Số đăng ký kinh doanh và 4 thông tin cần biết

Những thông tin cần biết về số đăng ký kinh doanh

Hiện nay, trong quá trình kinh doanh, chúng ta thường được nghe nhắc đến đến thuật ngữ “số đăng ký kinh doanh”. Nhưng không phải ai cũng hiểu rõ được khái niệm cũng như ý nghĩa của số đăng ký kinh doanh trong hoạt động thực tiễn của các doanh nghiệp hiện nay. Do vậy, để hiểu rõ những thông tin về số đăng ký kinh doanh, hãy cùng NewCA theo dõi bài viết dưới đây.

Số đăng ký kinh doanh được hiểu như thế nào?

Số đăng ký kinh doanh còn được gọi là mã số doanh nghiệp hoặc là mã số của hộ đăng ký kinh doanh. Có thể hiểu một cách đơn giản, số đăng ký kinh doanh chính là số được ghi trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp hoặc các hộ kinh doanh khi thành lập.

Theo quy định của pháp luật, bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào tiến hành hoạt động đầu tư kinh doanh trước tiên phải tiến hành đăng ký kinh doanh, sau khi đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì khi đó mới được phép hoạt động.

Số đăng ký kinh doanh được hiểu như thế nào?
Số đăng ký kinh doanh được hiểu như thế nào?

Hiện nay, các tổ chức doanh nghiệp khi tiến hành đăng ký kinh doanh thành lập doanh nghiệp sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và có mã số doanh nghiệp (mã số này còn gọi là số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp). Còn đối với đăng ký kinh doanh hộ cá thể khi thành lập thì sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể và có mã số hộ kinh doanh (mã số này còn được gọi là số giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh).

Số đăng ký kinh doanh có ý nghĩa như thế nào?

  • Số đăng ký kinh doanh hay còn được gọi là mã số doanh nghiệp là dãy số được tạo nên bởi Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Doanh nghiệp được cấp mã số này khi thành lập thành công và mã số sẽ được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
  • Mỗi doanh nghiệp chỉ có duy nhất một mã số kinh doanh, không được trùng nhau và không thể sử dụng lại để cấp cho các doanh nghiệp khác. Khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động thì khi đó số đăng ký kinh doanh cũng sẽ hết hiệu lực và không được phép sử dụng lại
  • Số đăng ký kinh doanh được sử dụng để thực hiện các nghĩa vụ về thuế, thủ tục hành chính và các quyền, nghĩa vụ khác
  • Số đăng ký kinh doanh cũng được xem là mã số thuế trong suốt quá trình hoạt động, được dùng để kê khai và nộp thuế phát sinh từ hoạt động của công ty.

Số đăng ký kinh doanh có những vai trò gì?

Số đăng ký kinh doanh có những vai trò gì?
Số đăng ký kinh doanh có những vai trò gì?

Số đăng ký kinh doanh không chỉ  có vai trò quan trọng đối với chủ doanh nghiệp mà còn đối với các hộ kinh doanh, với cơ quan quản lý của nhà nước và với cả những cá nhân có quan tâm đến doanh nghiệp. Dưới đây là các vai trò cụ thể của số đăng ký kinh doanh:

  • Thứ nhất: Số đăng ký kinh doanh góp phần giúp việc kê khai nộp thuế của doanh nghiệp được tiến hành dễ dàng hơn. Điều này là do số đăng ký kinh doanh cũng chính là mã số thuế của doanh nghiệp được sử dụng trong quá trình kê khai và nộp thuế
  • Thứ hai: Số đăng ký kinh doanh giúp cơ quan nhà nước dễ dàng quản lý hơn đối với việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp/hộ kinh doanh
  • Thứ ba: Số đăng ký kinh doanh giúp các bất kỳ ai quan tâm đến doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh có thể thực hiện tra cứu thông tin cơ bản của doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh đó ( ví dụ như tên của người đại diện hợp pháp, các lĩnh vực kinh doanh, ngày bắt đầu kinh doanh, tình trạng hoạt động kinh doanh,…) khi biết mã số doanh nghiệp hoặc mã số hộ kinh doanh 

Chủ thể có thể thực hiện tra cứu thông tin đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia. Tiếp theo, nhập thông tin cần thiết để kiểm tra số đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp hoặc các hộ kinh doanh.

Tra cứu số đăng ký kinh doanh như thế nào?

Tra cứu số đăng ký kinh doanh như thế nào?
Tra cứu số đăng ký kinh doanh như thế nào?

Các tổ chức doanh nghiệp có quyền được tra cứu thông tin và cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật. Theo khoản 1 Điều 33 Luật Doanh nghiệp 2020, các tổ chức hay cá nhân có quyền được đề nghị cơ quan quản lý nhà nước về đăng ký kinh doanh và cơ quan đăng ký kinh doanh cung cấp các thông tin được lưu trữ trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải cần phải nộp phí theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Căn cứ vào Điều 36 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, việc thực hiện tra cứu thông tin doanh nghiệp có thể được tiến hành theo các hình thức sau:

  • Tra cứu thông tin doanh nghiệp miễn phí trên mạng quốc gia: Trong trường hợp này, chủ thể kinh doanh sẽ thực hiện việc tra cứu số đăng ký kinh doanh trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại website https://dangkykinhdoanh.gov.vn. Thông tin được cung cấp công khai và hoàn  toàn miễn phí 
  • Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tra cứu thông tin đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật Doanh nghiệp có thể gửi đề nghị cung cấp thông tin đến cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp hoặc gửi đến Cơ quan quản lý nhà nước về đăng ký kinh doanh hoặc Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh. Trong trường hợp này, việc thực hiện tra cứu cần trả phí

Tóm tắt bài viết

Thế nào là số đăng ký kinh doanh?

Có thể hiểu một cách đơn giản, số đăng ký kinh doanh chính là số được ghi trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp hoặc các hộ kinh doanh khi thành lập.

Tra cứu số đăng ký kinh doanh như thế nào?

– Tra cứu thông tin doanh nghiệp miễn phí trên mạng quốc gia: Trong trường hợp này, chủ thể kinh doanh sẽ thực hiện việc tra cứu số đăng ký kinh doanh trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại website.https://dangkykinhdoanh.gov.vn. Thông tin được cung cấp công khai và hoàn  toàn miễn phí 
– Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tra cứu thông tin đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật Doanh nghiệp có thể gửi đề nghị cung cấp thông tin đến cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp hoặc gửi đến Cơ quan quản lý nhà nước về đăng ký kinh doanh hoặc Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh. Trong trường hợp này, việc thực hiện tra cứu cần trả phí.

Trên đây là toàn bộ các thông tin liên quan đến số đăng ký kinh doanh. Hy vọng bài viết này có thể bổ sung thêm các kiến thức bổ ích cho bạn.

Trân trọng cảm ơn!

CÔNG TY CỔ PHẦN NEWCA

Nef Digital SEOON