Tăng lương hưu – Tăng mức hưởng lương hưu tối thiểu

Tăng lương hưu – Tăng mức hưởng lương hưu tối thiểu

Năm 2023, chính sách về tuổi nghỉ hưu, mức tăng lương hưu,… với người lao động sẽ có thay đổi lớn như thế nào? Mức tăng lương hưu tối thiểu là bao nhiêu? Và sự tăng lương hưu đấy có ảnh hưởng gì đến lương cơ sở không? 

Hãy cùng NewCA tìm hiểu về tăng lương hưu – tăng mức hưởng lương hưu tối thiểu dành cho người lao động năm 2023.

Mức tăng lương hưu của người lao động là bao nhiêu đối với năm 2023?

Việc tăng lương hưu cho người lao động thì đi kèm đó cũng có một số vấn đề cần quan tâm như: Tăng thêm độ tuổi nghỉ hưu của người lao động là bao nhiêu? Mức tăng lương hưu năm 2023 là bao nhiêu?,…

Mức tăng lương hưu của người lao động là bao nhiêu đối với năm 2023?
Mức tăng lương hưu của người lao động là bao nhiêu đối với năm 2023?

Tăng tuổi nghỉ hưu đối với người lao động

Theo quy định tại Bộ luật Lao động 2019 và Nghị định 135/2020/NĐ-CP của nhà nước, tuổi nghỉ hưu của người lao động sẽ phải tăng theo lộ trình cho đến khi đủ 62 vào năm 2028 đối với nam và đủ 60 tuổi vào năm 2035 đối với nữ.

Năm 2023, năm thứ 3 thực hiện điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu dành người lao động. Theo đó, tuổi nghỉ hưu sẽ tăng thêm cụ thể là 03 tháng với nam và 04 tháng với nữ. Người lao động làm việc trong điều kiện bình thường (không xảy ra việc nghỉ hưu sớm) thì độ tuổi nghỉ hưu vào năm 2023 như sau:

  • Đối nam là từ đủ 60 tuổi + 09 tháng. Ví dụ cụ thể: lao động nam sinh vào tháng 7/1962 sẽ được nghỉ hưu vào tháng 5/2023.
  • Đối nữ là từ đủ 56 tuổi. Ví dụ cụ thể: lao động nữ sinh vào tháng 5/1967 sẽ được nghỉ hưu vào tháng 6/2023.

Đây là độ tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường, nếu không xảy ra trường hợp người lao động được về hưu sớm hơn 5 năm, thậm chí là sớm hơn trước 10 năm.

Có một số trường hợp như người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc lao động chân tay nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm cho cơ thể, sức khỏe; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu trước ở tuổi thấp hơn đến 05 tuổi.

Tăng 12,5% lương hưu từ ngày 1-7-2023

Theo quy định, Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.

Ngoài việc tăng lương cơ sở lên đến là 1.800.000 VNĐ/tháng thì còn tăng 12,5% lương hưu cho người lao động và trợ cấp bảo hiểm xã hội dành cho đối tượng do ngân sách nhà nước đảm bảo và hỗ trợ thêm cho những người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp.

Năm 2022, mặc dù không tăng lương cơ sở nhưng nhiều đối tượng đã được tăng thêm 7,4% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP.

Hiện hành, mức lương hưu hằng tháng thấp nhất của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ điều kiện hưởng lương hưu sẽ bằng mức lương cơ sở (khoản 5 Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014). 

Do có sự điều chỉnh về mức lương cơ sở 2023 nên mức hưởng lương hưu tối thiểu sẽ tăng từ 1.490.000 đồng/tháng lên 1.800.000 đồng/tháng từ ngày 1/7/2023.

Sự thay đổi của lương hưu khi lương cơ sở, lương tối thiểu vùng tăng

Sự thay đổi của lương hưu khi lương cơ sở, lương tối thiểu vùng tăng
Sự thay đổi của lương hưu khi lương cơ sở, lương tối thiểu vùng tăng

Nhà nước đã ra chính sách tăng lương hưu dành cho người lao động trong năm 2023. Vậy lương cơ sở có thay đổi không? Và mức lương hưu được hưởng tối đa là bao nhiêu?

Ảnh hưởng đến mức lương hưu tối thiểu.

Mức đóng tối thiểu của BHXH dành cho người lao động sẽ bằng mức lương tối thiểu vùng. Căn cứ theo Điều 3, Nghị định 90/2019/NĐ-CP của nhà nước mức lương tối thiểu vùng năm 2020 đã tăng. Mức lương tối thiểu vùng tăng đồng nghĩa mức bình quân mỗi tháng đóng BHXH tối thiểu tăng, việc này dẫn đến mức lương hưu tối thiểu cũng sẽ tăng theo. 

Mỗi vùng khác nhau thì mức lương bình quân đóng BHXH tối thiểu cũng sẽ khác nhau. Đối với những người lao động thuộc vùng I và II thì mức lương bình quân đóng BHXH tối thiểu sẽ cao hơn vùng III vùng IV. Vì vậy mà mức hưởng lương hưu tối thiểu cũng sẽ cao hơn so với vùng III và vùng IV. 

Ảnh hưởng đến mức lương hưu tối đa.

Mức lương hưu tối đa không được vượt quá 20 lần mức lương cơ sở.

Từ ngày 1/1/2020 mức lương cơ sở được áp dụng thực tế là 1.490.000 VNĐ/tháng. Như vậy, mức lương hưu tối đa của người lao động được hưởng không quá 1.490.000 VNĐ x 20 = 29.800.000 VNĐ/tháng. Mức lương cơ sở tăng thì đồng nghĩa việc mức lương hưu tối đa cũng sẽ tăng.

Có thể thấy, mức lương cơ sở và mức lương tối thiểu vùng có liên quan, ảnh hưởng rất nhiều đến mức lương hưu mà người lao động sẽ được hưởng. Khi mức lương cơ sở tăng và mức lương tối thiểu vùng tăng thì mức lương hưu tối thiểu và mức lương hưu tối đa cũng sẽ tăng.

Trên đây là những thông tin về việc tăng lương hưu tối thiểu theo quy định của nhà nước mới nhất. Việc tăng hay giảm sẽ có thể thay đổi theo từng năm. Mong các bạn có thể đón đọc những thông tin thay đổi mới nhất tại NewCA. Rất mong những thông tin trên có thể giúp ích cho bạn trong hiện tại và tương lai.

Công Ty Cổ Phần NewCA

Nef Digital SEOON