứng 64,8 triệu đồng. (so với mức trợ cấp hiện nay là 53,64 triệu đồng).

6. Tăng tiền trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi điều trị thương tật, bệnh tật

Khoản 2 Điều 52 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định mức hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi điều trị thương tật, bệnh tật một ngày như sau:

– Bằng 25% mức lương cơ sở nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tại gia đình: Mức hưởng bằng 450.000 đồng (hiện hành 372.500 đồng).

– Bằng 40% mức lương cơ sở nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tại cơ sở tập trung: Mức hưởng bằng 720.000 đồng (hiện hành 596.000 đồng).

7. Tăng tiền trợ cấp mai táng

Người lo mai táng sẽ được nhận trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở. Từ 01/07/2023, mức trợ cấp này tăng lên là 18 triệu đồng.

8. Tăng tiền trợ cấp tuất hàng tháng

Mức trợ cấp tuất hàng tháng đối với thân nhân khi người lao động chết cũng được điều chỉnh tăng lên. Luật BHXH 2014 quy định mức trợ cấp tuất hàng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 50% mức lương cơ sở, do đó sẽ tăng từ 745.000 đồng lên 900.000 đồng;

Trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hàng tháng bằng 70% mức lương cơ sở, tăng từ 1,043 triệu đồng lên mức 1,26 triệu đồng.

9. Điều chỉnh tiền lương hưu hằng tháng lên 1,8 triệu đồng

Theo khoản 5 Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, mức lương hưu hằng tháng thấp nhất của người lao động tham gia BHXH bắt buộc đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 và Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 bằng mức lương cơ sở là 1,8 triệu đồng (hiện hành là 1,49 triệu đồng), trừ trường hợp quy định tại điểm i khoản 1 Điều 2 và khoản 3 Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

tang tien tro cap
Mức lương hưu hàng tháng của người lao động có sự điều chỉnh

10. Tăng tiền trợ cấp phục vụ cho người bị suy giảm khả năng lao động lên 1,8 triệu đồng

Căn cứ Điều 52 Luật An toàn vệ sinh lao động 2015 quy định trợ cấp phục vụ đối với NLĐ bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên mà bị liệt cột sống hoặc mù hai mắt hoặc cụt, liệt hai chi hoặc bị bệnh tâm thần thì ngoài mức hưởng quy định tại Điều 49 Luật An toàn vệ sinh lao động 2015, hằng tháng còn được hưởng trợ cấp phục vụ bằng mức lương cơ sở (tức 1,8 triệu đồng so với mức 1,49 triệu đồng hiện nay).

11. Tăng tiền trợ cấp mỗi tháng cho người bị suy giảm khả năng lao động

Theo quy định tại Điều 47, Luật bảo hiểm xã hội năm 2014, người bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên sẽ được hưởng trợ cấp hàng tháng theo mức sau:

Người bị suy giảm 31% khả năng lao động thì hưởng 30% mức lương cơ sở (hiện nay là 447.000 đồng tăng lên thành 540.000 đồng), tiếp đó cứ suy giảm thêm 1% thì hưởng thêm 2% mức lương cơ sở.

Ngoài ra, mỗi tháng sẽ được nhận thêm khoản trợ cấp tính theo số năm đóng BHXH, từ 1 năm trở xuống tính bằng 0,5%, mỗi năm đóng thêm tính bằng 0,3% mức lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc để điều trị.

12. Tăng tiền trợ cấp hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 41, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản 1 ngày = 30% lương cơ sở. 

Hiện nay, mức hưởng chế độ dưỡng sức sau thai sản là 447.000 VNĐ, sau ngày 01/07/2023  sẽ tăng lên là 540.000 đồng. 

Trên đây là 12 thay đổi về khoản tiền trợ cấp BHXH từ 01/07/2023. Tăng lương cơ sở là một biện pháp quan trọng để cải thiện chất lượng cuộc sống của người lao động và đóng góp vào sự phát triển kinh tế quốc gia. Hy vọng những chia sẻ từ NewCA có thể mang lại cho bạn đọc những thông tin hữu ích.

Nef Digital SEOON