Quy định về Hóa đơn điện tử dịch vụ ăn uống

Quy định về hoá đơn điện tử dịch vụ ăn uống

Hoá đơn điện tử không còn xa lạ nhất là đối với nhà hàng dịch vụ ăn uống. Vậy quy định về hoá đơn điện tử cho nhà hàng dịch vụ ăn uống như thế nào? Trong nội dung bài viết sau NewCA sẽ giải đáp tất cả những vấn đề cơ bản nhất về hoá đơn điện tử.

Hóa đơn điện tử dịch vụ ăn uống là gì 

Hóa đơn điện tử dịch vụ ăn uống là hóa đơn ăn uống được xuất theo dưới dạng hóa đơn điện tử (HĐĐT). Theo đó, hóa đơn được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ ăn uống lập bằng phương tiện điện tử để ghi nhận thông tin cung cấp dịch vụ ăn uống theo quy định của pháp luật về kế toán, pháp luật về thuế, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

Hóa đơn điện tử có giá trị pháp lý khi nào?

Giá trị pháp lý của hóa đơn điện tử được xác nhận nếu thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

 • Có sự đảm bảo đủ tin cậy tính vẹn toàn của thông tin trong hóa đơn điện tử từ thông tin được tạo ra ở dạng cuối cùng là HĐĐT.
 • Tính vẹn toàn của thông tin là còn đầy đủ và chưa bị thay đổi. Ngoài những thay đổi hình thức phát sinh trong quá trình trao đổi, hiển thị hoặc lưu trữ HĐĐT.
 • Thông tin trong hóa đơn điện tử khi hoàn chỉnh có thể truy cập, sử dụng khi cần thiết.
Những lợi ích của việc phát hiện và khắc phục sai đơn vị tính trên hóa đơn điện tử

Thời điểm lập hóa đơn điện tử dịch vụ ăn uống

Căn cứ theo Điều 9, Nghị định 123/2020/NĐ-CP, thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với một số trường hợp cụ thể được quy định:

“4. Thời điểm lập hóa đơn đối với một số trường hợp cụ thể như sau:

g) Đối với cơ sở kinh doanh thương mại bán lẻ, kinh doanh dịch vụ ăn uống theo mô hình hệ thống cửa hàng bán trực tiếp đến người tiêu dùng nhưng việc hạch toán toàn bộ hoạt động kinh doanh được thực hiện tại trụ sở chính (trụ sở chính trực tiếp ký hợp đồng mua, bán hàng hóa, dịch vụ; hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ từng cửa hàng xuất cho khách hàng xuất qua hệ thống máy tính tiền của từng cửa hàng đứng tên trụ sở chính), hệ thống máy tính tiền kết nối với máy tính chưa đáp ứng điều kiện kết nối chuyển dữ liệu với cơ quan thuế, từng giao dịch bán hàng hóa, cung cấp đồ ăn uống có in Phiếu tính tiền cho khách hàng, dữ liệu Phiếu tính tiền có lưu trên hệ thống và khách hàng không có nhu cầu nhận hóa đơn điện tử thì cuối ngày cơ sở kinh doanh căn cứ thông tin từ Phiếu tính tiền để tổng hợp lập hóa đơn điện tử cho các giao dịch bán hàng hóa, cung cấp đồ ăn uống trong ngày, trường hợp khách hàng yêu cầu lập hóa đơn điện tử thì cơ sở kinh doanh lập hóa đơn điện tử giao cho khách hàng.”

Quy định hóa đơn điện tử dịch vụ ăn uống cần lưu ý

Quy định về hóa đơn dịch vụ ăn uống có nhiều điểm cần lưu ý để đảm bảo hóa đơn được lập hợp lệ.

Đối với hóa đơn điện tử dịch vụ ăn uống trên hóa đơn phải đảm bảo đầy đủ các nội dung quy định tại Điều 10, Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 gồm có:

 • Đảm bảo các tiêu chuẩn về tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn.
 • Tên liên hóa đơn áp dụng đối với hóa đơn do cơ quan thuế đặt in thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
 • Số hóa đơn
 • Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán
 • Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua
 • Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế giá trị gia tăng, tổng tiền thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng.
 • Chữ ký của người bán, chữ ký của người mua (nếu có),
 • Thời điểm lập hóa đơn thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 9 Nghị định này và được hiển thị theo định dạng ngày, tháng, năm của năm dương lịch.
 • Thời điểm ký số trên hóa đơn điện tử là thời điểm người bán, người mua sử dụng chữ ký số để ký trên hóa đơn điện tử được hiển thị theo định dạng ngày, tháng, năm của năm dương lịch. Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập có thời điểm ký số trên hóa đơn khác thời điểm lập hóa đơn thì thời điểm khai thuế là thời điểm lập hóa đơn.
 • Mã của cơ quan thuế đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định này.
 • Phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước, chiết khấu thương mại, khuyến mại (nếu có) theo hướng dẫn tại điểm e khoản 6 Điều này và các nội dung khác liên quan (nếu có).
 • Tên, mã số thuế của tổ chức nhận in hóa đơn đối với hóa đơn do cơ quan thuế đặt in.
 • Chữ viết, chữ số và đồng tiền thể hiện trên hóa đơn

