Thông tin chi tiết về mức tăng lương cơ sở mới nhất

Lương cơ sở dùng để tính những chỉ số nào?

Lương cơ sở và mức tăng lương cơ sở luôn là chủ đề được rất nhiều người lao động quan tâm và thường xuyên tìm kiếm. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu khái niệm của chúng cũng như không nắm bắt được mức tăng lương cơ sở mới nhất. Hãy cùng NewCA bỏ túi thật nhiều thông tin liên quan đến mức tăng tương cơ sở ngay trong bài viết này.

Tổng quan về mức lương cơ sở

Trước hết, để hiểu rõ về tăng lương cơ sở, người lao động cần phân biệt được đối tượng áp dụng lương cơ sở, cách sử dụng mức lương cơ sở cũng như điểm khác biệt so với mức lương cơ bản. 

Đối tượng áp dụng

Theo quy định, mức lương cơ sở sẽ được áp dụng cho công nhân, viên chức, cán bộ Nhà nước, người hưởng chế độ thuộc khu vực của Nhà nước như: cơ quan Nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị hoạt động được Nhà nước hỗ trợ về kinh phí,… Đặc biệt, mức lương cơ sở sẽ không áp dụng trong các doanh nghiệp hay tổ chức ngoài Nhà nước.

Khác biệt với mức lương cơ sở, mức lương cơ bản được áp dụng cho cả hai khu vực: trong và ngoài Nhà nước. Nói cách khác, lương cơ bản chính là khái niệm được sử dụng phổ biến nhất cho mọi đơn vị sử dụng lao động và người lao động.

Lương cơ sở dùng để tính những chỉ số nào?

Lương cơ sở được dùng để tính 03 chỉ số bên dưới đây:

  • Tính mức lương của các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện đúng các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với những đối tượng được quy định rõ trong Điều 2 Nghị định.
  • Tính mức hoạt động phí và sinh hoạt phí theo quy định.
  • Tính các khoản trích và những chế độ được hưởng theo đúng mức lương cơ sở.

Như vậy, trong quá trình phát triển, tăng trưởng kinh tế – xã hội thì việc tăng lương cơ sở là không thể thiếu nhằm đáp ứng được nhu cầu cơ bản của những người lao động là cán bộ, viên chức, lực lượng vũ trang, công chức,… hay chính là những người làm việc trong các cơ quan và bộ máy Nhà nước nói chung.

Tùy theo tình hình thực tế, sự phù hợp với ngân sách Nhà nước, chỉ số giá tiêu dùng và tốc độ phát triển kinh tế của đất nước sẽ ảnh hưởng đến việc điều chỉnh mức tăng lương cơ sở ở các thời điểm khác nhau sẽ có con số khác nhau.

Tổng quan về mức lương cơ sở
Tổng quan về mức lương cơ sở

Mức tăng lương cơ sở theo các năm

Thời gian áp dụngMức tăng lương cơ sởCăn cứ theo Nghị định
Từ ngày 01/10/2004 đến cuối tháng 9/2005290.000Nghị định 203/2004/NĐ-CP
Từ ngày 01/10/2005 đến cuối tháng 9/2006350.000Nghị định 118/2005/NĐ-CP
Từ ngày 01/10/2006 đến cuối tháng 12/2007450.000Nghị định 94/2006/NĐ-CP
Từ ngày 01/01/2008 đến cuối tháng 4/2009540.000Nghị định 166/2007/NĐ-CP
Từ ngày 01/05/2009 đến cuối tháng 4/2010650.000Nghị định 33/2009/NĐ-CP
Từ ngày 01/05/2010 đến cuối tháng 4/2011730.000Nghị định 28/2010/NĐ-CP
Từ ngày 01/05/2011 đến cuối tháng 4/2012830.000Nghị định 22/2011/NĐ-CP
Từ ngày 01/05/2012 đến cuối tháng 6/20131.050.000Nghị định 31/2012/NĐ-CP
Từ ngày 01/07/2013 đến cuối tháng 4/20161.150.000Nghị định 66/2013/NĐ-CP
Từ ngày 01/05/2016 đến cuối tháng 6/20171.210.000Nghị định 47/2016/NĐ-CP
Từ ngày 01/07/2017 đến cuối tháng 6/20181.300.000Nghị định 47/2017/NĐ-CP
Từ ngày 01/07/2018 đến cuối tháng 6/20191.390.000Nghị định 72/2018/NĐ-CP
Từ ngày 01/07/2019 – đến cuối tháng 6/20231.490.000Nghị định 38/2019/NĐ-CP Nghị quyết 122/2020/QH14
Từ ngày 1/7/20231.800.000Dự kiến

