Chi tiết quy định đóng bảo hiểm xã hội

Chi tiết quy định đóng bảo hiểm xã hội

Hiện nay, theo quy định của nhà nước, người lao động và người sử dụng lao động bắt buộc phải tham gia đóng bảo hiểm xã hội. Quy định đóng bảo hiểm xã hội không chỉ đảm bảo về các chế độ chăm sóc sức khỏe, quyền lợi cho mọi người mà còn tạo nền tảng góp phần phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Do vậy, quy định đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là cần thiết và phù hợp với xu hướng quốc tế. Tuy nhiên, nhiều người vẫn đang thắc mắc về quy định này. Hãy theo dõi bài viết này, NewCA sẽ giúp bạn tìm hiểu rõ các thông tin về quy định đóng bảo hiểm xã hội.

Quy định đóng bảo hiểm xã hội được hiểu như thế nào?

Quy định đóng bảo hiểm xã hội được hiểu là các quy định về việc thực hiện đóng bảo hiểm xã hội được pháp luật đề ra. Các quy định đó là căn cứ pháp lý vững chắc, buộc các doanh nghiệp và đơn vị bắt buộc phải tuân theo. Nếu doanh nghiệp không thực hiện theo đúng các quy định đóng bảo hiểm xã hội, được xem là hành vi vi phạm pháp luật, sẽ bị phạt gây thiệt hại về tài chính và có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Do đó các doanh nghiệp cần đặc biệt chú ý không được mắc phải. Như vậy, các đối tượng mà pháp luật quy định đóng bảo hiểm xã hội bao gồm những ai? Cách thức quy định đóng bảo hiểm xã hội như thế nào? Dưới đây, NewCA sẽ giúp bạn làm rõ các thông tin này.

Các đối tượng mà pháp luật quy định đóng bảo hiểm xã hội

Theo quy định của nhà nước, người lao động bắt buộc phải tham gia đóng bảo hiểm xã hội khi ký kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Căn cứ theo quy định tại Điều 2, Luật Bảo hiểm xã hội 2014, các đối tượng bắt buộc đóng bảo hiểm xã hội gồm các đối tượng sau:

Trường hợp chủ thể là công dân Việt Nam phải đóng bảo hiểm xã hội

 • Người làm việc theo hợp đồng lao động không có thời hạn xác định, hợp đồng lao động có xác định thời hạn, hợp đồng lao động thời vụ hoặc làm công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả trong trường hợp hợp đồng lao động được giao kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện hợp pháp của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động
 • Người làm việc theo hợp đồng lao động đáp ứng thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng
 • Cán bộ, công chức, nhân viên, viên chức nhà nước
 • Công nhân quốc phòng, công an nhân dân, người làm các công tác khác trong tổ chức cơ yếu
 • Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc quân đội nhân dân; hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật thuộc công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu được hưởng lương như đối với quân nhân
 • Hạ sĩ quan, chiến sĩ thuộc quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, công an nhân dân phục vụ có thời hạn cụ thể; học viên quân đội, công an đang theo học được hưởng trợ cấp sinh hoạt phí
 • Người đi ra nước ngoài  làm việc ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
 • Người quản lý của doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã được hưởng tiền lương
 • Người tham gia vào hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

Trường hợp chủ thể là công dân nước ngoài phải đóng bảo hiểm xã hội

Trong trường hợp này, người lao động không phải là công dân Việt Nam nhưng vào làm việc tại Việt Nam. Có hợp đồng lao động đủ từ 3 tháng trở lên và có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề hợp pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, cũng nằm trong các đối tượng bắt buộc tham gia đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của Chính phủ.

Như vậy, theo quy định của nhà nước thì người lao động làm việc tại các công ty hay doanh nghiệp đều thuộc đối tượng bắt buộc đóng bảo hiểm xã hội và doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Lợi ích của việc đóng bảo hiểm xã hội

Lợi ích của việc đóng bảo hiểm xã hội
Quy định đóng bảo hiểm xã hội và lợi ích mang lại

Bảo hiểm xã hội sẽ góp phần bù đắp sự thiếu hụt về mặt tài chính cho người lao động và bao gồm cả gia đình người lao động khi không may gặp phải những rủi ro trong cuộc sống như ốm đau, tai nạn…Ngoài ra, bảo hiểm xã hội sẽ thực hiện phân phối lại thu nhập cho người lao động, điều đó thể hiện ở việc thu nhập của người lao động sẽ được san sẻ theo thời gian. Tức là, việc đóng bảo hiểm xã hội sẽ giúp người lao động được nhận trợ cấp khi gặp rủi ro. Điều này sẽ giúp phần giảm bớt gánh nặng về mặt tài chính cho người lao động.