Ngoài ra, trên hóa đơn có thể có các nội dung khác trên hóa đơn như thông tin về biểu trưng hay lo-go để thể hiện nhãn hiệu, thương hiệu hay hình ảnh đại diện của người bán.

Lưu ý: Tùy từng hình thức bán hàng người bán ghi tên hàng hóa, dịch vụ ăn uống cho phù hợp.

 • Trường hợp phục vụ ăn tại chỗ, khách hàng đặt ăn thì doanh nghiệp ghi rõ tên các món ăn như: Cá rán, thịt nướng, tôm hấp, rau cải luộc,…; đồ uống: nước ngọt, bia rượu,… kèm theo các dịch vụ phát sinh (nếu có)
 • Đơn vị tính có thể là: đĩa, chén, bát, xoong nồi, kg… 
 • Đối với suất ăn, cơm hộp, cơm văn phòng thì tên hàng hóa, dịch vụ ghi đơn vị tính là suất ăn, hộp, đĩa, khay,…
quy định hoá đơn điện tử dịch vụ ăn uống
Hóa đơn dịch vụ ăn uống là chứng từ kế toán do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ ăn uống lập khi có khách hàng mua dịch vụ

Hướng dẫn xuất hóa đơn điện trên phần mềm hóa đơn điện tử xCyber Bill

Để lập hóa đơn và xuất hóa đơn trên phần mềm hóa đơn điện tử xCyber Bill, quý khách hàng vui lòng đăng nhập vào hệ thống https://cloud.cyberbill.vn/account/login.

Sau khi hoàn tất đăng nhập, người dùng thực hiện các thao tác như sau:

Bước 1: Chọn Hóa đơn [1]

Bước 2: Chọn Lập mới hóa đơn [2]

Bước 3: Chọn Hóa đơn mẫu (dải thông tư 78) [3]

Bước 4: Chọn Tạo hóa đơn 

Bước 5: Hệ thống sẽ xuất hiện phần thông tin để nhập hóa đơn 

1. Với khách hàng là doanh nghiệp đơn vị hành chính: nhập lần lượt các trường thông tin: Tên đơn vị, mã số thuế, địa chỉ, chọn phương thức thanh toán.

(Lưu ý: Với doanh nghiệp nước ngoài hoặc đơn vị không có mã số thuế: nhập dấu cách [space] ở trường mã số thuế)

2. Với khách hàng là khách lẻ hay cá nhân: nhập lần lượt các trường thông tin: Tên người mua, Địa chỉ, Chọn phương thức thanh toán.

3. Tiếp theo nhập danh sách hàng hóa bao gồm: Hàng hóa, Đơn vị, Số Lượng, Đơn giá, Thành tiền, Thuế suất, Tiền thuế.

Bước 6: Sau khi hoàn thiện nội dung đơn vị ấn Lưu [5] để lưu hóa đơn mới tạo 

Bước 7: Sau khi lưu hóa đơn Hệ thống sẽ tự động chuyển ra phần danh sách hóa đơn, đơn vị có thể thấy phần hóa đơn mới lập trạng thái Mới tạo, đơn vị có thể thao tác các mục ở cột hành động để phù hợp với nhu cầu.

Bước 8: Sau khi hoàn thiện hóa đơn xong đơn vị xem lại hóa đơn, nếu không sai sót có thể ký để phát hành hóa đơn. Hoặc gửi mail bằng cách nhập email của khách hàng vào mục Gửi hóa đơn nháp.

Sau khi ký thành công hóa đơn được thuế chấp nhận và cấp mã đơn vị có thể gửi mail cho KH bằng cách chọn bao thư [10] sau đó nhập email (nếu có nhiều hơn 1 mail thì đơn vị nhập mỗi mail cách nhau bằng dấu cách (space)). Cuối cùng ấn Gửi email để hoàn tất thao tác.

Trên đây NewCA đã cung cấp thông tin về hóa đơn dịch vụ ăn uống. Hy vọng những thông tin trên hữu ích với quý bạn đọc.. Nếu còn câu hỏi khác cần được tư vấn, hỗ trợ vui lòng liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900 2066 đội ngũ của chúng tôi sẽ giải đáp nhanh chóng và chi tiết nhất.

Nef Digital SEOON