Thay đổi trong mức tăng lương cơ sở bắt đầu từ 01/07/2023

Tính từ ngày 01/07/2023, mức tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức sẽ là 1,8 triệu đồng/ tháng. Bên cạnh đó, thực hiện tăng 12,5% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội dành cho các đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm và hỗ trợ thêm đối với những người lao động nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp.

Không chỉ vậy, mức chuẩn trợ cấp cho người có công cũng sẽ được đảm bảo sao cho không thấp hơn mức chuẩn hộ nghèo khu vực thành thị đồng thời tăng 20,8% ngân sách nhằm đảm bảo an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở. Đặc biệt, từ ngày 01/01/2023, phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế dự phòng cũng như y tế cơ sở sẽ được điều chỉnh tăng phụ cấp.

Hơn thế nữa, tiếp tục thực hiện các cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù dành riêng cho các cơ quan, đơn vị hiện đang tiến hành các cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù tại Trung ương được cấp có thẩm quyền quy định lên các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước khác cho tới khi hoàn thiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương.

Tác động của việc tăng lương cơ sở đối với người lao động
Tác động của việc tăng lương cơ sở đối với người lao động

Tác động của việc tăng lương cơ sở đối với người lao động

Nếu như không tăng lương cơ sở lên mà vẫn giữ nguyên theo nhiều năm thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của những đối tượng cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, viên chức; tiền trợ cấp thai sản 1 lần của các lao động nữ khi sinh con và cả lao động nam khi vợ sinh con,… Đồng thời, một số đối tượng khác cũng được hưởng lợi là người lao động tự do, thu nhập không tính theo mức lương cơ sở. 

Tóm tắt bài viết

Lương cơ sở dùng để tính những chỉ số nào?

Lương cơ sở được dùng để tính 03 chỉ số bên dưới đây:
– Tính mức lương của các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện đúng các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với những đối tượng được quy định rõ trong Điều 2 Nghị định.
– Tính mức hoạt động phí và sinh hoạt phí theo quy định.
– Tính các khoản trích và những chế độ được hưởng theo đúng mức lương cơ sở.

Đối tượng nào được áp dụng mức lương cơ sở?

Theo quy định, mức lương cơ sở sẽ được áp dụng cho công nhân, viên chức, cán bộ Nhà nước, người hưởng chế độ thuộc khu vực của Nhà nước như: cơ quan Nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị hoạt động được Nhà nước hỗ trợ về kinh phí,… Đặc biệt, mức lương cơ sở sẽ không áp dụng trong các doanh nghiệp hay tổ chức ngoài Nhà nước.

Trên đây là toàn bộ các thông tin liên quan tới mức tăng lương cơ sở mới nhất năm 2002 được NewCA tổng hợp và chia sẻ. Nếu quý độc giả có nhu cầu về các sản phẩm chuyển đổi số như: BHXH điện tử, dịch vụ bảo hiểm, chữ ký số, hợp đồng điện tử,… thì hãy liên hệ ngay với NewCA để được hỗ trợ nhanh chóng.

CÔNG TY CỔ PHẦN NEWCA

Nef Digital SEOON