Việc thực hiện đóng bảo hiểm xã hội sẽ giúp cho người lao động được đi khám chữa bệnh khi ốm đau và được quỹ bảo hiểm y tế chi trả các chi phí và được nhận trợ cấp ốm đau, khi con ốm thì được nghỉ chăm con; được khám thai khi thai sản, được nghỉ sinh đẻ và nuôi con, nhận các khoản trợ cấp khi không may bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp…. Do vậy, người lao động cần phải tham gia đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Quy định thời gian đóng bảo hiểm xã hội 

Chủ thể có thể đóng bảo hiểm xã hội tại quận huyện là địa bàn của doanh nghiệp. Đối với các chi nhánh của công ty, doanh nghiệp thì tiến hành đóng bảo hiểm xã hội tại nơi được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh cho chi nhánh. Theo quy định của pháp luật, việc đóng bảo hiểm xã hội có thể thực hiện theo 2 phương thức sau:

Đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng

Đối với phương thức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng thì ngày đóng chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng, các đơn vị thực hiện trích tiền đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc dựa trên tiền lương của người lao động tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, đồng thời trích từ tiền lương tháng để đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho từng người lao động theo mức quy định của pháp luật (10,5%), chuyển đồng thời cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan bảo hiểm xã hội theo chi nhánh ngân hàng đã mà đơn vị đã được cơ quan bảo hiểm xã hội cung cấp.

Phương thức đóng bảo hiểm xã hội 3 tháng hoặc 6 tháng một lần

Đối với công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh doanh hộ cá thể, hay các tổ chức hợp tác các hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp mà trả lương theo sản phẩm hoặc theo khoán công, thì có thể đóng bảo hiểm xã hội theo phương thức hàng tháng hoặc 3 tháng hoặc 6 tháng một lần. Chậm nhất là vào ngày cuối cùng của kỳ đóng tiền, doanh nghiệp phải thực hiện chuyển đầy đủ tiền vào tài khoản của cơ quan bảo hiểm xã hội.

Quy định thời gian đóng bảo hiểm xã hội
Thời gian quy định đóng bảo hiểm xã hội

Các trường hợp không quy định đóng bảo hiểm xã hội

Bên cạnh các trường hợp mà pháp luật quy định phải đóng bảo hiểm xã hội thì vẫn có trường hợp không yêu cầu phải đóng bảo hiểm xã hội. Cụ thể các trường hợp không thuộc đối tượng bắt buộc đóng bảo hiểm xã hội bao gồm các đối đối tượng sau:

 • Người lao động làm việc bán thời gian có mức lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng thì không bắt buộc phải đóng bảo hiểm xã hội 
 • Trường hợp người lao ký hợp đồng lao động với thời gian dưới 01 tháng
 • Người lao động mới chỉ ký hợp đồng thử việc
 • Người lao động nghỉ việc không được hưởng lương trên 14 ngày mà không phải do ốm đau hay thai sản theo quy định
 • Người lao động thực hiện giao kết hợp đồng bằng miệng

Trong trường hợp người lao động không có quy định bắt buộc tham gia đóng bảo hiểm xã hội vẫn có thể đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Khi đó, người tham gia có thể tự lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. 

Tóm tắt bài viết

Quy định đóng bảo hiểm xã hội được hiểu như thế nào?

Quy định đóng bảo hiểm xã hội được hiểu là các quy định về việc thực hiện đóng bảo hiểm xã hội được pháp luật đề ra. Các quy định đó là căn cứ pháp lý vững chắc, buộc các doanh nghiệp và đơn vị bắt buộc phải tuân theo.

Thời gian quy định đóng bảo hiểm xã hội 

1. Quy định đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng
2. Phương thức quy định đóng bảo hiểm xã hội 3 tháng hoặc 6 tháng một lần

Trên đây là toàn bộ những thông tin liên quan đến quy định đóng bảo hiểm xã hội. Hy vọng bài viết này sẽ cung cấp thêm cho bạn nhiều thông tin bổ ích.

Trân trọng cảm ơn!

CÔNG TY CỔ PHẦN NEWCA

Nef Digital SEOON