4 rủi ro hợp đồng hay phát sinh trong quá trình giao kết

Các rủi ro hợp đồng hay phát sinh trong quá trình giao kết

Các rủi ro hợp đồng hay phát sinh trong quá trình giao kết

Khi ký kết bất kỳ hợp đồng nào, các bên có thể phải chịu những rủi ro hợp đồng phát sinh nhất định. Để giúp đôi bên hạn chế thiệt hại về cả nguồn lực và kinh tế. Qua bài viết dưới đây, NewCA sẽ thông kê những dạng rủi ro thường xuất hiện trong quá trình thực hiện hợp đồng mà bạn cần nắm.

1. Rủi ro hợp đồng liên quan đến chủ thể

Đây được xem là dạng rủi ro thường xuyên gặp phải khi giao kết hợp đồng. Khi đó, chủ thể ký hợp đồng là người không đủ quyền hạn ký kết, dẫn đến việc hợp đồng bị vô hiệu hóa. Cụ thể như sau: 

  • Chủ thể ký vào hợp đồng thương mại không phải là người đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp
  • Chủ thể ký không phải là người được ủy quyền hoặc có ủy quyền nhưng vượt quá phạm vi ủy quyền khi ký kết hợp đồng.
  • Chủ thể ký hợp đồng không có đủ năng lực và cả hành vi dân sự để giao kết hợp đồng theo đúng trình tự quy định của pháp luật. 

Nếu chủ thể ký hợp đồng thuộc một trong các trường hợp trên thì sẽ dẫn tới vấn đề hợp đồng bị vô hiệu hóa. Lúc này, sẽ xuất hiện nhiều rủi ro cho đôi bên nếu xảy ra tranh chấp hoặc chịu trách nhiệm thực hiện hợp đồng.

>>> Xem thêm: Tìm hiểu về hợp đồng điện tử tại NewCA

2. Rủi ro hợp đồng về đối tượng

Ở hợp đồng mua bán, doanh nghiệp cần đặc biệt lưu ý về sản phẩm và đối tượng giao dịch. Có rất nhiều trường hợp sản phẩm mua bán nằm trong danh sách cấm hoặc hạn chế mua bán tự do.

Ví dụ: Pháo nổ, chất kích thích, các loại động vật quý hiếm,… 

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu sản phẩm mua bán nằm trong danh sách bị pháp luật cấm hoặc hạn chế, đôi bên tham gia ký kết hợp đồng có thể sẽ phải đối mặt với các rủi ro. Điển hình như bị thu giữ các sản phẩm, phạt tiền hoặc chịu trách nhiệm về mặt hình sự… 

3. Rủi ro hợp đồng về mặt hình thức

Rủi ro thường xuất hiện trong quá trình thực hiện hợp đồng về mặt hình thức. Nếu đôi bên thành lập hợp đồng dưới hình thức không phù hợp thì hợp đồng sẽ bị vô hiệu. 

  • Hợp đồng không phù hợp với những hình thức mà pháp luật quy định;
  • Khi giao kết hợp đồng, đôi bên không chứng thực hợp đồng theo đúng quy định của pháp luật;
  • Những loại hợp đồng bắt buộc phải lập thành văn bản nhưng lại không xác lập hợp đồng thành văn bản theo đúng quy định pháp luật

4. Rủi ro hợp đồng liên quan đến nội dung, điều khoản

Rủi ro liên quan đến nội dung, điều khoản là dạng rủi ro doanh nghiệp thường xuyên mắc phải nhất. Nếu nội dung, điều khoản hợp đồng không quy định cụ thể thì sẽ dẫn đến hiện tượng tranh chấp khi phát sinh vấn đề trong lúc thực hiện. Các dạng rủi ro được chia thành:

Rủi ro hợp đồng liên quan đến nội dung, điều khoản
Rủi ro hợp đồng liên quan đến nội dung, điều khoản

Rủi ro về điều khoản của đối tượng

Điều khoản của đối tượng bắt buộc phải có khi các bên giao kết hợp đồng. Những rủi ro thường gặp sẽ liên quan tới việc mô tả đặc điểm, tính chất của hàng hóa, nội dung không quy định chi tiết và không diễn tả rõ quy cách đóng gói…

Cho tới khi tranh chấp xảy ra, sẽ không có căn cứ xác định đôi bên đã thực hiện đúng thỏa thuận hay chưa. Từ đó, khó xác định trách nhiệm trong hợp đồng bên mua có thể chịu thiệt hại nghiêm trọng.

Rủi ro về điều khoản bất khả kháng

Điều khoản bất khả kháng là nội dung thường bị quên lãng trong hợp đồng do trường hợp bất khả kháng ít khi xảy ra. Nếu xảy ra trường hợp bất khả kháng mà hợp đồng không chỉ rõ sẽ gây nên hiện tượng tranh chấp và thiệt hại cho cả đôi bên. Cụ thể như:

  • Đôi bên không quy định về trường hợp bất khả kháng trong hợp đồng
  • Nêu lên định nghĩa về trường hợp bất khả kháng nhưng không nêu rõ những trường hợp cụ thể

Rủi ro liên quan đến thanh toán

Rủi ro liên quan tới khả năng thanh toán là một bên đã thực hiện đầy đủ các nội dung trong hợp đồng nhưng bên còn lại không thanh toán hoặc thanh toán chưa đầy đủ. 

Trong hợp đồng cần nêu rõ nội dung và điều khoản quy định rõ về thời gian thanh toán, chi phí thanh toán,… Đồng thời, phải ghi rõ những trường hợp phạt khi vi phạm các điều khoản liên quan đến thanh toán. Hợp đồng có đầy đủ nội dung về thanh toán sẽ tránh được rủi ro nợ khó đòi và mất cân đối thu chi. 

Rủi ro do đối tác vi phạm hợp đồng

Để tránh hiện tượng rủi ro gây thiệt hại cho các bên trong hợp đồng cần có nội dung về điều khoản vi phạm nghĩa vụ hợp đồng, mức phạt đối với trường hợp cụ thể. Những rủi ro do đối tác vi phạm hợp đồng thường bao gồm: 

  • Một trong các bên không thực hiện đúng các nghĩa vụ theo thỏa thuận trong hợp đồng
  • Người thực hiện nghĩa vụ không đúng hoặc không đầy đủ nghĩa vụ theo các nội dung được thỏa thuận ban đầu

Tóm tắt bài viết

Các rủi ro hợp đồng hay phát sinh trong quá trình giao kết?

1. Rủi ro hợp đồng liên quan đến chủ thể
2. Rủi ro hợp đồng về đối tượng
3. Rủi ro hợp đồng về mặt hình thức
4. Rủi ro hợp đồng liên quan đến nội dung, điều khoản

Chi tiết các rủi ro hợp đồng liên quan đến nội dung, điều khoản

– Rủi ro về điều khoản của đối tượng
– Rủi ro về điều khoản bất khả kháng
– Rủi ro liên quan đến thanh toán
– Rủi ro do đối tác vi phạm hợp đồng

Bài viết trên của NewCA đã chỉ ra các dạng rủi ro hợp đồng thường phát sinh trong quá trình thực hiện. Trước khi thực hiện giao kết hợp đồng, các bên cần phải nghiên cứu đánh giá kỹ lưỡng hợp đồng để đảm bảo quyền lợi của đôi bên tham gia. 

Xin trân trọng cảm ơn!

CÔNG TY CỔ PHẦN NEWCA

Nef Digital SEOON