Tổng hợp quy định ngày nghỉ phép của người lao động

Tổng hợp quy định ngày nghỉ phép của người lao động 

Chế độ nghỉ phép (hay còn gọi là phép năm) là quyền lợi cơ bản mà người lao động được hưởng trong một năm. Tùy vào từng trường hợp và tùy vào điều kiện công việc có tính chất ra sao mà người lao động sẽ được hưởng số ngày nghỉ phép khác nhau. Hiện nay vẫn có nhiều người chưa hiểu rõ nghỉ phép năm là gì? Pháp luật quy định ngày nghỉ phép như thế nào? Do vậy, trong bài viết này NewCA giúp bạn đọc giải đáp các thắc mắc này.

Ngày nghỉ phép được hiểu là gì?

Ngày nghỉ phép là một quyền lợi của người lao động khi có đủ 1 năm làm việc cho người sử dụng lao động và được hưởng nguyên mức lương theo hợp đồng lao động. Tùy vào quy định của doanh nghiệp và tính chất công việc khác nhau mà người lao động sẽ được hưởng chế độ nghỉ phép khác nhau. Số ngày nghỉ phép trong năm chính là khoảng thời gian mà người lao động được quyền nghỉ ngơi (trừ ngày nghỉ cuối tuần, nghỉ lễ tết hoặc nghỉ không hưởng lương hoặc nghỉ do có việc riêng).

>>> Xem thêm: Tìm hiểu về hóa đơn điện tử tại NewCA

Quy định ngày nghỉ phép của người lao động

1. Quy định số ngày nghỉ phép 

Số ngày nghỉ phép của người lao động khi làm việc từ đủ 1 năm trở lên có thể là 12, 14 hoặc 16 ngày trong vòng 1 năm. Còn đối với trường hợp người lao động chưa đủ 1 năm làm việc thì sẽ được hưởng chế độ nghỉ phép năm theo mỗi tháng làm việc tương ứng với 01 ngày nghỉ phép được cộng thêm.

Cụ thể, Điều 113 của Bộ luật Lao động 2019 quy định rằng: Người lao động làm việc mà đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì sẽ được nghỉ phép hằng năm và vẫn được hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động, cụ thể như sau:

  • Nghỉ phép 12 ngày làm việc đối với những người làm công việc trong điều kiện bình thường
  • Nghỉ phép 14 ngày làm việc đối với những người lao động chưa thành niên, người lao động là người khuyết tật, người làm các công việc nặng nhọc hoặc làm các công việc độc hại, nguy hiểm
  • Nghỉ phép 16 ngày làm việc đối với người làm các công việc được quy định là đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Còn đối với trường hợp người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng cho người sử dụng lao động thì khi đó số ngày nghỉ hằng năm sẽ theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc.

2. Quy định gộp số ngày nghỉ phép hằng năm

Theo quy định tại Khoản 4, Điều 113 Bộ luật lao động 2019 thì người sử dụng lao động phải có trách nhiệm quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi đã tham khảo các ý kiến của người lao động và cần phải thông báo trước để người lao động biết. Trong đó:

  • Người lao động có thể thực hiện thỏa thuận với người sử dụng lao động để có thể nghỉ phép hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp
  • Quy định thời gian nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần.

3. Trường hợp người lao động không nghỉ hết ngày nghỉ phép 

Trong trường hợp người lao động không nghỉ hết số ngày nghỉ phép năm của mình theo quy định sẽ được xử lý như sau:

  • Trường hợp người lao động không nghỉ hết số ngày phép của mình do thôi việc hoặc bị mất việc làm thì khi đó người lao động sẽ được người sử dụng lao động thanh toán khoản tiền lương cho những ngày được nghỉ phép chưa nghỉ.
  • Trường hợp người lao động không nghỉ hết ngày nghỉ phép trong năm do không có nhu cầu nghỉ mà vẫn tiếp tục đi làm thì lúc này người sử dụng lao động không có trách nhiệm phải thanh toán tiền lương cho những ngày nghỉ phép chưa nghỉ.

Như vậy, nếu người lao động không nghỉ hết phép năm do không có nhu cầu nghỉ thì sẽ không được thanh toán lương theo số ngày nghỉ phép còn thừa khi kết thúc năm. Tuy nhiên, hiện nay pháp luật cũng cho phép người lao động có thể tự thỏa thuận với doanh nghiệp để gộp các ngày nghỉ phép còn dư sang các năm tiếp theo.

Quy định ngày nghỉ phép của người lao động
Quy định ngày nghỉ phép của người lao động

Ngày nghỉ phép hằng năm do doanh nghiệp quy định hay người lao động tự chọn?

Theo quy định tại khoản 4 Điều 113 Bộ luật Lao động 2019 đã nêu rõ: “Người sử dụng lao động có trách nhiệm quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động biết. Người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần.”

Như vậy, theo quy định này thì ngày nghỉ phép hằng năm sẽ do người sử dụng lao động quy định. Dù vậy, trước khi quy định lịch nghỉ phép thì người sử dụng lao động cần phải tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước để người lao động biết.

Điều này có thể giúp hài hòa về quyền lợi giữa người lao động và người sử dụng lao động. Người lao động vẫn được nghỉ phép mà người sử dụng lao động có thể thuận tiện điều chỉnh nhân sự để không làm ảnh hưởng đến việc sản xuất, kinh doanh.

Trên đây là các vấn đề liên quan đến quy định ngày nghỉ phép hằng năm của người lao động. Hy vọng bài viết này sẽ cung cấp thêm cho bạn đọc nhiều thông tin bổ ích, giúp bạn có thể đảm bảo quyền và lợi ích của mình. 

Xin trân trọng cảm ơn!

CÔNG TY CỔ PHẦN NEWCA

Nef Digital SEOON